Year 2010, Volume 13, Issue 1, Pages 26 - 33 2017-03-31

Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması
Determination of Lepidopteran Insect Pests, Their Population Dynamics and Predators at Maize Fields in Kahramanmaras Province

Mehmet ÖLMEZ [1] , M. Murat ASLAN [2] , Gülden GÜZEL [3]

72 439

Bu çalısma birinci ve ikinci ürün mısır alanlarındaki zararlı lepidopter türlerini saptamak ve önemli türlerin
popülasyon gelisimlerini belirlemek için 2007 yılında Kahramanmaras’ta yapılmıstır.
Birinci ve ikinci ürün mısır yetistiriciliği yapılan alanlarda elde edilen lepidopter türlerinden birinci derecede ürün
kaybına neden olan türler; mısır kurdu (Ostrinia nubilalis (Hubner)), mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides
Levebvre) ve bozkurt (Agrotis ipsilon Hufnagel) olarak tespit edilmistir. S. nonagrioides birinci ve ikinci ürün mısır
alanlarında en yüksek sayıda yakalanırken, O. nubilalis ve A. ipsilon lepidopter zararlılarının birinci üründe
yakalanan ergin birey sayıları, ikinci ürüne göre daha yüksek sayıda olmustur. Mısır da çıkıs öncesi dönemde
bozkurt (A. ipsilon) önemli bir zararlı olarak tespit edilirken, mısır bitkisinin tepe püskülü ve koçan püskülünün
olustuğu generatif dönemde ise birçok zararlı lepidopter türü tespit edilmistir. Özellikle bu dönemde mısır kurdu ve
mısır koçan kurdunun zararı maksimum düzeye ulasmıstır.
Kahramanmaras’taki mısır yetistirilen alanlarda bu lepidopter türlerinin predatörleri olarak Coleoptera takımının
Coccinellidae; Heteroptera takımının Anthocoridae, Nabidae ve Miridae; Neuroptera takımının Chrysopidae
familyasına bağlı birçok tür tespit edilmistir.

were found in these areas in Kahramanmaras.
Nabidae and Miridae belonging to the order of Heteroptera and Chrysopidae belonging to the order of Neuroptera
Many predator species as natural enemies from Coccinellidae belonging to the order of Coleoptera; Anthocoridae,
maximum level of the damage.
especially corn borer Ostrinia nubilalis Hübner, corn stem borer, Sesamia nonagrioides (Lef.) established a
during the generative period have been found to be damaged by many lepidopteran species. During this period,
identified as a significant pest pre emergence of corn. Corn cobs and tassel fringe of the top of the plant occurred
ipsilon adult numbers were captured in first crop more than those in the second crop. Agrotis ipsilon have been
in Kahramanmaras. Sesamia nonagrioides was the higest in first and second crop however, O. nubilalis and A.
(Sesamia nonagrioides (Lef.)) and cut worm (Agrotis ipsilon Hufn.) were the insect pests that caused the yield loses
The field surveys indicated that lepidopteran species; corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner), corn stem borer
and second crop maize (Zea mays L.) in Kahramanmaras province in 2007.
This study was carried out to determine lepidopteran insect pests and their population growths in first

 • Anonymous, 2004. Türkiye Đstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr (07.03.2008)
 • Apple, D.R. 1967. Insecticidal Control of Regulated Population of Black Cut Worms on Corn. Journal of Economic Entomology, 60(1): 1612-1617. Archer, T.L., Musick, G.J. 1977. Cutting Potential of the Black Cutworm on Field Corn. Journal of Economic Entomology, 70: 745-747.
 • Celep, H. 2006. Mısır Bitkisinin Bazı Karakterlerine Ön Bitki ve Farklı Azot Dolarının Etkisi. K.S.Ü. Zir. Fak. Tar. Bitk. Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 40 s.
 • FAO, 2006. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://faostat.fao.org (07.03.2008)
 • Gençtan, T., Emekliler, T. Y., Çölkesen, M., Baser, Đ. 1995. Sıcak Đklim Tahılları Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği. IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak, Ankara.
 • Gözüaçık, C. 2004. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mısırda Zararlı Lepidopter Türleri, Yoğunlukları, Yayılısları ve Doğal Düsmanlarının Belirlenmesi Üzerinde Çalısmalar. K.S.Ü. Zir. Fak. Bitki Kor. Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 37 s. Hanway, J.J. 1966. How a Corn Plant Develops. Iowa Shte Univ. Coop. Ext. Ser. Spec. Rep. 48: 17-18.
 • Kayapınar, A., Kornosor, S., 1990. Çukurova Bölgesi’nde Mısır Tarımıyla Birlikte Gelisen Entomolojik Sorunlar ve Çözüm Yolları I. Tarım Kongresi , 9-13 Ocak, Adana.
 • Kırtok, Y., 1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı, (Edt. Ataman, S) 1. Baskı, Kocaoluk Basın ve Yayın Evi, Đstanbul, 28 s.
 • Özdemir, N., Uzunali, S. 1981. Noctuid Species Causing Damage to Maize in Turkey. Bulletin Organisation Europe’enne et Mediterrane et Pour la Protection des Plant., 11(2): 97-99.
 • Simsek, V. M. 2004. Mısırda Zaralı Telkurtları, Agriotes spp. (Coleoptera: Elateridae)’e Karsı Đlaçlanan Farklı Ebatlardaki Tohumların Đlaç Kaplama Miktarının ve Đlaç Uygulamarının Biyolojik Etkinliğinin Arastırılması Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 63 s.
 • Tsitsipis, J. A. 1988. The Corn Stalk Borer, Sesamia nonagrioides, Forecasting, Crop Loss Assesment and Pest Manegement. Integrated Crop Protection in Cereals. Balkema Rotherdam. Brookfield. p.171-177. Uygun, N., Baspınar, H., Sekeroğlu, E., Kornosor, S.,
 • Özgür, A. F., Karaca, Đ.M., Ulusoy, R., Kazak, C. 1995. GAP Alanında Zirai Mücadele Politikasına Esas Teskil Edecek Zararlı ve Yararlıların Saptanması. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, Sanlıurfa.
 • Ünlü, L., Yücel, A., Kornosor, S. 1995. Sanlıurfa Đlinde Heterocera (Lepidoptera) Türleri Üzerinde Çalısmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, Sanlıurfa.
 • Zeren, Y., Mercan, S. 1989. Mısır Kurdu ve Mısır Koçan Kurduna Karsı Yerden ve Havadan Đlaçlama Yöntemleri Üzerine Arastırmalar. 2. Tarımsal Hayvancılık Sempozyum Bildirileri, 11-13 Ocak, Ankara.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet ÖLMEZ

Author: M. Murat ASLAN

Author: Gülden GÜZEL

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { ksudobil330718, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {26 - 33}, doi = {}, title = {Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması}, key = {cite}, author = {ÖLMEZ, Mehmet and ASLAN, M. Murat and GÜZEL, Gülden} }
APA ÖLMEZ, M , ASLAN, M , GÜZEL, G . (2017). Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 13 (1), 26-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/30560/330718
MLA ÖLMEZ, M , ASLAN, M , GÜZEL, G . "Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 13 (2017): 26-33 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/30560/330718>
Chicago ÖLMEZ, M , ASLAN, M , GÜZEL, G . "Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 13 (2017): 26-33
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması AU - Mehmet ÖLMEZ , M. Murat ASLAN , Gülden GÜZEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 33 VL - 13 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması %A Mehmet ÖLMEZ , M. Murat ASLAN , Gülden GÜZEL %T Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD ÖLMEZ, Mehmet , ASLAN, M. Murat , GÜZEL, Gülden . "Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 13 / 1 (March 2017): 26-33.
AMA ÖLMEZ M , ASLAN M , GÜZEL G . Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 13(1): 26-33.
Vancouver ÖLMEZ M , ASLAN M , GÜZEL G . Kahramanmaras Đli Mısır Alanlarındaki Zararlı Lepidopter Türlerinin Tespiti, Popülasyon Gelisimleri ve Predatörlerinin Saptanması. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 13(1): 33-26.