Year 2018, Volume 46, Issue 46, Pages 95 - 106 2019-01-06

TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
On Some Problems and Students’ Expectations in Siyar and Islamic History Courses at Arabic Theology Pragram in Turkey

Ali Dadan [1]

33 133

Türkiye’de son dört yıl içerisinde öğretim vermeye başlayan Arapça İlahiyat programında Türkçe ilahiyat programlarında olduğu gibi Siyer ve İslam Tarihi dersi bulunmaktadır. Bu dersler birinci ve ikinci sınıfta her iki dönemde de zorunlu olarak yürütülmektedir. Tebliğimizde Türkiye’de Arapça ilahiyat programında yürütülen Siyer ve İslam tarihi dersi öğretimindeki bazı problemler üzerinde durularak bu konudaki öğrenci beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. Problemlerin tespit edilmesinde ve değerlendirmeler yapılabilmesi için Necmettin Erbakan Üniversitesi Arapça ilahiyat Programında okumak da olan öğrencilere bir anket yapılarak bu programın içerinde Siyer ve İslam Tarihi dersinin mevcut durumunu betimlenmeye çalışılmıştır. 

There have been Siyar and İslamic Hictory courses in Arabic theology program like in Turkish theology pragram in Turkey for the last four years. These courses are compulsory in both the first and second semesters. Our paper emphasis on some problems in education of siyar and islamic history courses in the Arabic theology program. and Islamic history lesson.At the same time there will be assessed on students’ expectations in this regard. Also There will be evaluated on problems and students’ expectations by making a questionnaire to the students who are studying in the Arabic theology program in Necmettin Erbakan University.

  • Algül, Hüseyin, “İlahiyat Fakültelerinde İslâm Tarihi Öğretiminde Tartışılması Gereken Hususlar”, Yüksek Öğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu: 21-23 Ekim 1987, amsun, 1988, s. 335-34.
  • Muhammad Abdul Jabbar Beg, “İslâm Tarihi Öğretiminin Problemleri”, çeviren: Mehmet Bahaüddin Varol, İSTEM, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 209-222.Siyer Öğretimi Lisans ve Lisansüstü Öğretim Düzeyi, İstanbul, 2016.
  • Arapça Konuşulmayan Ülkelerde İslami İlimlerin Arap Diliyle Öğretimi: Tecrübeler, Beklentiler ve Zorluklar İstanbul, 2016.
  • Muhammed el-Hudarî, Nûrü’l-Yakîn, Beyrut, 2017.
  • Muhammed Süheyl Takkuş, Tarihu Hulefai’r-Raşidîn, Beyrut, 2011.
  • Muhammed Süheyl Takkuş, Tarihu Devleti’l-Ümeviyye, Beyrut, 2010.
  • Muhammed Süheyl Takkuş, Tarihu Devleti’l-Abbâsiyye, Beyrut, 2009.
  • Şevki Ebu Halil, Tarihu Hadârati’l-İslâmiyye, Beyrut, 2008.
  • Fayda, Mustafa. “Siyer Dersi Öğretimi Üzerine Bazı Düşünceler”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Ankara, 1991, s. 255-257.
  • Varol, M. Bahaüddin, “Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi: (Tespitler-Problemler-Teklifler)”, Siret Sempozyumu I: Türkiye’de Siret Yazıcılığı, Ankara, 2012, s. 523-543
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3860-0389
Author: Ali Dadan
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 6, 2019

Bibtex @research article { neuifd486465, journal = {Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-9890}, eissn = {2149-0015}, address = {Necmettin Erbakan University}, year = {2019}, volume = {46}, pages = {95 - 106}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER}, key = {cite}, author = {Dadan, Ali} }
APA Dadan, A . (2019). TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46 (46), 95-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/42290/486465
MLA Dadan, A . "TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2019): 95-106 <http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/42290/486465>
Chicago Dadan, A . "TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2019): 95-106
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER AU - Ali Dadan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 106 VL - 46 IS - 46 SN - 2148-9890-2149-0015 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER %A Ali Dadan %T TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER %D 2019 %J Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-9890-2149-0015 %V 46 %N 46 %R %U
ISNAD Dadan, Ali . "TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 / 46 (January 2019): 95-106.
AMA Dadan A . TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 46(46): 95-106.
Vancouver Dadan A . TÜRKİYE’DE ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN SİYER VE İSLÂM TARİHİ DERSİ ÖĞRETİMİNDEKİ BAZI PROBLEMLER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 46(46): 106-95.