Year 2013, Volume 6, Issue 1, Pages 1 - 8 2013-04-01

From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt
From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt

M. Serkan TAFLIOĞLU [1]

146 267

Hamas, is the sole armed resistance group of Muslim Brotherhood, which is an important religious and political and social movement in the Arab and Islamic World. Considering that the Muslim Brotherhood is Egypt-borned movement, the importance of the relationship between Egypt and Hamas will be better understood. Although the Hamas is an armed resistance movement in Palestine, but also has its political discourse and program. Hamas did not recognize Oslo Peace Process between Israel and the PLO so did not participate in the first elections of the Palestinian Authority. However, following Second Intifada Hamas argues that this process officially and de facto was over and decided to participate to elections in 2006. As a result of the Palestinian elections, Hamas gained the majority of the Assembly, and formed a government. The main objective of Mubarak regime was to convice Hamas to recognize Oslo Peace Process and to join peace talks with Israel. Geopolitical importance of Palestine and the Muslim Brotherhood movement particularly with the collapse of the Mubarak regime has become strategic sitution. This study framework covers the period from the date of Hamas government. In our review, we will benefit from our personal obsevations in Palestine region and Arabic primary sources.
HAMAS, İslam ve Arap dünyasında önemli dini ve siyasi bir toplumsal bir hareket olan Müslüman Kardeşlerin, tek silahlı direniş örgütüdür. Müslüman Kardeşlerin Mısır merkezli bir hareket olduğu düşünülürse Mısır ve HAMAS arasındaki ilişkinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Filistin’de silahlı direniş hareketi olmakla beraber HAMAS, aynı zamanda siyasi söylem ve programı olan bir harekettir. İsrail ve FKÖ arasındaki Oslo Barış Süreci’ni tanımayan HAMAS, Filistin Yönetiminde ilk yapılan seçimlere katılmamıştır. Fakat ikinci intifadan sonra bu sürecin resmen ve fiilen bittiğine inanan HAMAS yönetimi 2006 seçimlerine katılma kararı almıştır. Seçimlerin sonucunda HAMAS Filistin Meclisinde çoğunluğu elde etmiş ve hükümet kurmuştur. Mısır (Mübarek) yönetiminin bu süreçte temel hedefi HAMAS’ı Oslo sürecini tanımaya ve İsrail ile barış görüşmelerine başlamaya ikna etmek olmuştur. Filistin ve Müslüman Kardeşler hareketinin jeopolitik önemi Mübarek rejiminin yıkılması ile daha da stratejik bir konuma gelmiştir. Çalışmamızın tarih çerçevesi HAMAS’ın hükümet olduğu dönemi kapsamaktadır. İncelememizde Arapça birincil kaynaklardan ve Filistin coğrafyasındaki şahsi gözlemlerimizden istifade edeceğiz.
  • KHALAJİ, Mehdi (2009); Egypt’s Muslim Brotherhood and Iran, February 12, The Washington Institute PolicyWatch 1476.
  • MILTON-EDWARDS, Beverley (2005); “Prepared for Power: Hamas, Governance and Conflict”, Civil Wars, Vol.7, No.4 (Winter), pp.311–329.
  • POGODDA, Sandra (2012); “Inconsistent interventionism in Palestine: objectives, narratives, and domestic policy-making”, Democratization, 19:3, 535-552. RABBANİ, Mouin (2008); “A HAMAS Perspective on the Movement's Evolving Role: An Interview with Khalid Mishal: Part II”, Journal of Palestine Studies, Vol. 37, No. 4 (Summer), ss. 59-81.
  • SALİH, Muhsin (2007); Munazzamatü’l Tahrir’ül Filistini, Usama Hamdan, “İadet’ül ve Tef’il Munazzamatü’ttahrir’ül Filistiniye”, Beyrut.
  • SALİH, Muhsin (2010); Elmeclisü’tteşrii’ül Filistini fi daffaetü’l Garbiye ve’l Kıt’a Gazze 1996-2010, Merkezü’l Zeytün Lildırasat ve’l İştişarat, Beyrut.
  • SALİH, Muhsin (2009); Mısır ve HAMAS, Merkezü’l Zeytün Lildırasat ve’l İştişarat, Beyrut.
  • SCHAM, Paul, OSAMA, Abu-Irshad (2009); “HAMAS, Ideological Rigidity and Political Flexibilitiy”, Special Report, United States Institute of Peace, USA.
  • SHARP, M. Jeremy (2009); “Egypt: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Service, USA, May 12.
  • MUSA, Muhyiddin (2007); Elciylü’ssalis Nehc’ül Mukaveme, Şam.
  • TAFLIOĞLU, M. Serkan (2012); “Direnişten Hükümet’e; HAMAS’ın Hükümet Tecrübesi”, TURAN-SAM, Yıl: 2012 Cilt: 4, Sayı: 14, İlkbahar.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Serkan TAFLIOĞLU

Bibtex @ { niguiibfd211409, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt}, key = {cite}, author = {TAFLIOĞLU, M. Serkan} }
APA TAFLIOĞLU, M . (2013). From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 1-8. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19752/211409
MLA TAFLIOĞLU, M . "From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013): 1-8 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19752/211409>
Chicago TAFLIOĞLU, M . "From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt AU - M. Serkan TAFLIOĞLU Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt %A M. Serkan TAFLIOĞLU %T From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD TAFLIOĞLU, M. Serkan . "From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 1-8.