Year 2014, Volume 17, Issue 2, Pages 14 - 23 2014-12-26

Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Cem BİLİM [1] , Tayfun KORUCU [2] , Tuba SEMERCİ [3]

357 577

Özet: Tarımsal üretimin başlıca hedeflerini, birim alandan yüksek verimin elde edilerek karlılığın arttırılması, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu çalışmada, Gaziantep ili ve ilçelerinin mekanizasyon özellikleri; 2011 yılına ait traktör sayısı, traktör güç dağılımı ve işlenen alan değerlerinden yararlanılarak belirlenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalarda; ortalama traktör gücü (kW), birim alana düşen traktör gücü (kw ha-1), 1000 ha işlenen alana düşen traktör sayısı (traktör 1000 ha-1) ve bir traktöre düşen işlenen alan (ha traktör-1) kriterleri esas alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Gaziantep ilinde işlenen birim alana düşen traktör gücü 1.17 kW ha-1, 1000 ha alana düşen traktör sayısı 32.86 traktör 1000 ha-1, bir traktöre düşen işlenen alan 30.44 ha traktör-1 ve ortalama traktör gücü 35.5 kW olarak belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Mekanizasyon, Mekanizasyon Düzeyi, Gaziantep

 

Agricultural Mechanization Properties of Gaziantep Province

 

Abstract: The main target of agricultural production is to increase productivity and improve working and living conditions. In this study, mechanization level of Gaziantep province and its districts was determined and comparisons were made by using 2010 statistical data. In the comparisons criterions as average tractor power, tractor power per unit cultivated area (kw ha-1), tractor number per 1000 ha cultivated area (tractor 1000 ha-1) and cultivated area per tractor (ha traktör-1) have been taken into consideration. According to the results, tractor power per cultivated area, number of tractors per 1000 ha cultivated area, cultivated area per tractor and average tractor power in Gaziantep Province were found as 1.17 kw ha-1, 32.86 tractor 1000 ha-1, 30.44 ha tracktor-1 and 35.5 kW, respectively.

Key words: Agricultural mechanization, mechanization level, Gaziantep

Tarımsal üretimin başlıca hedeflerini, birim alandan yüksek verimin elde edilerek karlılığın arttırılması, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu çalışmada, Gaziantep ili ve ilçelerinin mekanizasyon özellikleri; 2011 yılına ait traktör sayısı, traktör güç dağılımı ve işlenen alan değerlerinden yararlanılarak belirlenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalarda; ortalama traktör gücü (kW), birim alana düşen traktör gücü (kw ha-1), 1000 ha işlenen alana düşen traktör sayısı (traktör 1000 ha-1) ve bir traktöre düşen işlenen alan (ha traktör-1) kriterleri esas alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Gaziantep ilinde işlenen birim alana düşen traktör gücü 1.17 kW ha-1, 1000 ha alana düşen traktör sayısı 32.86 traktör 1000 ha-1, bir traktöre düşen işlenen alan 30.44 ha traktör-1ve ortalama traktör gücü 35.5 kW olarak belirlenmiştir
Agricultural mechanization, mechanization level, Gaziantep
 • Altıkat, S., Çelik, A., 2009. Erzurum İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (2):57–70.
 • Anonim. 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tarım Alet ve Makinaları Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 • Anonim, 2011a. Tarımsal Alet ve Makina Sayıları Veri Tabanı. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/tarimalet.zul
 • Anonim, 2011b. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
 • Çelik, A., Öztürk, İ., Turgut, N., 2002. Gümüşhane ili tarımsal mekanizasyon özellikleri. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınma Sempozyumu, 23-25 Ekim Gümüşhane.
 • Dilay, Y., A. Özkan. 2007. Karaman İl’indeki Tarım Makinaları İmalatçılarının Durumu ve Sorunları. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş.
 • Erkmen, Y., Çelik, A., 1992. Ağrı ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri, sorunları ve çözüm olanakları Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, 14-16 Ekim, Samsun. araştırma. Tarımsal
 • Sabancı, A., Akıncı, İ., 1994. Dünyada ve Türkiye'de Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Son Gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. S: 404-415 (20-22 Eylül, 1994), Antalya.
 • Sessiz, A., Gürsoy, S., Eliçin, A.K., Akın, S., Esgici, R., 2012. Diyarbakır İli Tarımsal Mekanizasyon Durum Analizi ve Planlaması Projesi. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü.
 • Ülger, P., Güzel, E., Kayışoğlu, B. Eker, B., Akdemir, Y., Pınar, Y. Bayhan, Y., 1996. Tarım Makinaları İlkeleri. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:29, S:435, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
 • Ülger, P., Güzel, E., Kayışoğlu, B., Eker, B., Akdemir, B., Pınar, Y., Bayhan, Y., Aktaş., T., Sağlam, C., Toruk, F., Gönülol, E. Çelen, İ.H., 2011. Tarım Makinaları İlkeleri. Hiperlink Yayınları, İstanbul.
 • Yalçın, Ö. F., 1990. Ankara İlinde Traktör Mülkiyeti ve Rasyonel Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1179, Ankara.
Primary Language en
Journal Section TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)
Authors

Author: Cem BİLİM

Author: Tayfun KORUCU

Author: Tuba SEMERCİ

Dates

Publication Date: December 26, 2014

Bibtex @ { ksudobil243826, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2014}, volume = {17}, pages = {14 - 23}, doi = {10.18016/ksujns.03136}, title = {Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri}, key = {cite}, author = {BİLİM, Cem and KORUCU, Tayfun and SEMERCİ, Tuba} }
APA BİLİM, C , KORUCU, T , SEMERCİ, T . (2014). Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 17 (2), 14-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22841/243826
MLA BİLİM, C , KORUCU, T , SEMERCİ, T . "Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 17 (2014): 14-23 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22841/243826>
Chicago BİLİM, C , KORUCU, T , SEMERCİ, T . "Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 17 (2014): 14-23
RIS TY - JOUR T1 - Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri AU - Cem BİLİM , Tayfun KORUCU , Tuba SEMERCİ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 23 VL - 17 IS - 2 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri %A Cem BİLİM , Tayfun KORUCU , Tuba SEMERCİ %T Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri %D 2014 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD BİLİM, Cem , KORUCU, Tayfun , SEMERCİ, Tuba . "Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 17 / 2 (December 2014): 14-23.
AMA BİLİM C , KORUCU T , SEMERCİ T . Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2014; 17(2): 14-23.
Vancouver BİLİM C , KORUCU T , SEMERCİ T . Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2014; 17(2): 23-14.


Trakya Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İllere Göre Belirlenmesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Derya İlkay Abdikoğlu
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.548701