Year 2013, Volume 12, Issue 2, Pages 1 - 35 2013-06-01

The Effects of the Russian Federation's Counterterrorism Strategy on the Stability of the North Caucasus
Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri

Ahmet SAPMAZ [1]

249 397

Since her foundation, Russia's counterterrorism strategy has largely been shaped by her efforts in the North Caucasus. Terrorist attacks, which first emerged in Chechnya and then stretched across the North Caucasus, have spread out throughout Russia since the late 1990s. This rising threat of terrorism has provided President (later Prime Minister) Putin, who became an influential actor in the Russian Federation after 1999, an opportunity to control Chechnya within the context of a counterterrorism strategy. The following factors: 9/11 terrorist attacks and the U.S.’s global war on terror afterwards, the victory in the Second Chechnya War, the Moscow Theater Hostage Crisis in 2002 and the Beslan School Hostage Crisis in 2004 (allegedly perpetuated by Chechens) led to domestic support for Putin's counterterrorism strategy. It is obvious that Russia's counterterror strategy has denied the terrorist organizations operating in the North Caucasus and the separatist Chechens with the opportunity to reach their objectives for now. The unstable situation that still prevails in the region, however, continues to harass the people of North Caucasus and the Russian decisionmakers in Moscow. This article first seeks to highlight and then analytically describe the effects of the Russian counterterrorism strategy to the stability of the North Caucasus.
Rusya Federasyonu’nun terörle mücadele stratejisi başlangıcından günümüze kadar büyük oranda Kuzey Kafkasya odaklı olmuştur. Çeçenistan ve sonrasında Kuzey Kafkasya’nın geneline yayılan terör, 1990’lı yılların sonundan itibaren Rusya’nın merkezine kaymaya başlamıştır. Bu gelişmeler, 1999 yılından itibaren Rusya Federasyonu yönetiminde etkin olmaya başlayan Putin’in Çeçenistan’ı kontrol altına alma girişimini de terörle mücadele stratejisi içerisinde değerlendirmesine olanak vermiştir. 11 Eylül 2011 terör saldırıları ile küresel boyutta ortaya çıkan terörle savaş eğilimi uluslararası kamuoyunda, kazanılan ikinci Çeçenistan savaşı ve Çeçenlere atfedilen Moskova Tiyatrosu ve Beslan terör eylemleri ise iç kamuoyunda, Putin’in terörle mücadele stratejisini destekleyen unsurlar olmuştur. Rusya Federasyonu’nun terörle mücadele stratejisi Kuzey Kafkasya’da faaliyet gösteren terör örgütleri ve ayrılıkçı Çeçenlerin amaçlarına ulaşmalarını engellemiştir. Ancak bölgedeki istikrarsız durum, hem Moskova’yı hem Kuzey Kafkasya halkını rahatsız etmeye devam etmektedir. Bu makalede, Rusya Federasyonu’nun terörle mücadele stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın istikrarı üzerine etkileri ele alınmaktadır.
 • Aliyev, H. Sonbahar. (2010). Peace-Building From The Bottom: A Case Study Of The North Caucasus, Caucasian Review Of International Affairs, 4(4), 325-3
 • Amundsen, I. (2007). Russia and the Caucuses Today, Chechnya Peace Forum, http://www.chechnyapeaceforum.com/upload/reports22.pdf adresinden alınmıştır.
 • Arslanhan, B. (2010). Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya’daki İslami Direniş Hareketleri Müridizm Hareketinin Devamı mı? Yoksa Radikal İslam Terörü mü? Tarihsel Arka Planından Günümüzdeki Olaylara kadar ki Gelişmelerin Anlatımıyla, Kocaeli Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rusya-Kafkasya Masası, http://tr.scribd.com/doc/56274851/muridizm adresinden alınmıştır. Baev,P. K. (2006), Has Russia Achieved A Victory in Its War Against Terror?, Ponars Policy, Aralık 2006, (415), Baev, P. K. (2006) The Russian Military Campaign in the North Caucasus: Is a Victory in Sight?, The Jamestown Foundation, http://www.jamestown.org/fileadmin/Recent_Reports/Trans_amd_Speaker _NCC09142006/Baev-14Sep06.pdf adresinden alınmıştır.
 • Çelikpala, M. (2006). Kuzey Kafkasya’da Anlaşmazlıklar, Çatışmalar ve Türkiye, Beş Deniz Havzasında Türkiye, (Der.) Mustafa Aydın ve Çağrı Erhan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 73-86.
 • Civic Assistance Committee İnternet Sitesi, (2009), Russian Society Under Control: Abuses in The Fight Agains Extremism and Terrorism, 1-9, International Federation for Human Rights, Temmuz 2009, http://www.fidh.org/IMG//pdf/Russian_society_under_control.pdf adresinden alınmıştır.
 • Commitee of Experts on Terrorism, Council of Europe, İnternet Sitesi, Nisan 2008 Profiles on Counter-Terrorist Capacity: Russian Federation, 2, 2010’de http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/ country_profiles/CODEXTER%20Profiles%20_2008_%20Russian%20Fe deration%20E.pdf adresinden alınmıştır.
 • Derluguian, G.(2003). The Structure of Chechnya’a Quagmire, PONARS Policy, Kasım 2003, (309). http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0309.pdf adresinden alınmıştır.
 • Diplomatik Gözlem İnternet Sitesi, 20 Kasım 2010, Rusya’nın Milâdı Beslan Katliâmı Oldu, 02011’de http://www.diplomatik gozlem.com/haber_oku.asp?id=1845 adresinden alınmıştır.
 • Doukaev, A. (2010). Is Khloponin The Right Man For The North Caucasus, Radio Free Liberty, Erişim tarihi: 002011’de http://www.rferl.org/content/Is_Khloponin_The_Right_Man_For_The_Nor th_Caucasus/2185521.html adresinden alınmıştır.
 • Dugin, Aleksandr. (2005). Rus Jeopolitiği-Avrasyacı Yaklaşım, (Çev:Vügar İmanov), 5.bsk. Küre Yayınları, İstanbul, 368.
 • Dunlop, J. (2006). Putin, Kozak and Russian Policy Toward the North Caucasus, The Jamestown Foundation, 02006 tarihinde http://www.jamestown.org/fileadmin/Recent_Reports/Trans_amd_Speaker _NCC09142006/Dunlop-14Sep06.pdf adresinden alınmıştır.
 • Dzutsev, V. (2010). Moscow Increases Its Focus on Solving the North Caucasus Riddle, Eurasia Daily Monitor, 6 Aralık 2010, 7(217), http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5 D=37248 adresinden alınmıştır .
 • Goble, P. (2010). Moscow’s Plan For North Caucasus Seen Provoking More Anger, Eurasiareview, 23 Kasım 2010, http://www.eurasiareview. com/analysis/9916-moscows-plan-for-north-caucasus-seen-provokingmore-anger adresinden alınmıştır.
 • Hill, F. (2002). Extremist and Bandits: How Russia Views the War against Terrorism?, Ponar Policy, (246), 2, http://www.gwu.edu /~ieresgwu/assets/docs/ponars/pm_0246.pdf adresinden alınmıştır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet SAPMAZ

Bibtex @ { khosbd204276, journal = {Savunma Bilimleri Dergisi}, issn = {1303-6831}, eissn = {2148-1776}, address = {Millî Savunma Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {12}, pages = {1 - 35}, doi = {10.17134/sbd.63389}, title = {Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {SAPMAZ, Ahmet} }
APA SAPMAZ, A . (2013). Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri. Savunma Bilimleri Dergisi, 12 (2), 1-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/khosbd/issue/19222/204276
MLA SAPMAZ, A . "Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri". Savunma Bilimleri Dergisi 12 (2013): 1-35 <http://dergipark.org.tr/khosbd/issue/19222/204276>
Chicago SAPMAZ, A . "Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri". Savunma Bilimleri Dergisi 12 (2013): 1-35
RIS TY - JOUR T1 - Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri AU - Ahmet SAPMAZ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Savunma Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 35 VL - 12 IS - 2 SN - 1303-6831-2148-1776 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Defense Sciences Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri %A Ahmet SAPMAZ %T Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri %D 2013 %J Savunma Bilimleri Dergisi %P 1303-6831-2148-1776 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD SAPMAZ, Ahmet . "Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele Stratejisinin Kuzey Kafkasya’nın İstikrarı Üzerine Etkileri". Savunma Bilimleri Dergisi 12 / 2 (June 2013): 1-35.