Year 2015, Volume 2, Issue 1, Pages 7 - 39 2015-08-12

Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı

Nihat Uzun [1]

175 277

Genellikle kabul edilen görüşe göre İsrailiyatın tefsire girişi sahabe dönemindeki faaliyetlere

kadar uzanmaktadır. Sahabilerin Ehl-i Kitap’tan aldıkları bazı bilgileri tefsirin kaynağı

olarak kullanmış oldukları bilinen bir husustur. Kur’ân’da detaylarıyla anlatılmayan bazı

konular (mesela kıssalar ve bazı meseller gibi) sahabenin ilgisini çeken ve ayrıntılarını öğrenmek

veya boşlukları doldurmak, eksiklikleri tamamlamak arzusunda olduğu konular

olabiliyordu. Bu durumda başlıca yardım kaynaklarını Ehl-i Kitap’tan olup da Müslümanlığı

seçen bazı kimseler oluşturuyorlardı. Sahabilerin Ehl-i Kitab’ın bilgisine başvurdukları

konularda onlardan aldıkları bilgileri belli bir süzgeçten geçirip geçirmedikleri, o bilgileri

belli kriterlere tabi tutup tutmadıkları hususları tartışmalıdır. Ayrıca onların İsrailiyat

karşısındaki tutumlarında Hz. Peygamber’in bazı tercih ve kararları da etkili olmuştur.

İsrailiyat, Sahabe, Tefsir, Hz. Peygamber
  • Âmâl Muhammed Abdurrahmân Rabî, el-İsrâîliyyât fî Tefsîri’t-Taberî, (Kâhire: 1420/2005). Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrailiyât, (Ankara: 1979). Bâsamed, Nûr bn. Muhammed, Mevkıfu’s-Sahâbe min Rivâyeti’l-İsrâiliyyât fi’t-Tefsîr: Dirâse ve Tahlîl, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, (Mekke: 1428/2007). Bozkurt, Nebi, “Ûc b. Unuk”, DİA, (İstanbul: 2012), XLII, 34-35. Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. el-Fadl b. Behrâm b. Abdüssamed, Sünenü’d-Dârimî, Thk: Nebîl Hâşim el-Gamrî, (Beyrut: 1434/2013). Derveze, Muhammed İzzet, et-Tefsîru’l-Hadîs, (Kahire: 1383/1963). Ebû Şehbe, Muhammed b. Muhammed b. Süveylim, el-İsrâîliyyât ve’l-Mevdû’ât fî Kütübi’t-Tefsîr, (Kâhire: 1987).
Journal Section Articles
Authors

Author: Nihat Uzun
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 12, 2015

Bibtex @research article { katuifd341180, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Trabzon University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {7 - 39}, doi = {}, title = {Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı}, key = {cite}, author = {Uzun, Nihat} }
APA Uzun, N . (2015). Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), 2 (1), 7-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/katuifd/issue/31149/341180
MLA Uzun, N . "Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 (2015): 7-39 <http://dergipark.org.tr/katuifd/issue/31149/341180>
Chicago Uzun, N . "Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 (2015): 7-39
RIS TY - JOUR T1 - Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı AU - Nihat Uzun Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 39 VL - 2 IS - 1 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı %A Nihat Uzun %T Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı %D 2015 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Uzun, Nihat . "Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 / 1 (August 2015): 7-39.
AMA Uzun N . Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2015; 2(1): 7-39.
Vancouver Uzun N . Sahabenin Tefsirde İsrailiyata Bakışı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2015; 2(1): 39-7.