Journal of Healthcare Quality and Accreditation
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı | http://tuseb.gov.tr/tuska/index.php


DERGİ HAKKINDA


Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi sağlık alanında kalite ve akreditasyon konularına yönelik, araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup gibi çalışmaları kabul eden, ulusal ve uluslararası yayınlanan hakemli bir dergidir.  Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmamalı, daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise bu durum belirtilmelidir. Çalışmada daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. kullanılmış ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin alınmalı ve makalede belirtilmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Dergimize gönderilen Türkçe çalışmalarda, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü ( http://www.tdk.org.tr ) ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

Dergimize gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili 6. versiyonuna göre hazırlanmalıdır. 

Journal of Healthcare Quality and Accreditation

Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı | http://tuseb.gov.tr/tuska/index.php
Cover Image

1.579

4.956


DERGİ HAKKINDA


Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi sağlık alanında kalite ve akreditasyon konularına yönelik, araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup gibi çalışmaları kabul eden, ulusal ve uluslararası yayınlanan hakemli bir dergidir.  Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmamalı, daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise bu durum belirtilmelidir. Çalışmada daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. kullanılmış ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin alınmalı ve makalede belirtilmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Dergimize gönderilen Türkçe çalışmalarda, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü ( http://www.tdk.org.tr ) ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

Dergimize gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili 6. versiyonuna göre hazırlanmalıdır.