Year 2018, Volume 46, Issue 46, Pages 141 - 162 2019-01-06

Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi

Ali Eminoğlu [1]

46 142

Suudi Arabistanlı genç roman yazarlarından olan Muhammed Hasan Alvân, Mevtun Sagîrun (Küçük Bir Ölüm) adlı romanında büyük İslam düşünürü ve tasavvuf âlimi İbnü’l-Arabî’nin hayatını konu edinmiştir. Bu hacimli eserde yazar, İbnü’l-Arabî’nin doğum yeri Endülüs’ten ölüm yeri Şam’a kadarki yaşamını ele almakta olup onun çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerini okuyucularına kendi perspektifinden aktarmaktadır. Eser, İbnü’l-Arabî’nin daha çok iç dünyasına odaklanmış; onun sevinçlerini, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını, beklentilerini, düşüncelerinden dolayı çektiği sıkıntıları kurmaca bir şekilde dile getirmiştir. Ayrıca, romanın arka planında hayatı boyunca gezdiği bölgelerin toplumsal ve siyasal olaylarını tarih kaynaklarına uygun bir şekilde okuyuculara aktarmıştır.  Roman, fasih, akıcı ve şiirsel bir dille kaleme alınmıştır. Edebî tasvirler ve teşbihlerle, mekân ve zaman unsurları romanda ustaca işlemiştir. 

Muhammed Hasan Alvân, Arap Romancılığı, İbnü’l-Arabî, Modern Arap Edebiyatı, Düşünce özgürlüğü
  • Claude Addas, Ibn ‘Arabi ou la quête du soufre rouge (“İbn Arabi / Kibrit-i Ahmer’in Peşinde”), Çev.: Atilla Ataman, Gelenek Yayıncılık, III. Baskı, İstanbul, 2004.Fatih Tepebaşılı, Roman İncelemesine Giriş, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012.Hüseyin Gümüş, Roman Dünyası ve İncelemesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,1989.İlknur AY, Sevinç ÇOKUM’un Roman Tekniği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türki Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, s. 37-38.M. Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn”, DİA, İstanbul, 1999, XX, 493.Mahmud Mahmud el-Ğurâb, eş-Şeyh el-Ekber Muhyiddîn İbni Arabî Tercemetu Hayâtihi Min Kelâmihi, Matbaatu Nadr, Şam, 1991.Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Neşriyat, VII. Baskı, İstanbul, 2009.Muhammed Hasan Alvân, Mevtun Sağîrun, Dâru’l-Sâkî, I. Baskı, Beyrut, 2016.Muhsin Cehangîzî, Muhyiddîn Bin Arabî / Eş-Şahsiyyetu el-Bârizetu fi’l-‘İrfâni’l-İslâmî, Arapçaya Çev.: Abdurrahman el-Alevî, Dâru’l-Hâdî, Beyrut, 2003.Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü basımevi, VII. Baskı, Ankara, 2009.Serap Arslan Cobutoğlu, Ahmet Midhat Efendi’nin Romanlarında Edebiyat Coğrafyası: Karadeniz Ve Çevresi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Ünivresitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014. Suâd el-Hakîm, İbnü’l-Arabî Mevlidu Luğatin Cedîdetin, el-Mu’essesetu Li’d-Dirâsât el-Câmi’iyye, Beyrut, 1991. Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1991.Tahir Uluç, İbnü’l-Arabî’de Sembolizm, İnsan Yayınları, I. Baskı, İstanbul, 2007.Turan Güler, Türk Romanında Tasavvuf (1980-2000), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013.https://www.almrsal.com/post/283830. Erişim Tarihi: 24.12.2017.http://makkahnewspaper.com/ article/ 146884/. Erişim Tarihi: 24.12.2017. alalwan.com. Erişim: 24.12.2017.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Eminoğlu (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 6, 2019

Bibtex @research article { neuifd484000, journal = {Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-9890}, eissn = {2149-0015}, address = {Necmettin Erbakan University}, year = {2019}, volume = {46}, pages = {141 - 162}, doi = {}, title = {Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi}, key = {cite}, author = {Eminoğlu, Ali} }
APA Eminoğlu, A . (2019). Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46 (46), 141-162. Retrieved from http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/42290/484000
MLA Eminoğlu, A . "Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2019): 141-162 <http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/42290/484000>
Chicago Eminoğlu, A . "Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2019): 141-162
RIS TY - JOUR T1 - Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi AU - Ali Eminoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 162 VL - 46 IS - 46 SN - 2148-9890-2149-0015 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi %A Ali Eminoğlu %T Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi %D 2019 %J Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-9890-2149-0015 %V 46 %N 46 %R %U
ISNAD Eminoğlu, Ali . "Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 / 46 (January 2019): 141-162.
AMA Eminoğlu A . Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 46(46): 141-162.
Vancouver Eminoğlu A . Muhammed Hasan Alvân’ın “Mevtun Sağîrun” (Küçük Bir Ölüm) Adlı Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 46(46): 162-141.