Journal of Tourism Theory and Research
Cover Image
e-ISSN 2458-7583 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mahmut DEMİR |

19.824

32.635

Journal of Tourism Theory and Research is a Double blind peer reviewed online international journal which publishes original research papers. JTTR welcomes submissions related to academic and scientific practices, approaches, applied research studies, critical reviews on major issues, development of new technologies and tools in tourism in English or Turkish.

The JTTR is loyal to open access for academic work. All the original articles and review papers are free to access immediately from the date of publication. JTTR doesn’t charge any fees for any reader to download articles and reviews for their own scholarly use. There are no submission fees or page charges for this journal. 

 

Indexing & Database

 • OAJI - Open Academic Journals Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • SobiadJournal of Tourism Theory and Research

e-ISSN 2458-7583 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mahmut DEMİR |
Cover Image

19.824

32.635

Journal of Tourism Theory and Research is a Double blind peer reviewed online international journal which publishes original research papers. JTTR welcomes submissions related to academic and scientific practices, approaches, applied research studies, critical reviews on major issues, development of new technologies and tools in tourism in English or Turkish.

The JTTR is loyal to open access for academic work. All the original articles and review papers are free to access immediately from the date of publication. JTTR doesn’t charge any fees for any reader to download articles and reviews for their own scholarly use. There are no submission fees or page charges for this journal. 

 

Indexing & Database

 • OAJI - Open Academic Journals Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • SobiadVolume: 5, Issue: 2 Futourism Last Issue
Volume 5 - Issue 2 - Mar 2019
 1. Sosyal ve ekonomik değişimin otel çalışanlarının işe adanmışlık ve işten ayrılma niyetine etkisi
  Pages 75 - 85
  Ali Dalgıç, Yılmaz Akgündüz
 2. Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma
  Pages 86 - 98
  Burçin Cevdet Çetinsöz, Mustafa Atsan
 3. Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi
  Pages 99 - 111
  Erdinç Karadeniz, Cemile Öcek
 4. Yabancı turistlerin Belek’teki beş yıldızlı otel işletmelerini kurumsal itibar açısından değerlendirme düzeyleri
  Pages 112 - 122
  Cenk Murat Koçoğlu, Şule Kıycı
 5. Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği
  Pages 123 - 133
  Sevda Sahilli Birdir, Derya Toksöz, Kemal Birdir
 6. Değişen seyahat kültüründe yeni bir kavram: Travel Itch
  Pages 134 - 143
  Derya Toksöz, Gizem Çapar, Beril Dönmez
 7. Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi
  Pages 144 - 154
  Emine Kale
 8. Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi ve tüketici doyumu: Kastamonu örneği
  Pages 155 - 170
  Aydoğan Aydoğdu, Emrah Yaşarsoy, Tuğba Dilsiz
 9. Halka açık konaklama işletmelerinde maliyet yapışkanlığının analizi
  Pages 171 - 181
  Erdinç Karadeniz, Fatih Günay, Levent Koşan
 10. Türkiye’nin turizm talebinin tahmininde görünürde ilişkisiz regresyon modelinin kullanılması
  Pages 182 - 190
  Halil İbrahim Keskin
 11. Borsa İstanbul havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin döviz kuru risklerinin incelenmesi
  Pages 191 - 202
  Mehmet Beyazgül, Erdinç Karadeniz
 12. Akıllı destinasyon: Turizm, inovasyon, girişimcilik ve çözüm bekleyen konular
  Pages 203 - 211
  Mehmet Cihan Yavuz
 13. Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları
  Pages 212 - 227
  Mehtap Özkan Buzlu, Gülser Yavuz, Kamil Unur, Dilek Atçı
 14. Impact of communication satisfaction and work-life balance on employee turnover intention
  Pages 228 - 238
  Mohamed Kamal Abdien
 15. Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması
  Pages 239 - 249
  Murad Alpaslan Kasalak, Gülseren Yurcu, Zeki Akıncı, Gamze Kasalak
 16. Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Pages 250 - 259
  Murat Özdamar, Mehmet Şimşek
 17. Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi
  Pages 260 - 272
  Mustafa Atsan, Burçin Cevdet Çetinsöz
 18. Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi
  Pages 273 - 281
  Erhan Coşkun, Seden Doğan
 19. TripAdvisor’da Türk Hava Yolları için yapılan değerlendirmelerin incelenmesi
  Pages 282 - 291
  Ozan Güngör, Mehtap Yücel Güngör, Seden Doğan
 20. Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği
  Pages 292 - 300
  Semra Akar Şahingöz, Enes Güleç
 21. Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama
  Pages 301 - 316
  Turhan Korkmaz, Serdar Yaman
 22. Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach
  Pages 317 - 326
  Ali Erhan Zalluhoğlu, Hande Bilgehan, Özge Çolakoğlu Havare, Elif Tunalı Çalışkan
 23. Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi
  Pages 327 - 339
  Asım Saldamlı, Filiz Özen