Year 2008, Volume 11, Issue 1, Pages 97 - 107 2008-06-30

Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği

İsmet BOZ [1]

61 0

Bu çalısma yayım elemanlarında bulunması gereken profesyonel yeterlilikleri belirlemek amacıyla yürütülmüstür. Arastırmanın katılımcıları Kahramanmaras Tarım Đl Müdürlüğü ve Đlçe Müdürlüklerinde istihdam edilen teknik personeldir. Profesyonel yeterlilik konuları yönetim, program planlama, program yürütme, öğretme/kolaylastırma, iletisim, insan davranıslarını anlama ve program değerlendirme olmak üzere yedi kategori altında incelenmistir. Arastırma bulguları, arastırmada yer verilen çoğu yeterlilik konularının önemli olduğunu göstermistir. Deneklere göre yeterlilik konuları sırasıyla hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim ve mesleki deneyimle kazanılmalıdır. Denekler yönetimle ilgili yeterliliklerin önemi bakımından eğitim düzeyleri ve meslek kategorilerine göre istatistiksel olarak farklılık göstermistir. Đnsan davranıslarını anlama yeterliliği de çalısılan birime göre değisiklik göstermistir. Arastırma bulgularının tarım politikacılarına, yayım elemanlarına ve bilim adamlarına yararlı bilgi sağlayacağı ümit edilmektedir.

Profesyonel Yeterlilikler, Tarımsal Yayım, Yayım Elemanı
 • Beeman, C.E., Cheek, J.G., McGhee, M.B., Grygotis E.M. 1979. Professional Competencies Needed by Extension Agents in the Florida Cooperative Extension Service: A Report of Research, University of Florida, Department of Agricultural Extension Education, 99 p, Gainsville, Florida.
 • Boyacı, M., Karaturhan, B. 2003. Ekolojik Üretimde Tarımsal Yayım Faaliyetleri Üzerine Bir Arastırma. Ege Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(3),113-130.
 • Boyd, B.L. 2004. Extension Agents as Administrators of Volunteers. Journal of Extension, 42(2) Đnternet adresi: http://www.joe.org. Erisim: 15 Aralık 2004
 • Boz, Đ. 2001. Yayım Elemanlarına Yönelik Performans Analizi: ABD Louisiana Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, (6): 40-51.
 • Budak, D.B. 2000. Sürdürülebilir Tarım ve Tarımsal Yayım. Tarım Ekonomisi Dergisi, (5): 20-31.
 • Ceylan, Đ.C. 1998. Sözlesmeli Tarım’da Yayım Eğitimi ve Çiftçi Katılımı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Ankara, 44s.
 • Gonzales, I.M. 1982. The Professional Competencies Needed by Extension Agents in the Pennsylvania Cooperative Extension. The Pennsylvania State University, University Park, PA.143p.
 • Itulya, F.M. 1973. Professional Competencies Essential for Beginning Extension Agents in Arizona. MS Thesis, University of Arizona, Tucson, Arizona, 106p.
 • Đnan, Đ.H. 1996. Tarımsal Yayım. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 151 Ders Kitabı No: 12, Tekirdağ, 102s.
 • Đnan, Đ.H. 2004. Dünyada Tarımsal Yükseköğretimdeki Değismeler Açısından Türkiye’de Tarım Eğitiminin Değerlendirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Uluslararası Sempozyum: Tarım ve Mühendislik, Ankara, 497-517.
 • Kumuk, T. 1996. Ege Bölgesinde Seçilmis Bazı Yörelerde Kırsal Kalkınmada Kullanılan Yayım Yaklasımlarının Karsılastırılması Üzerine Bir Arastırma, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova Đzmir, 125s.
 • Oktay, E., Kumuk, T. 1993. The Role of the Extension Agent in the Face to Face Communication. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 30(3): 177- 183.
 • Oktay, E., Özkaya, T. 1994. Kaliteli Üzüm, Đncir ve Domates Üretimininde Tarımsal Yayım'ın Etkileri. Tarımsal Uygulama ve Arastırma Merkezi, Đzmir, 134s.
 • Özçatalbas, O., Y. Gürgen, 1996. Tarımsal Yayım ve Haberlesme. Baki Kitabevi, Adana, 385s.
 • Özkaya, T., 1996. Tarımsal Yayım ve Haberlesme. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova Đzmir 170s.
 • Reynolds, W. B. 1993. Professional Competencies Needed by Extension Agents in the Louisiana Cooperative Extension Service. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, 101p.
 • Rogers, E. M. 1995.Diffusion of Innovations. Fourth edition. The Free Press, New York, NY, 519p.
 • Taluğ, C., H. Tatlıdil. 1993. Tarımsal Yayım ve Haberlesme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No:141, Ankara, 198s.
 • Taluğ, C., Özer, D., Akın, A., Lucius, I. 2004. Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Đçin Sürdürülebilir Yayım. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi (16-18 Eylül), Tokat.
 • Tatlıdil, H., Ceylan, Đ.C. 2000. Türkiye’de Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Gelistirilmesi, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi (17-21 Ocak), Ankara.
 • Tekinel, O. 2000. Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Eğitimi. Türkiye’de Tarımsal Eğitim ve Öğretime Baslanmasının 154. Yıldönümü Kutlamaları Açılıs Konusması. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi, Kahramanmaras.
 • Yavuz, O., Erol, A.O. 2004. Tarımsal Yayımda Eğiticilerin Eğitim, Geleceğin Yayım Uzmanları Nasıl Olmalıdır? Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi (16-18 Eylül) Tokat.
 • Yurttas, Z. 2000. Tarımsal Yayım ve Haberlesme. Ata türk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 67, Erzurum, 105s.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: İsmet BOZ

Bibtex @research article { ksudobil393305, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2008}, volume = {11}, pages = {97 - 107}, doi = {}, title = {Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği}, key = {cite}, author = {BOZ, İsmet} }
APA BOZ, İ . (2008). Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 11 (1), 97-107. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/35406/393305
MLA BOZ, İ . "Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 11 (2008): 97-107 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/35406/393305>
Chicago BOZ, İ . "Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 11 (2008): 97-107
RIS TY - JOUR T1 - Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği AU - İsmet BOZ Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 107 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2008 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği %A İsmet BOZ %T Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği %D 2008 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD BOZ, İsmet . "Yayım Elemanlarında Bulunması Gereken Profesyonel Yeterlilikler: Kahramanmaras Đli Örneği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 11 / 1 (June 2008): 97-107.