Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 186 - 191 2017-12-26

Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mehtap GÜRSOY [1] , Özer KOLSARICI [2]

113 280

Kolza (Brassica napus  ssp. oleifera L.) iklim ve toprak açısından çok seçici olmayan bir  bitki olup, dünyanın çok sayıda ülkesinde yetiştirilmektedir. Çalışmada Heros kolza çeşidine 6-8 yapraklı rozet oluşumu (Z1), sapa kalkma zamanı (Z2) ve çiçeklenme zamanı (Z3) olmak üzere 3 gelişme döneminde, 0 (kontrol), 5.000, 10.000 ve 20.000 ml ha-1 oranında humik asit [(% 15’lik) + fulvik asit + K] uygulanmasının etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı bu dozlardan optimum dozun seçilmesi ve en uygun bitki gelişme dönemini belirleyerek verim ve verim ögeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi olmuştur. Bu araştırma, 2014 ve 2015 yıllarında iki yıl süre ile tarla denemesi şeklinde Orta Anadolu iklim koşullarında yürütülmüştür.

Elde edilen sonuçlar topluca değerlendirildiğinde humik + fulvik asit + K ile leonarditin yazlık kolza çeşidi olan Heros’un verim ve verim ögelerinde kontrol parselindeki bitkilerle kıyaslandığında istatistiksel olarak önemli derecede artışlara neden olduğu saptanmıştır. Genel olarak en yüksek değerler sapa kalkma döneminde ve 10.000 ml ha-1 humik asit + fulvik asit + K uygulamasından elde edilmiştir. Çalışma sonucunda ortalama değerler incelendiğinde, kontrol uygulamalarında bitki boyu en düşük 96.2 cm olarak, ana sapa bağlı yan dal sayısı 3.79 adet adet olarak ve ana sapta kapsül sayısı 29.10 adet olarak belirlenmiştir. Bu uygulamayla (10.000 ml ha-1 humik asit) ise bitki boyu 127.2 cm olarak, ana sapa bağlı yan dal sayısı 7.33 adet olarak, ana sapta kapsül sayısı 45.30 adet olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak yazlık kolza çeşidi olan Heros’un verim ve verim öğeleri bakımından humik + fulvik asit + K ve leonardit kullanımının olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir.

Kolza, leonardit, humik asit, tohum verimi, verim ögeleri
 • Daur, İ. 2013.Comparative Study of Farm Yard Manure and Humic Acid in Integration with Inorganic-N on Wheat (Triticum aestivum L.) Growth and Yield, Tarım Bilimleri Dergisi 19(3): 170–177.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve denem metotları (İstatistik metotları II) A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. Ders Kitabı, Ankara, 295s.
 • Ergönül, U. 2011. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerine Uygulanan Humik Asit ve Leonardit’in Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 62 s.
 • Erkoç, İ. 2009. Sera Domates Yetiştiriciliğinde Kükürt ve Leonardit Uygulamalarının Fosfor Yarayışlılığına Etkileri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 127 s.
 • Güneş, A., Salman, A., Avcıoğlu, R. ve Çakar, H. 2009. Değişik Humik Asitli Gübre Dozu Uygulamalarının Gül Fidanlarının Büyüme ve Gelişme Özelliklerine Etkisi, Anadolu j.of Aari. 19 (2): 73 – 84.
 • Gürsoy, M. Nofouzı, F. ve Başalma, D. 2015. Humik Asit Uygulama Zamanı ve Dozlarının Kışlık Kolzada Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi 7–10 Eylül 2015 Çanakkale. Bildiri Özetleri Kitabı, 84s.
 • İçel, C.,D.2005. Humik Asit Uygulama Zamanı ve Dozlarının Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Verim, Verim Ögeleri ve Yağ Oranına Etkisi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 70 s.
 • Kolsarıcı, Ö. 2006. Hammadde Olarak Biyodizel Üretiminde Kullanılabilecek Yağlı Tohumlu Bitkilerin Potansiyeli ve Biyodizele Uygunlukları, Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu, 14–15 Aralık, İzmir, 15–32.
 • Öztürk, Ö. ve Akınerdem, F. 2012. Türkiye’de Tarım ve Çevre Boyutuyla Biyodizel, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3–5 Mayıs 2012, Ekoloji–2012 Bildiri Özetleri Kitabı, 295s.
 • Şanlı, A., Karadoğan, T. ve Tonguç, M. 2013. Effects of Leonardite Applications on Yield and Some Quality Parameters of Potatoes (Solanum tuberosum L.) Turkish Journal of Field Crops, 18(1): 20-26.
 • Yağmur, B. ve Okur, B. 2013.Farklı Dozlarda Potasyumlu Gübre ve Humik Asit Uygulamalarının Tuzlu Toprakta Yetiştirilen Pamuk Bitkisinin Verim, Verim Komponentleri ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10–13 Eylül, Konya, Kitap 2: 297–305.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Mehtap GÜRSOY
Country: Turkey


Author: Özer KOLSARICI

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil349192, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {186 - 191}, doi = {10.18016/ksudobil.349192}, title = {Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GÜRSOY, Mehtap and KOLSARICI, Özer} }
APA GÜRSOY, M , KOLSARICI, Ö . (2017). Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 186-191. DOI: 10.18016/ksudobil.349192
MLA GÜRSOY, M , KOLSARICI, Ö . "Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 186-191 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/349192>
Chicago GÜRSOY, M , KOLSARICI, Ö . "Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 186-191
RIS TY - JOUR T1 - Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi AU - Mehtap GÜRSOY , Özer KOLSARICI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349192 DO - 10.18016/ksudobil.349192 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 191 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349192 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.349192 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi %A Mehtap GÜRSOY , Özer KOLSARICI %T Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349192 %U 10.18016/ksudobil.349192
ISNAD GÜRSOY, Mehtap , KOLSARICI, Özer . "Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 186-191. https://doi.org/10.18016/ksudobil.349192
AMA GÜRSOY M , KOLSARICI Ö . Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 186-191.
Vancouver GÜRSOY M , KOLSARICI Ö . Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 191-186.