Year 2014, Volume 7, Issue 3, Pages 113 - 124 2014-10-23

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

Adnan Çelik [1] , Mehmet İnce [2] , Sezen Bozyiğit [3]

287 336

Entrepreneurship and tendency to entrepreneurship have been one of the theme which has often been studied recently. People should have the entrepreneurship intention in order to do entrepreneurship activities. Entrepreneurship intention is affected by individual, demographic and enviromental elements. Family is one of the enviromental elements. This study has been done to find out whether there is a relationship between the entrepreneurship intention’ and family elements’ of the student of The Faculty of Economics and Administrative Science of Mersin University. Chi-square analysis has been done at the study and the results of the study have found out that there is a relationship between entrepreneurship intention and having a entrepreneur personality, having an entrepreneur person in the family and taking part in decision making in the family. Entrepreneurship, Entrepreneurship İntention, Family Elements
Girişimcilik ve girişimcilik eğilimi son yıllarda üzerinde sıkça durulan konulardan birisidir. Kişilerin girişimcilik faaliyetinde bulunabilmesi içinse girişimcilik niyeti taşımaları gerekmektedir. Girişimcilik niyeti de kişisel, demografik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Aile de bu çevresel faktörlerden birisidir.  Bu çalışma Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.'de okuyan öğrencilerin girişimcilik niyetleri ile ailesel faktörler arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkartmak için yapılmıştır. Çalışmada ki kare analizi yapılmış ve analiz sonuçlarına göre girişimcilik niyeti ile girişimci kişiliğe sahip olma, ailede girişimci olması ve ailede verilen kararlara katılma derecesi arasında ilişki olduğu saptanmıştır.
Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti, Ailesel Faktörler
 • Başol, O., Dursun, S. & Aytaç, S. (2011). Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama, "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (4), 7-22.
 • Baydur, H. (2012). Önemlilik Testleri, http://www.hakanbaydur.net/wp-content/uploads/2012/12/ biyoistatistik_ders8_ki_kare_testi6slayt.pdf adresinden 03 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial İdeas: The Case For İntention, Academy Of Management Review, 13(3), 442-454.
 • Çerik, Ş., (2002), Ailelerin Gençlere Karşı Tutumları ve Gençlerin Ailelerinin Tutumlarını Algılayışlarına Yönelik Üniversite Gençliği Üzerinde Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 21-24.
 • Davidsson, P. (1995). Determınants Of Entrepreneurıal Intentıons, Jönköping International Business School, RENT IX Workshop, Piacenza, Italy, Nov. 23-24.
 • Duygulu, E. (2008) Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 95-120.
 • Düzakın, E. (2005). Bilimsel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü Belirleme, Pazarlama Dünyası, Franco, M., Haase, H. & Lautenschlager, A. (2010). Students’ Intrepreneurial Intentions: An InterRegional Comparison, Education and Training, 52(4), 260-275.
 • Hmieleski, K. M.& Corbett, A. C. (2006), Proclivity For İmprovisation As A Predictor Of Entrepreneurial İntentions, Journal of Small Business Management, 44(1), 45-63.
 • İlhan, S. (2003). Sosyo Ekonomik Bir Fenomen Olarak Girişimciliğin Oluşumunu Etkileyen Başlıca Faktörler, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 11,61-79.
 • İrmiş, A. & Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), 1-25
 • Kalkan, A. (2011). Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 189-206.
 • Karabey, C.N. (2013). Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme Tarzı ve Risk Tercihinin Girişimsel Özyetkinlik ve Girişimcilik Niyeti İle İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (3), 143-159.
 • Karabulut, A.T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirleme, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 26(1),331-356.
 • Kristiansen, S. & Indarti, N. (2004). Entrepreneurial Intention among Indonesian and Norwegian Students, Journal of Enterprising Culture, 12(1), 55-78
 • Örücü, E., Kılıç, R. & Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Sezer, C.(2013). Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi İle Belirlenmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 49-59
 • Şeşen, H. & Basım, N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, Özel Sayı, 21-28
 • Tabak, N. (2007). İlköğretim 1.Kademede Davranış Sorunları Olan Çocukların Anne-Baba Tutumları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Adnan Çelik

Author: Mehmet İnce

Author: Sezen Bozyiğit

Dates

Publication Date: October 23, 2014

Bibtex @ { niguiibfd211501, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {113 - 124}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Çelik, Adnan and İnce, Mehmet and Bozyiğit, Sezen} }
APA Çelik, A , İnce, M , Bozyiğit, S . (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 113-124. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19756/211501
MLA Çelik, A , İnce, M , Bozyiğit, S . "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014): 113-124 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19756/211501>
Chicago Çelik, A , İnce, M , Bozyiğit, S . "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2014): 113-124
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma AU - Adnan Çelik , Mehmet İnce , Sezen Bozyiğit Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 124 VL - 7 IS - 3 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma %A Adnan Çelik , Mehmet İnce , Sezen Bozyiğit %T Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma %D 2014 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Çelik, Adnan , İnce, Mehmet , Bozyiğit, Sezen . "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (October 2014): 113-124.
AMA Çelik A , İnce M , Bozyiğit S . Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 113-124.
Vancouver Çelik A , İnce M , Bozyiğit S . Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 7(3): 124-113.