Year 2013, Volume 16, Issue 1, Pages 24 - 32 2013-03-29

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

İsmet BOZ [1]

269 723

Özet: Araştırmanın amacı Doğu Akdeniz Bölgesi'nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Araştırma verileri bölgeden tabakalı tesadüfi örnekleme metoduyla seçilen 160 işletmeci ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. İşletmelerin sosyoekonomik özellikleri, süt sığırcılığı ile ilgili uygulamaları, süt sığırı sayısında son yıllarda yaşanan değişim ve bunun nedenleri, süt sağımında dikkat edilen konular, işletmede kayıt tutma ve süt sığırcılığında yaşanan sorunlar araştırmada ele alınan belli başlı özelliklerdir. Araştırma bulgularına göre işletmelerde süt sığırı sayısında son yıllarda bir azalma olmuştur. Bölgede süt sığırcılığında yaşanan en önemli sorunlar yem fiyatlarının yüksek olması ve hayvancılığa verilen desteklerin yetersiz olmasıdır. Süt sığırcılığının geliştirilmesi için işletmecilerin araziye sahip olması ve yem bitkisi üretmesi, yüksek verimli hayvan ırklarının kullanılması, girdi fiyatlarının makul düzeylere çekilmesi, üreticilerin örgütlenmesi, aracıların elimine edilmesi ve süt tüketiminin özendirilmesi önerileri yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Süt sığırcılığı, hayvancılık, Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Structure and Problems of Dairy Farms in the Eastern Mediterranean Region (Turkey)

 

Abstract: The primary purpose of this research was to determine problems encountered by dairy farms in the Eastern Mediterranean Region and to develop solutions for these problems. Data were collected by administering a questionnaire to a stratified random sample of 160 dairy farmers operating in the region. The main subjects covered by this study included socioeconomic characteristics of farmers, management practices, resent changes in the number of dairy animals and their reasons, factors to be considered in milking, keeping farm records, and problems encountered in dairy farming. According to research findings the number of dairy cows had a decreasing trend in the region. The most important problems in dairy farming are high prices of feeds and low level of governmental subsidies. In order to develop dairy farming in the region, it was recommended that farmers must own land and grow fodder crops, and use improved breeds. Input prices must be lowered, farmers need to come together through organizations, the effect of middlemen in milk marketing must be eliminated, and milk consumption must be promoted.

Keywords: Dairy farming, livestock, East Mediterranean Region

Araştırmanın amacı Doğu Akdeniz Bölgesi’nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin sorunlarını belirlemek ve busorunlara çözüm önerileri getirmektir. Araştırma verileri bölgeden tabakalı tesadüfi örnekleme metoduyla seçilen160 işletmeci ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. İşletmelerin sosyoekonomik özellikleri, süt sığırcılığıile ilgili uygulamaları, süt sığırı sayısında son yıllarda yaşanan değişim ve bunun nedenleri, süt sağımında dikkatedilen konular, işletmede kayıt tutma ve süt sığırcılığında yaşanan sorunlar araştırmada ele alınan belli başlıözelliklerdir. Araştırma bulgularına göre işletmelerde süt sığırı sayısında son yıllarda bir azalma olmuştur. Bölgedesüt sığırcılığında yaşanan en önemli sorunlar yem fiyatlarının yüksek olması ve hayvancılığa verilen desteklerinyetersiz olmasıdır. Süt sığırcılığının geliştirilmesi için işletmecilerin araziye sahip olması ve yem bitkisi üretmesi,yüksek verimli hayvan ırklarının kullanılması, girdi fiyatlarının makul düzeylere çekilmesi, üreticilerinörgütlenmesi, aracıların elimine edilmesi ve süt tüketiminin özendirilmesi önerileri yapılmıştır.
 • Bağımsız Süt Platformu (BSP). 2012. Sürü Yönetimi ve Kayıt Tutma. http://www.sutplatformu.com/ Proje/84-Suru-Yonetimi-ve-Kayit-Tutma.html. (Erişim Tarihi: 03.07.2012).
 • Bağımsız Süt Platformu (BSP). 2012. Süt İneklerinin Bakimi ve Beslenmesi. http://www.sutplatformu.com/ Proje/85-Süt-Ineklerinin-Bakimi-ve-Beslenmesi.html. (Erişim Tarihi: 03.07.2012).
 • Bağımsız Süt Platformu (BSP). 2012. Süt-ineklerindeSağım-ve-Sağım-Teknikleri. http://www.sutplatformu.com/Proje/86-SütIneklerinde-Sagim-ve-Sagim-Teknikleri.html (Erişim Tarihi: 03.07.2012).
 • Boz, I., Akbay, C., Budak, D. B. Baş, S. 2011. Adoption of Innovations and Best Management Practices Among Dairy Farmers in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(2): 251-261.
 • İnan, İ. H. 2001. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. 5. Baskı. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ.
 • Karagölge, C. 2001. Tarımsal İşletmecilik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi Erzurum, 139 s.
 • Kaygısız, A., Tümer, R. 2009a. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: 2. Barınak Özellikleri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 12(1): 40-47.
 • Kaygısız, A., Tümer, R. 2009b. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: 3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bil. Derg., 12(1): 48-52.
 • Koyubenbe, N.2005. İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim, 46(1):8-13.
 • Öztürk, D., Karkacıer, O.2008. Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (1), 15SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 20 IBM SPSS Statistics 19. 2010 SPSS Inc..
 • Şahin, K., Gül, A., Koç, B., Dağıstan, E. 2001. Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 11(2):19-28.
 • Yalçın, C. 2008. Süt Sığırcılık İşletmelerinde Ekonomik Açıdan Sürü Sağlığı ve Hastalık Yönetimi. Aktüel, 79(1): 24-30.
 • Taylor, R. E. 1995. Scientific Farm Animal Production: An Introduction to Animal Science. Prentice Hall Inc. A Simon & Schuster Company Upper Saddle River, New Jersey.
 • Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çevirenler: Alptekin Esin, Celal Aydın, M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Primary Language en
Journal Section TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)
Authors

Author: İsmet BOZ

Dates

Publication Date: March 29, 2013

Bibtex @ { ksudobil243784, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {16}, pages = {24 - 32}, doi = {10.18016/ksujns.87321}, title = {Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {BOZ, İsmet} }
APA BOZ, İ . (2013). Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16 (1), 24-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22836/243784
MLA BOZ, İ . "Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 24-32 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22836/243784>
Chicago BOZ, İ . "Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 24-32
RIS TY - JOUR T1 - Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri AU - İsmet BOZ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 32 VL - 16 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri %A İsmet BOZ %T Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri %D 2013 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD BOZ, İsmet . "Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 / 1 (March 2013): 24-32.
AMA BOZ İ . Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2013; 16(1): 24-32.
Vancouver BOZ İ . Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2013; 16(1): 32-24.