Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 84 - 94 2018-12-31

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ

Ayşen Arslan [1]

43 129

Bu araştırmanın konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi V. ve VI. Dönemi’nde Urfa Mebusluğu görevinde bulunmuş olan General Ahmet Vefik Yazgan’ın hayatı ve meclis faaliyetleridir. Araştırmada Milli Mücadele Dönemi’nin görev almış subaylarından biri olan General Ahmet Vefik Yazgan’ın hayatı ve meclis faaliyetleri tarihsel açıdan değerlendirilerek, dönemde yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik olaylar hakkında fikir edinmek ve General Ahmet Vefik Yazgan’ın meclis çalışmalarına katkılarının neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma konusu hakkında TBMM arşiv kayıtları, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri, parlamento tarihimiz, askeri veterinerlik ile ilgili kitaplar ve makaleler taranarak General Ahmet Vefik Yazgan’ın hayatı ve meclis faaliyetleri elde edilen bilgi ve belgeler ışığında detaylandırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda General Ahmet Vefik Yazgan’ın hayat hikâyesinin yanı sıra farklı konularda önergeler verdiği, kanun teklifleri sunduğu ve meclis kürsüsünden yapmış olduğu konuşmaları tespit edilmiştir.

Ahmet Vefik Yazgan, Urfa
 • Ahmad, Feroz (2012). Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Binark, İsmet (2004). Türk Parlamento Tarihi TBMM-VI. Dönem (3 Nisan 1939-15 Ocak 1943) VI. Dönem Milletvekillerinin Özgeçmişleri, Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları
 • Dinçer, Ferruh (1980). Türkiye’de Askeri, Veteriner Hekimlik Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, C. 27, S. 1.2, s. 256.
 • Ertem, Barış (2010). Serbest Bir Muhalefet Denemesi Olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt. 1, Sayı: 2, Aralık 2010, s. 1-22.
 • Güneş, İhsan (2006). Türk Parlamento Tarihi TBMM-V. Dönem (1935-1939) Özgeçmişler, Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları.
 • Karpat, Kemal H (2015). Türk Siyasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Tunçay, Mete (2015) Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Beşinci Dönem Meclis Tutanakları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Altıncı Dönem Meclis Tutanakları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Beşinci Dönem Kanunlar Dergisi
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Beşinci Dönem Mazbataları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ayşen Arslan (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { mikad490006, journal = {Milli Kültür Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1331}, address = {Bülent KARA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {84 - 94}, doi = {}, title = {TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Ayşen} }
APA Arslan, A . (2018). TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 84-94. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/490006
MLA Arslan, A . "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ". Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 84-94 <http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/490006>
Chicago Arslan, A . "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ". Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 84-94
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ AU - Ayşen Arslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Milli Kültür Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 94 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-1331- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Milli Kültür Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ %A Ayşen Arslan %T TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ %D 2018 %J Milli Kültür Araştırmaları Dergisi %P 2587-1331- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Arslan, Ayşen . "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ". Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2019): 84-94.
AMA Arslan A . TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ. MİKAD. 2018; 2(2): 84-94.
Vancouver Arslan A . TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ V. ve VI. DÖNEM URFA MEBUSU GENERAL AHMET VEFİK YAZGAN ve MECLİS FAALİYETLERİ. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(2): 94-84.