Year 2018, Volume 46, Issue 46, Pages 163 - 184 2019-01-06

Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları

Mahmut Samar [1]

40 158

Fikirleriyle, yetiştirdiği ilim adamlarıyla ve yazmış olduğu eserlerle gerek Bulgaristan’da gerek Türkiye’de İslam kültür ve mirasına sunduğu katkılarla Cumhuriyet döneminin unutulmaz şahsiyetlerinden biri de Ahmet Davudoğlu’dur. Davudoğlu Bulgaristan’da doğmuş, ilim tahsilinin bir kısmını doğduğu yerde, bir kısmını Ezher’de tamamlamış klasik âlim modelinin yirminci yüzyıldaki önde gelen temsilcilerindendir. İlmî faaliyetlerine Bulgaristan’da başlamış, fakat siyasi sebeplerden dolayı Türkiye’ye göç etmek zorunda kalarak, hayatının geri kalan bölümünde çalışmalarına Türkiye’de devam etmiştir. Fıkıh ve hadis başta olmak üzere İslâmî ilimlerin tamamına vukûfiyeti olan Davudoğlu kaleme aldığı eserlerle ilim dünyasına büyük katkılarda bulunmuştur. Biz bu yazımızda kendisinin fıkıh alanındaki çalışmalarını ele alacağız. Nitekim kendisi bu alanda kayda değer çalışmalar ortaya koymuştur. Yaşadığı dönem itibariyle bu çalışmaları yapması genelde ilim dünyasına, özelde fıkıh ilmine büyük katkı sağlamıştır. Tespit edilebildiği kadarıyla doğrudan fıkıhla ilgili üç eseri bulunmaktadır. Bunlardan ikisi tercüme (Mültekâ ve Reddü’l-muhtâr), biri şerhtir (Selâmet Yolları). Bunun yanı sıra geleneğe sıkıca bağlı muhâfazakar bir yaklaşıma sahip olan Davudoğlu, fıkhî düşüncesiyle de zihinlerde yer etmiş bir İslam âlimidir. Bu düşüncesini yazdığı eserlere olduğu gibi ve açıkça yansıtan Davudoğlu bugün Türkiye’de aralarında akademisyenlerin, müftülerin ve uzmanların bulunduğu yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.

İslam, Davudoğlu, Ahmet, Fıkıh
  • Ahatlı, Erdinç, “Türkiye’de Hadisi Anlama Çalışmaları: Ahmet Davudoğlu ve Müslim Şerhi Örneği”, Hadis Tetkikleri Dergisi, c. 3, sy. 1, İstanbul 2005, s. 73-89.Baş, Erdoğan, “Ahmet Davudoğlu’nun Meal Dışında Kur’an Çalışmaları”, İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2016.Davudoğlu, Ahmet (ö. 1983), Ölüm Daha Güzeldi, Mihrab Yayınları, İstanbul 1970. ---------- Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri, s. 60-61.---------- İbn-i Âbidîn Tercüme ve Şerhi, Şamil Yayınevi, İstanbul 1982.---------- Kur’ân-ı Kerim ve İzahlı Meali, ---------- Mültekâ tercümesi, s. 14; ---------- Selâmet Yolları, Engin, Nihat, “Davudoğlu, Ahmet”, DİA, IX, TDV İsam Yayınları, İstanbul 1994, s. 52-53.Günay, Hacı Mehmet, “Ahmet Davudoğlu’nun Fıkıh Çalışmaları” İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2016.Has, Şükrü Selim, “Mülteka’l-ebhur”, DİA, XXXI, TDV İsam Yayınları, İstanbul 2006, s. 549-552.Hasanov, Ahmet, Yusuf Ziyaeddin Ezherî (Ersal)’ın Yaşadığı Dönem, Basılmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.Kadir Muhammed, “Ahmet Davudoğlu’nun İtikadî Görüşleri”, İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2016.Karaman, Hayreddin, Bir Varmış Bir Yokmuş, İz Yayıncılık, İstanbul 2008.--------- “Bazı Meseleler Üzerine Bir Tartışma (A. Dâvudoğlu Hoca'nın yazısına cevaptır.)”, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0715.htm. (erişim tarihi: 18.09.2018). Koçkuzu, Ali Osman, “Bülûgu’l-Merâm”, DİA, VI, TDV İsam Yayınları, İstanbul 1992, s. 412-413.Keskioğlu, Osman (ö. 1989), Bulgaristan’da Türkler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985.Köse, İslam Hukukuna Giriş, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2017.Oral, Rıfat, Bülûğü’l-meram Şerhi, Esra yayınları, Konya 2012.Topaloğlu, Aydın, “Nüvvab Okulu’nun ve Mensuplarından Ahmet Hasan Davud’un Bulgaristan’daki İslam Kültürüne Katkıları”, Balkanlarda İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri (Sofya, Nisan 21–23, 2000), İstanbul 2002, s. 311-318.Türkmen, Dursun Ali, “Nüvvab’da Arapça Eğitimi ve Ahmet Davudoğlu’nun Arapça Hocalığı”, İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2016.Vedat S. Ahmet, “Deliormanlı İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu’nun Hayatı ve Şahsiyeti”, İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2016.Yalımov, İbrahim, “Ahmet Davudoğlu ve Islahatçılık”, İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2016.Yılmaz, Nazif, “Ahmet Davudoğlu’nun Din Eğitimi ve Öğretimine Katkıları”, İslam Âlimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2016.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mahmut Samar (Primary Author)
Institution: İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 6, 2019

Bibtex @research article { neuifd463893, journal = {Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-9890}, eissn = {2149-0015}, address = {Necmettin Erbakan University}, year = {2019}, volume = {46}, pages = {163 - 184}, doi = {}, title = {Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları}, key = {cite}, author = {Samar, Mahmut} }
APA Samar, M . (2019). Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46 (46), 163-184. Retrieved from http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/42290/463893
MLA Samar, M . "Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2019): 163-184 <http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/42290/463893>
Chicago Samar, M . "Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2019): 163-184
RIS TY - JOUR T1 - Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları AU - Mahmut Samar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 184 VL - 46 IS - 46 SN - 2148-9890-2149-0015 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları %A Mahmut Samar %T Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları %D 2019 %J Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-9890-2149-0015 %V 46 %N 46 %R %U
ISNAD Samar, Mahmut . "Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 / 46 (January 2019): 163-184.
AMA Samar M . Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 46(46): 163-184.
Vancouver Samar M . Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 46(46): 184-163.