Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 102 - 108 2017-12-26

Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

Hazım Serkan TENEKECİER [1] , Adnan ORAK [2] , Mehmet Ali GÜRBÜZ [3] , Mithat Gür ÇUBUK [4]

79 328

Bu araştırma mürdümüğün Trakya Bölgesi koşullarında performansının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma 3 mürdümük çeşidi ( Karadağ, Gürbüz-2001, TMO), Tekirdağ Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesinden temin edilen populasyon-Tekirdağ, Diyarbakır’ dan temin edilen Populasyon-Diyarbakır materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma 2017 yetiştirme döneminde Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanı, Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü, İstanbul İli Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi üretici arazisinde olmak üzere 3 lokasyonda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ele alınan çeşitler 5 m uzunluğundaki parsellere 25 cm sıra arası olacak şekilde 4 sıra olarak ekilmiştir. Çalışmada çeşitlerin ve lokasyonların Bitki boyu, Bin Tane Ağırlığı, Yeşil Ot Verimi, Kuru Ot Verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Mürdümük, Trakya Bölgesi, Yeşil Ot Verimi, Korelasyon
 • Allkin, R., T.D. Macfarlane, R.J. White, T.A. Bisby and M.E. Adey. 1983. Names and Synonyms of Species and Subspecies in The Vicieae Issue 2. Vicieae Database Project, Publication No. 2, Southampton
 • Andiç, C., Akdeniz, H., Yılmaz, İ., Terzioğlu Ö, Keskin B, Andiç N,Deveci M,ve Arvas, Ö. 1996. Van kıraç şartlarında adi mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının ot verimi üzerinde bir araştırma.Türkiye 3. Çayır-Mer’a Kongresi. 704-709, Erzurum.
 • Anonim, 1991. Michigan State University (1991) MSTATC, a Software Program for Design, Management and Analysis of Agronomic Research Experiments. Michigan State University, East Lansing. MSTAT
 • Barik D.P., S.K. Naik, U. Mohapatra and P.K. Chand. 2004. High frequency plant regeneration by in vitro shoot proliferation in cotyledonary node explants of grasspea (Lathyrus sativus L.). In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant 40:467-470.
 • Başaran, U., Z. Acar, O. Onal A şç ı , O.H. Mut and İ . Ayan. 2007. Agricultural importances, using possibilities and toxic substances of Lathyrus species. J. of Fac. of Agric., OMU, 22:139-148.
 • Bucak, B., ve Baysal, D. 2001. Harran Ovası koşullarında kışlık olarak yetiştirilen mürdümük (Lathyrus sativus L. ve L. cicera L.) hatlarının ot verimi ve bazı özeliklerinin saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5, 3-4: 33-41
 • Campbell CG, RB Mehra, SK Agrawal, YZ Chen, AM Abd El Moneim, HIT Khawaja, CR Yadow, JU Tay and WA Araya, (1994). Current status and future strategy in breeding grasspea. (Lathyrus sativus L.). Euphytica 73: 167-175 Davis, P.H. 1970. Flora Of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 3, 328-369, Edinburgh,
 • Duke, J.A. 1981. Handbook of Legumes of World Economic Importance. Plenum Press, New York, pp. 199–265.
 • Gatel, F. 1994. Protein quality of legume seeds for nonruminant animals: a literature review. Anim. Feed Sci. Technol. 45:317–348.
 • Gül, D., Sümerli, M., ve Yılmaz, Y. 2004. Diyarbakır koşullarında bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 10(4):416-421
 • Hanbury, C., D., Sarker, A., Siddique, K., H., M., and Perry, M., W. 1995. Evaluation of lathyrus germplasm in a Mediterranean type environment in South-western Australia. CLIMA Occasional Publication No. 8, Perth
 • Karadağ, Y., ve Büyükburç, U. 2003. Tokat ekolojik koşullarında bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1) 135-141.
 • Karadağ, Y., ve İptaş, S. 2007. Tokat ekolojik koşullarında bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) hat ve varyetelerinin agronomik potansiyelleri üzerine bir araştırma. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum
 • Karadağ, Y., ve Yavuz, M. 2010. Seed yields ve biochemical compounds of grasspea (Lathyrus sativus L.) lines grown in semi-arid regions of Turkey, African Journal of Biotechnology. 9 (49): 8343-8348
 • Karadağ, Y., Özkurt, M., Akbay, S., Kır, H. 2012. Tokat-Kazova ekolojik koşullarında bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 11-13, 2012 ISSN: 1308-3945.
 • Kendir, H. 1996. Adi mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarında tohum verimi ve verim komponentleri. Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:5, Sayı:3, 79-81, Ankara
 • Sachdev, A., M. Sharma, R.P. Johari and S.L. Mehta. 1995. Characterization and cloning of ODAP degrading gene from a soil microbe. J. Plant Biochem. Biotechnol. 4:33— 36.
 • Sayar, M.S., & Han, Y. (2014). Mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının tohum verimi ve verim komponentlerinin belirlenmesi ve GGE biplot analiz yöntemiyle değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2015):78-92.
 • Tutin, T., G. 1981. Flora of Europea. Vol.2,Cambridge Universty Pres, 136-145.
 • Türk, M., Albayrak, S., ve Çelik, N. 2007 Estimates of broad-sense heritability for seed yield and yield components of grasspea (Lathyrus sativus L.) Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 31,155-158 Estimates of broad-sense heritability for seed yield and yield components of grasspea (Lathyrus sativus L.) Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 31,155-158
 • Urga, K., A. Fite, and B. Kebede. 1995. Nutritional and antinutritional factors of grasspea (Lathyrus sativus) germplasms. Bull. Chem. Soc. Ethiopia 9:9-16.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Hazım Serkan TENEKECİER
Country: Turkey


Author: Adnan ORAK

Author: Mehmet Ali GÜRBÜZ

Author: Mithat Gür ÇUBUK

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil348939, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {102 - 108}, doi = {10.18016/ksudobil.348939}, title = {Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {TENEKECİER, Hazım Serkan and ORAK, Adnan and GÜRBÜZ, Mehmet Ali and ÇUBUK, Mithat Gür} }
APA TENEKECİER, H , ORAK, A , GÜRBÜZ, M , ÇUBUK, M . (2017). Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 102-108. DOI: 10.18016/ksudobil.348939
MLA TENEKECİER, H , ORAK, A , GÜRBÜZ, M , ÇUBUK, M . "Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 102-108 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/348939>
Chicago TENEKECİER, H , ORAK, A , GÜRBÜZ, M , ÇUBUK, M . "Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 102-108
RIS TY - JOUR T1 - Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi AU - Hazım Serkan TENEKECİER , Adnan ORAK , Mehmet Ali GÜRBÜZ , Mithat Gür ÇUBUK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.348939 DO - 10.18016/ksudobil.348939 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 108 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.348939 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.348939 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi %A Hazım Serkan TENEKECİER , Adnan ORAK , Mehmet Ali GÜRBÜZ , Mithat Gür ÇUBUK %T Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.348939 %U 10.18016/ksudobil.348939
ISNAD TENEKECİER, Hazım Serkan , ORAK, Adnan , GÜRBÜZ, Mehmet Ali , ÇUBUK, Mithat Gür . "Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 102-108. https://doi.org/10.18016/ksudobil.348939
AMA TENEKECİER H , ORAK A , GÜRBÜZ M , ÇUBUK M . Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 102-108.
Vancouver TENEKECİER H , ORAK A , GÜRBÜZ M , ÇUBUK M . Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 108-102.