Year 2018, Volume 8, Issue 16, Pages 393 - 397 2018-12-24

OSMANLI ORDUSU VE SEFER LOJİSTİĞİ 1453-1789

Abdullah Bayındır [1]

60 746

Osmanlı Devleti, dünya tarihinde en uzun ömürlü devletlerden birisidir. Osmanlı’nın bu özelliği, onun askerî yapı ve ordu bakımından ne kadar güçlü, nizamlı ve disiplinli olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu ordu, kuruluş yıllarından başlayarak XV. Yüzyıla kadar sürekli bir gelişim ve değişim göstermiş ve ilerleyen süreçlerde en kuvvetli şeklini almıştır. Osmanlı Devleti’nde ordunun sürekli değişim ve gelişim göstermesinin nedeni de sınırların sürekli olarak genişlemesinden kaynaklanır. Bu husus, ordunun fiziksel özelliklerinde bir değişimi sürekli kılmıştır. Örneğin, ordudaki asker sayısı genişleyen sınırlar da göz önüne alındığında ihtiyaç duyulan bir unsur olmuştur. Toprakların gelişmesiyle asker sayısı ve yapısının değişip gelişmesi paralellik içermiştir. Örneğin, kitapta geçen Yeniçeri Ocağı başlığına bakılırsa başlarda Yeniçeri askerlerinin sayısının 1.000 civarında olduğu; fakat bu sayının dönem dönem ihtiyaca göre değişmekte ve gelişmekte olan toprağa bağlı olarak artmaya başladığı görülür. Bu sayı daha sonraları 6.000-7.000 civarına çıkarken, I. Bayezid zamanında 17.000’ kadar artış göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin ordu yapısında görülen bu değişim ve değişimin meydana getirdiği gelişim sadece asker sayısında değil; silah yapılanması bölümünde de görülür. Osmanlı Devleti’nde nasıl toprakların artmasıyla asker sayısı artıyorsa; teknolojinin gelişmesiyle kullanılan silahlar, teçhizatlar da değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. 

Osmanlı, Asker, Teçhizat, Silah
  • KUZUCU, S., (2017), Osmanlı Ordusu Ve Sefer Lojistiği 1453-1789, Kitabevi Yayınları, İstanbul , 1. Baskı, 152 sayfa. ISBN 9786059506120.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık 2018
Journal Section Kitap Tanıtımı
Authors

Author: Abdullah Bayındır
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA Bayındır, A . (2018). OSMANLI ORDUSU VE SEFER LOJİSTİĞİ 1453-1789. Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 393-397. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilissbd/issue/41520/472915