Year 2017, Volume 5, Issue 1, Pages 32 - 44 2017-11-06

Mavidil Virus Hastalığı

Hasbi Sait SALTIK [1] , Mehmet KALE [2]

182 1460

Bluetongue (BT) sokucu sinekler aracılığıyla bulaşan, ruminantların viral bir hastalığıdır. Bluetongue virus (BTV) enfeksiyonunun daha çok tropik ve sub-tropik iklim kuşaklarında ortaya çıktığı rapor edilmiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarıyla birlikte Amerika ve Kuzey Avrupa’da da BTV enfeksiyonunun görüldüğü bildirilmiştir. BTV’nin konakçı spektrumunda sığır, deve, koyun ve keçi gibi evcil ruminantların yanı sıra antilop, ceylan, geyik gibi yabani ruminantlar ve fil yer almaktadır. BTV hastalığı, koyunlarda yüksek morbidite ve mortaliteli akut bir enfeksiyona neden olmaktadır. Genellikle enfekte hayvanlarda ateş, aşırı salivasyon, yüzde ve dilde şişkinlik ve siyanotik dil lezyonları görülmektedir. Bazı durumlarda topallığa neden olan ayak lezyonları gelişmektedir. Bahsedilen semptomlara neden olan ve filtrelerden dahi geçebilen bir patojenin varlığı ilk defa 1905’te keşfedilmiştir. Bugün de Dünya’da ihbarı mecbur hastalıklar listesinde yer almaktadır. BTV Uluslararası Virus Taksonomi Komitesi (ICTV)’ne göre, Orbivirus genusu Reoviridae ailesinde yer almaktadır. BTV, Afrika at vebası (AHS) virus’u ve Epizootik hemorajik hastalık (EHD) virus’u ekonomik olarak en önemli üç orbivirus üyesi olup Cluicoides türü sokucu sinekler aracılığıyla bulaşmaktadır. Üstelik bu üç virus antijenik yönden yakın ilişkilidir. 

Mavidil virusu, Reoviridae, orbivirus, sivrisinekler
 • Beard E, Hamblin C, Hammoumi S, ve ark. 2004. The Epidemiology and Diagnosis of Bluetongue with Particular Reference to Corsca. Res Vet Sci Aug; 77(1):1-8.
 • Bender LC, Hong L, Thompson BC, ve ark. 2003. Infectious Disease Survey of Gemsbok in New Mexico. J Wildl Dis. Oct 39(4): 772-8.
 • Boyce M. 2013. Bluetongue virus genetics. Bridgen A ed. Reverse Genetics of RNA Viruses Applications and Perspectives. Oxford:John Wiley Sons, 253-88.
 • Cabasso VJ, Roberts GI, Douglas JM, ve ark. 1955. Blutongue. 1. Propagation of bluetongue virus of sheep in suckling hamsters. Proc Soc Exp Biol. Apr; 88(4): 678-681.
 • Center for Food Security and Public Health. 2006. Bluetongue: Sore Muzzle, Pseudo Foot-and-Mouth Disease, Muzzle Disease. Iowa State University, Ames, Iowa.
 • Chauhan HC, Biswas SK, Chand K, ve ark. 2014. Isolation of bluetıngue virus serotype-1 from aborted goat foetuses. Rev sci tech Off int Epiz, Dec 33(3): 803-12.
 • Clavijo A, Sepulveda L, Riva J, ve ark. 2002. Isolation of bluetongue virus serotype 12 from an outbreak of the disease in South America. Vet Rec Sep 151(10): 301-2.
 • Conraths FJ, Gethmann JM, Staubach C, ve ark. 2009. Epidemiology of Bluetongue Virus Serotype 8, Germany. Emerg Inf Dis Mar 15(3): 433-5.
 • Dal Pozzo F, Saegerman C, Thiry E, 2009. Bovine İnfection With Bluetongue Virus With Special Emphasis On European Serotype 8. Vet J 182(2): 142-51.
 • Darpel KE, Batten CA, Veronesi E, ve ark. 2009. Transplacental Transmission of Bluetongue Virus 8 in Cattle, UK. Emerg Inf Dis Dec 15(12):2025-8.
 • Dik B, Yağcı Ş, Linton YM. 2006. A review of species diversity and distribution of Culicoides Latreille, 1809 (Dipera:Ceratopogonidae) in Turkey. Journal of Natural History, 40(32-34): 1947-67.
 • Gür S. 2008. A serologic investigation of blue tongue virus (BTV) in cattle, sheep and gazella subgutturosa subgutturosa in southeastern Turkey. Trop Anim Health Prod, Apr 40(3): 217-21.
 • Jenckel M, Breard E, Schulz C, ve ark. 2015. Complete coding genome sequence of putative novel bluetongue virus serotype 27. Genome Announc. Mar 12; 3(2).
 • Kirkland PD. 2004. Bluetongue viruses, vectors and surveillance in Australia – the current situation and unique features. Vet. Ital 40 (3): 47-50.
 • Knipe DM, Howley PM, 2007. Fields Virology 5th Ed. Lippincott Williams & Wilkins. p: 6698-924.
 • Lager IA. 2004. Bluetongue virus in South America: overview of viruses, vectors surveillance and unique features. Vet. Ital 40(3), 89-93.
 • Gür S. 2008. A serologic investigation of blue tongue virus (BTV) in cattle, sheep and gazella subgutturosa subgutturosa in southeastern Turkey. Trop Anim Health Prod, Apr 40(3): 217-21.
 • Jenckel M, Breard E, Schulz C, ve ark. 2015. Complete coding genome sequence of putative novel bluetongue virus serotype 27. Genome Announc. Mar 12; 3(2).
 • Kirkland PD. 2004. Bluetongue viruses, vectors and surveillance in Australia – the current situation and unique features. Vet. Ital 40 (3): 47-50.
 • Knipe DM, Howley PM, 2007. Fields Virology 5th Ed. Lippincott Williams & Wilkins. p: 6698-924.
 • Lager IA. 2004. Bluetongue virus in South America: overview of viruses, vectors surveillance and unique features. Vet. Ital 40(3), 89-93.
 • MacLachlan NJ, Barratt-Boyes SM, Brewer AW&Stott JL. 1992. Bluetongue virus infection of cattle. In Bluetongue, African horse sickness and related orbiviruses (T.E. Walton & B.I. Osburn, eds). Proc. Second International Symposium, Paris, 17- 21 June 1991. CRC Press, Boca Raton, 725-736.
 • Mellor PS, Wittmann EJ. 2002. Bluetongue Virus in the Mediterranean Basin 1998-2001. Vet J.164: 20-37.
 • Murphy FA, Gibbs JEP, Horzineck CM, Studdent MJ, 1999. Veterinary Virology, 3th Ed, Academic Press, USA, p: 391-400.
 • Office International des Epizooties. 2014. Bluetongue. World Assembly of Delegates of the OIE. Terrestrial Manual Chapter 2.1.3., 1-18.
 • Özgünlük İ. 2009. A Serologic Investigation of Blue Tongue Virus Serotypes (BTV-9, BTV-16) in Cattle in The Southeastern Anatolia Project Area in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(12): 2612-16.
 • Paweska JT. 2005. Bluetongue, Kahn CM (Ed.), The Merck Veterinary Manual, 9th Edition, Meck and Co.,INC, USA, p: 590-593.
 • Purse BV, Mellor PS, Rogers DJ, ve ark. 2006. Climate Change and Recent Emergence Of Bluetongue in Europe. Nat Rev Microbiol. Feb. 3(2): 171-81.
 • Roy P. 2008. Bluetongue Viruses. Desk Encyclopedia of Animal and Bacterial Virology, Ed., BWJ Mahy, MHV Van Regenmortel, 43-50, Academic Press, UK.
 • Ruiz-Fons F, Reyes-Garcia AR, Alcaide V, ve ark. 2008. Spatial Temporal Evolution of Bluetongue Virus in Wild Ruminants, Spain. Emerg Inf Dis. Jun 14(6): 951-3.
 • Saegerman C, Berkvens D, Mellor PS. 2008. Bluetongue epidemiology in the European Union. Emerg Infect Dis Apr 14(4): 539-44.
 • Samuel CE. 1988. Reoviruses. Darai G, ed. Virus Diseases in Laboratory and Captive Animals. USA: Martinus Nijhoff Publishing, 497-520.
 • Savini G, MacLachlan J, Sanchez-Vizcaino JM, ve ark. 2008. Vaccines against bluetongue in Europe. Microbiol Infect Dis Mar 31(2-3):101-20.
 • Tabachnick WJ. 2010. Challanges in Predicting Climate and Enviromental Effects on Vector-Borne Disease Episystems in a Changing World. J Exp Biol. Mar 15;213(6): 946-54.
 • Venter EH, Van der Lugt JJ, Gerders GJ. 1993. Detection of Bluetongue virus RNA in cell cultures and in the central nervous system of experimentally infected mice using in situ hybridization. Onderstepoort J Vet Res, 60(1):39-45.
 • Walton TE. 2004. The history of bluetongue and current global overview. Vet. Ital. 40(3): 31-38.
 • Wittmann EJ, Mellor PS, Baylis M. 2002. Effect of temperature on the transmission of orbiviruses by the biting midge, Culicoides sonorensis. Med Vet Entomol, Jun 16(2): 147-56.
 • Yavru S, Dik B, Bulut O, ve ark. 2006. İç ve İç Batı Anadolu’da Koyunlarda Mavi Dil virus (MDV) Enfeksiyonunun Serolojik ve Virolojij Araştırılması ve Vektör Culicoides Türlerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Proje No: 106O456, Konya.
 • Yılmaz V. 2012. Yerel Mavidil Virusu İzolatlarının Plak Redüksiyon Nötralizasyon (PRN) ve Reverz Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PZR) Teknikleri ile Serotipik İdentifikasyonu. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Review
Authors

Author: Hasbi Sait SALTIK
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIV
Country: Turkey


Author: Mehmet KALE
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIV
Country: Turkey


Bibtex @review { maeusabed284387, journal = {Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute}, issn = {2148-2837}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {32 - 44}, doi = {10.24998/maeusabed.284387}, title = {Mavidil Virus Hastalığı}, key = {cite}, author = {SALTIK, Hasbi Sait and KALE, Mehmet} }
APA SALTIK, H , KALE, M . (2017). Mavidil Virus Hastalığı. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 5 (1), 32-44. DOI: 10.24998/maeusabed.284387
MLA SALTIK, H , KALE, M . "Mavidil Virus Hastalığı". Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 5 (2017): 32-44 <http://dergipark.org.tr/maeusabed/issue/31832/284387>
Chicago SALTIK, H , KALE, M . "Mavidil Virus Hastalığı". Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 5 (2017): 32-44
RIS TY - JOUR T1 - Mavidil Virus Hastalığı AU - Hasbi Sait SALTIK , Mehmet KALE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24998/maeusabed.284387 DO - 10.24998/maeusabed.284387 T2 - Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 44 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-2837- M3 - doi: 10.24998/maeusabed.284387 UR - https://doi.org/10.24998/maeusabed.284387 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute Mavidil Virus Hastalığı %A Hasbi Sait SALTIK , Mehmet KALE %T Mavidil Virus Hastalığı %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute %P 2148-2837- %V 5 %N 1 %R doi: 10.24998/maeusabed.284387 %U 10.24998/maeusabed.284387
ISNAD SALTIK, Hasbi Sait , KALE, Mehmet . "Mavidil Virus Hastalığı". Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 5 / 1 (November 2017): 32-44. https://doi.org/10.24998/maeusabed.284387