Year 2018, Volume 8, Issue 16, Pages 188 - 200 2018-12-24

BAYINDIRLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNDE TÜRKİYE MADENCİLİĞİNİN ETKİLERİ

Özkan Demir [1]

38 165

Yapılan bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki madencilik çalışmalarının şehirlerdeki çeşitli hizmet alanlarına etkilerini ortaya çıkarmaktır. İmar, ulaşım ve eğitim hizmetleri yönüyle madenciliğin etkilerine örnekler verilecektir.

Sosyo-ekonomik koşullar şehirlerin ortaya çıkmasında ve şehir hayatının canlanmasında etkili olan unsurlardandır. Türkiye madenciliğinde öncü kuruluş olan Etibank, fabrikaların bulunduğu bölgelerin bayındır hale gelmesine ve eğitim hizmetlerine çeşitli katkılar sağlamıştır. Madencilik çalışmalarının yoğun olduğu bölgelerin yaşam koşullarına göre lojman ve misafirhaneler yapılmış, köprü, demiryolu ve karayolları inşa edilmiş, çeşitli okullar açılmıştır. Bu sayede, fabrikaların bulunduğu yerleşim yerlerinde bölge halkının modern hayatın imkanlarından faydalanabilmesi mümkün olmuştur.

İmar ve ulaşım çalışmalarına ek olarak, madencilik bölgelerinde yeni okullar açılmıştır. Bu okullardan bölge halkının faydalanması yanında mesleki anlamda eğitim verilmesi amacıyla kurslar açılmıştır. Çalışanların çocukları başta olmak üzere bölge halkının çocuklarının eğitimleri için okullar açılmıştır. Bunun sonucu olarak okuma-yazma oranının artmasında ve mesleki deneyim anlamında bu okulların katkıları olmuştur. Daha sonra bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek çalışmaları devam etmiştir.

Madencilik, bayındırlık, ulaşım, eğitim
  • Çevik, M. ve Demir, Ö, (2014) “Etibank Ergani Bakır İşletmesi'nin Kuruluşu ve Elazığ'ın Maden İlçesine Getirdikleri”, Turkish Studies, C. 9, S. 7, ss. 27-39, Ankara.Kaştan, Yüksel, (2003), “Atatürk Döneminde Sanayileşme ve Karabük Demir-Çelik İşletmeleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 11, S. 2, ss. 487-502, Kastamonu.Topçuoğlu, H, (1956), “Etibank ve Sosyal Politikası”, Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 1-2, ss. 287-328, Ankara.Yıldırım, İ, (1996), “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XII, S. 35 ss. 387-396, Ankara.Ulutan, B, (1987), Etibank 1935-1985, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık 2018
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-5593-4693
Author: Özkan Demir (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA Demir, Ö . (2018). BAYINDIRLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNDE TÜRKİYE MADENCİLİĞİNİN ETKİLERİ. Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 188-200. DOI: 10.31834/kilissbd.468110