Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 258 - 262 2017-12-26

Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi

Ali Cevat SÖNMEZ [1] , Soner YÜKSEL [2] , Savaş BELEN [3] , Mustafa ÇAKMAK [4] , Yılmaz YILDIRIM [5] , Yaşar KARADUMAN [6] , Arzu AKIN [7]

65 369

Bu araştırmada amaç, Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde kıraç koşullarda yüksek verimli, abiyotik ve biyotik streslere dayanıklı ve istenilen kalitede arpa çeşitlerinin ıslah edilmesidir. Bu araştırmada, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen arpa ıslah projesi kapsamında 2012-2013 sezonu bölge verim denemesi seviyesinde yer alan 19 ‘u hat ve 5 ’i standart çeşit (Erginel90, İnce04, Özdemir05, Keser ve Tarm92) olmak üzere 24 genotip kullanılmıştır. Denemeler 5 farklı çevrede tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada incelenen unsurlar  tane verim (TV), bin tane ağırlığı (BTA) ve tane protein oranı (TPO)’dır. Bu çalışmada incelenen her üç parametre açısından genotipler ve çevreler arası farklılıklar ile genotip x çevre interaksiyonu önemli bulunmuştur. Araştırmada TV için deneme ortalaması 391.3 kg/da olurken, standart çeşitlerin ortalaması 430.1 kg/da olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 3, 4, 8, 16 ve 21 nolu hatların standartlar ortalamasının üzerinde TV elde edilirken bu hatların aynı zamanda diğerlerinden daha stabil oldukları tespit edilmiştir. En yüksek BTA ortalama 53 g ile 3 nolu hattan alınırken, en yüksek TPO % 14.3 ortalama ile hat12’den elde edilmiştir. Çevrelere bakıldığında en yüksek TV ve BTA Eskişehir’den alınırken, en yüksek TPO Hamidiye çevresinden alınmıştır.

Arpa, tane verim, kalite özellikleri
  • Anonymous., 1960. International Association for Cereal Chemistry ICC Standart No:105.
  • Akkaya, A., & Akten, Ş. (1986). Kıraç koşullarda farklı gübre uygulamalarının bazı kışlık arpa çeşitlerinde kışa dayanıklılık ve dane verimi ile bazı verim öğelerine etkisi. Doğa, Tr. Tarım Orm. Dergisi, 10(2), 127-140.
  • Aydoğan, S., Şahin, M., Akçacık, A. G., & Ayrancı, R. (2011). Konya Koşullarına Uygun Yüksek Verimli ve Kaliteli Arpa Genotiplerinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1), 10-16.
  • Bell, M.A., and Fischer, R.A., 1994. Guide to plant and crop sampling: measurments and observations for agronomic and physiological research in small grain cereals, Wheat Special Report No. 32, CIMMYT.
  • İmamoğlu, A., Pelit, S., Sarı, N., Büyükkileci, C., & Yıldız, Ö. (2016). Ege Bölgesi Sahil Kuşağına Uyumlu Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşit ve Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.
  • Kalaycı, M., S. Siirt, M., Aydın ve K. Özbek.1991. Yıllık Çalışma Raporu. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Eskişehir.
  • Kün, E., 1988. Serin iklim tahılları ders kitabı. A.U.Z.F.Yayınları, Yayın No: 1032/299, s:187-195, Ankara
  • TUİK, 2016. www.tuik.gov.tr Erişim tarihi : 23/07/2017
  • Turgut, İ., Konak, C., Zeybek, A., Acartürk, E. ve Yılmaz, R., 1997. Büyük Menderes Havzası Sulu Koşullarına Uyumlu Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, 520-527 Samsun.
  • Williams, P., El-Haramein, F. J., Nakkoul, H., & Rihawi, S. (1988). Crop quality evaluation methods and guidelines. Crop quality evaluation methods and guidelines., (14, Ed. 2.).
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Ali Cevat SÖNMEZ
Country: Turkey


Author: Soner YÜKSEL

Author: Savaş BELEN

Author: Mustafa ÇAKMAK

Author: Yılmaz YILDIRIM

Author: Yaşar KARADUMAN

Author: Arzu AKIN

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil349245, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {258 - 262}, doi = {10.18016/ksudobil.349245}, title = {Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SÖNMEZ, Ali Cevat and YÜKSEL, Soner and BELEN, Savaş and ÇAKMAK, Mustafa and YILDIRIM, Yılmaz and KARADUMAN, Yaşar and AKIN, Arzu} }
APA SÖNMEZ, A , YÜKSEL, S , BELEN, S , ÇAKMAK, M , YILDIRIM, Y , KARADUMAN, Y , AKIN, A . (2017). Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 258-262. DOI: 10.18016/ksudobil.349245
MLA SÖNMEZ, A , YÜKSEL, S , BELEN, S , ÇAKMAK, M , YILDIRIM, Y , KARADUMAN, Y , AKIN, A . "Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 258-262 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/349245>
Chicago SÖNMEZ, A , YÜKSEL, S , BELEN, S , ÇAKMAK, M , YILDIRIM, Y , KARADUMAN, Y , AKIN, A . "Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 258-262
RIS TY - JOUR T1 - Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi AU - Ali Cevat SÖNMEZ , Soner YÜKSEL , Savaş BELEN , Mustafa ÇAKMAK , Yılmaz YILDIRIM , Yaşar KARADUMAN , Arzu AKIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349245 DO - 10.18016/ksudobil.349245 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 262 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349245 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.349245 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi %A Ali Cevat SÖNMEZ , Soner YÜKSEL , Savaş BELEN , Mustafa ÇAKMAK , Yılmaz YILDIRIM , Yaşar KARADUMAN , Arzu AKIN %T Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349245 %U 10.18016/ksudobil.349245
ISNAD SÖNMEZ, Ali Cevat , YÜKSEL, Soner , BELEN, Savaş , ÇAKMAK, Mustafa , YILDIRIM, Yılmaz , KARADUMAN, Yaşar , AKIN, Arzu . "Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 258-262. https://doi.org/10.18016/ksudobil.349245
AMA SÖNMEZ A , YÜKSEL S , BELEN S , ÇAKMAK M , YILDIRIM Y , KARADUMAN Y , AKIN A . Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 258-262.
Vancouver SÖNMEZ A , YÜKSEL S , BELEN S , ÇAKMAK M , YILDIRIM Y , KARADUMAN Y , AKIN A . Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 262-258.