Year 2011, Volume 14, Issue 4, Pages 53 - 62 2012-02-09

Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği)

Ehlinaz TORUN [1]

204 933

ÖZET

Günümüzde organik ürünlerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasının oldukça popüler duruma gelmesinden dolayı, dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de organik ürün yetiştiriciliği her geçen gün artmaktadır. Bu araştırma, Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli İlinin Kartepe ilçesine bağlı sekiz köyde yürütülmüştür. Burada amaç, Kocaeli'nin sanayisi gelişmiş bir  il olmasının, insanların tarıma olan ilgisinin nasıl etkilendiğinin araştırılmasının yanı sıra çiftçilerin,  tarımsal faaliyetlerini yürütürken hangi bilgi kaynaklarından yararlandıkları ve tarımsal yayımın etkili olup olmadığının tespit edilmesidir.  Bu çalışmada,  organik tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu sekiz köy, gayeli örnekleme ile belirlenmiş olup, örnek hacmi tespitinde,  tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneğe çıkan 131 çiftçi ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Bu köyler, Kartepe ilçesinin çevreleyen ve tarımsal faaliyetin yoğun olarak yürütüldüğü köylerdir. Yapılan çalışmada; çeşitli istatistikî programlardan yararlanılmıştır. İstatistik programı olan, SPSS 16.00 kullanılarak ki-kare analizleri, frekans tabloları, yüzde hesaplamaları gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır.  Çalışma sonucuna göre; eğitim düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir. Çiftçilerin % 80'ni ilköğretim, % 8.4'ü lise mezunu ve % 10.7'sinin ise okur –yazar olmadığı, bölgede hala geniş aile yapısının hüküm sürdüğü, çiftçilik yapan kişilerin büyük çoğunluğunun herhangi bir kurum ya da kuruluştan emekli olduğu, %17.6'sının herhangi bir sosyal güvencesi bulunmazken, %82.4'nün ise bir sosyal güvencesi olduğu saptanmıştır. Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin orta yaş ve üzerindeki kesimden oluştuğu, yaş aralığının 46 ve üzeri yaş grubundan oluştuğu bulunmuştur. Çiftçilerin,  % 87 gibi yüksek oranda kooperatif ortaklığı mevcuttur. Kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun tarımsal faaliyetin yapılmasına bir mani yoktur. Tarımsal faaliyette bulunanların, işyerlerinin köylerine yakın olması, kişilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını ve kendi bütçelerine katkı sağlamalarını teşvik etmesinin yanı sıra ülke ekonomisine de dolaylı katkı sağladıkları söylenebilir.  Kocaeli'nin sanayi kenti olması tarımla uğraşanların, aynı zamanda sanayide çalışmalarını, sosyal güvenceye sahip olmalarını ve emeklilik olanağı sağlaması gibi bazı avantajları olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Tarımsal yayım, organik tarım, organik tarımda bilgi kaynakları

ABSTRACT

At the present day, due to cultivation and marketing of organic products is becoming  very popular, just as in all countries of the world, production of organic products in Turkey is increasing day by day. This research was conducted at eight villages which were related the township Kartepe in Kocaeli province at Marmara region. The goal here, is to observe the affect of Kocaeli's improved industry on people's interest in agriculture right along with ascertaining which information resources that farmers use while they are executing the agricultural activities and seeing whether the agricultural extension are affective or not.

In this study, the eight villages which have intensive agricultural activity, were set with objective sampling and at fixing the sample mass, random sampling method was used. The survey application  was made with face to face interviews with 131 farmers. These villages, are surrounding Kartepe town and have intensive agricultural activity. A various statistical programs were used in this study. The statistical program SPSS 16.00 was used with different methods of calculation such as chi-square analysis, frequency tables and percent analysis.  According to the result of the research, it is established that the level of education is low. 80% of farmers have completed elementary education, %8.4 graduated from high school and %10.7 are not literate. In the field of research, it is spotted that the extended family structure is still riding, the vast majority of people engaged in farming were retired from any institution or organization, %17.6 havent got  any social security, %82.4 have got a social security at least. Farmers in agricultural activities on these areas are middle-aged and the age range was found occurring between the ages of 46 and above. As very high percentage like %87 of farmers have got a partnership to a cooperative society. Regardless of all stages of development there is not anything preventing the agricultural activity. The farmers whose workplaces are very close to their villages are creating positive value for their own personal budgets together with an indirect addition to the national economy. On the other hand it is stated that there are many advantages for this people through living in an industrial city like working at industry at the same time, having a social security and having retirement facilities.

Key Words: Agricultural extension, organic agriculture, sources of information in organic farming

 

Primary Language en
Journal Section TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)
Authors

Author: Ehlinaz TORUN

Bibtex @ { ksudobil243750, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2012}, volume = {14}, pages = {53 - 62}, doi = {10.18016/ksujns.91581}, title = {Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği)}, key = {cite}, author = {TORUN, Ehlinaz} }
APA TORUN, E . (2012). Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 14 (4), 53-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22831/243750
MLA TORUN, E . "Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği)". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 14 (2012): 53-62 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22831/243750>
Chicago TORUN, E . "Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği)". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 14 (2012): 53-62
RIS TY - JOUR T1 - Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) AU - Ehlinaz TORUN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 62 VL - 14 IS - 4 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) %A Ehlinaz TORUN %T Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) %D 2012 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD TORUN, Ehlinaz . "Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği)". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 14 / 4 (February 2012): 53-62.