Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 33 - 37 2017-12-26

Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Fatih ALAY [1] , Necda ÇANKAYA [2] , Kadir İSPİRLİ [3]

68 631

      Bu araştırma, ümitvar çayır üçgülü hatlarının Samsun koşullarında bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amacı ile 2012-2014 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırma materyalleri olarak 6 ümitvar hat ve 2 standart çeşit (Dadaş ve Tavlaş) kullanılmıştır. Deneme Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çarşamba ve Bafra deneme alanlarında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek kuru ot ve tohum verimi (sırasıyla 1499.4 kg da-1 ve 46.6 kg da-1) ÇYR01-11 nolu hattan elde edilmiştir. Ortalama ham protein oranları % 18.6-19.3, ADF oranları % 41.8-43.3, NDF oranları ise % 51.3-53.5 arasında değişmiştir.  Bu sonuçlara göre, ot ve tohum verimi standart olarak kullanılan çeşitlerden ve diğer hatlardan daha yüksek olan ÇYR01-11 nolu hattın, ADF ve NDF oranını azaltıcı ve HP oranını iyileştirici olarak Dadaş ve Tavlaş çeşitlerinin ıslah çalışmalarında kullanılmaya devam edilmesi yararlı olacaktır.

Çayır üçgülü (Trifolium pratense L.), kuru ot verimi, tohum verimi, ham protein oranı, ADF ve NDF oranı
 • Acar Z, Ayan İ 2000. Yem Bitkileri Kültürü. Ondokuzmayıs Üniversitesi. Zir. Fak. Ders Kitabı. No: 2, Samsun, 152s.
 • Acar Z, Aşçı Ö 2006. Ondokuzmayıs Üniversitesi. Zir. Fak. Dergisi. J. of Fac. of Agric., 21(3):323-329.
 • Açıkgöz E, Turgut İ, ve Filya İ 2002. Silaj Bitkileri Yetiştirme ve Silaj Yapımı. Hasad Yayıncılık.
 • Açıkgöz E 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Tarla Bitkileri Bölümü. 3. Baskı. Bursa, 68-74s.
 • Anonim 2016a. Bitkisel istatistik verileri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Erişim tarihi 01.08.2017).
 • Anonim 2012. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Toprak Bölümü Laboratuarı. Samsun
 • Anonim 2016b. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü. Samsun
 • Aşçı Ö, Acar Z 2009. Bazı Arkadaş Bitkilerin Çayır Üçgülü’nün Fide Gelişimi, Ot Verimi, Yabancı Ot Rekabeti ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi. OMÜ. Fen Bil. Ens., Tarla Bitkileri ABD, Doktora Tezi (Basılmamış), 122s.
 • Avcıoğlu R, Hatipoğlu R ve Karadağ Y 2009. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Cilt: 2 İzmir, 353-358s.
 • Belyea R, Rrestrepo R, Martz F and Ellersieck M 1999. Effect of Year and Cutting on Equations for of Dairy Science Estimating Net Energy of Alfalfa. Journal, 82(9),1943-1949.
 • Çomaklı B 1990. Sulu Şartlarda Yetiştirilen Çayır Üçcülü (Trifolium pratense L.)’ne Uygulanan Farklı Sıra Aralığı, Sulama Seviyesi ve Fosforla Gübrelemenin Tohum ve Sap Verimi İle Bazı Verim Unsurlarına Etkileri. Atatürk Ü. Zir. Fak. Der. 21(l),43-59s.
 • Düzgüneş O, Kavuncu O, Kesici T ve Gürbüz F 1987. Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik-II). A.O.Z.F. Yay. Ankara, 1021, 381s.
 • Hoy MD, Moore KJ, George JR ve Brummer EC 2002. Alfalfa Yield And Quality As İnfluenced By Establishment Metod. Agr. J., 94, 65-71.
 • Kaplan M 2013. Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinde Hasat Zamanının Ot Verim Ve Kalitesine Etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1):76-80.
 • Kuşvuran A, Nazlı Rİ, Tansı V 2011. Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 21-3221.
 • Linn JG, Martın NP 1999. Forage Quality Tests And Interpretations. www.extension.umn.edu/distribution/livestocksystems/ID2637.html
 • Manga İ, Acar Z, Ayan İ 2003. Baklagil Yembitkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 7 (Genişletilmiş II. Baskı), Samsun, 451s.
 • Serin Y, Tan M 2001a. Yem Bitkileri Kültürüne Giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 206, 217 s.
 • Sincik M, Bilgili U, Uzun A, Açıkgöz E 2002. Farklı Azot Ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.)’de Ot Ve Tohum Verimi İle Bazı Verim Ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri. Uludağ. Üniv. Zir. Fak. Derg., 6(2): 127-36.
 • Steel RGD, Torrie JA and Dickey DA 1997. Principles and Procedures of Statistics. A. Biometrical Approach 3rd Edi. Mc Graw Hill Book.INC.N.Y.
 • Tavlas A, Yolcu H, Tan M 2009. African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (7):633-641.
 • Yavuz T, Sürmen M, Albayrak S, Çankaya N 2012. Turkish Journal of Field Crops, 17(1): 46-50.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Fatih ALAY
Country: Turkey


Author: Necda ÇANKAYA

Author: Kadir İSPİRLİ

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil348896, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {33 - 37}, doi = {10.18016/ksudobil.348896}, title = {Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ALAY, Fatih and ÇANKAYA, Necda and İSPİRLİ, Kadir} }
APA ALAY, F , ÇANKAYA, N , İSPİRLİ, K . (2017). Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 33-37. DOI: 10.18016/ksudobil.348896
MLA ALAY, F , ÇANKAYA, N , İSPİRLİ, K . "Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 33-37 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/348896>
Chicago ALAY, F , ÇANKAYA, N , İSPİRLİ, K . "Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 33-37
RIS TY - JOUR T1 - Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Fatih ALAY , Necda ÇANKAYA , Kadir İSPİRLİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.348896 DO - 10.18016/ksudobil.348896 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 37 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.348896 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.348896 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi %A Fatih ALAY , Necda ÇANKAYA , Kadir İSPİRLİ %T Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.348896 %U 10.18016/ksudobil.348896
ISNAD ALAY, Fatih , ÇANKAYA, Necda , İSPİRLİ, Kadir . "Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 33-37. https://doi.org/10.18016/ksudobil.348896
AMA ALAY F , ÇANKAYA N , İSPİRLİ K . Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 33-37.
Vancouver ALAY F , ÇANKAYA N , İSPİRLİ K . Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 37-33.