Year 2016, Volume 11, Issue 1, Pages 1 - 13 2016-01-10

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

HAKAN ARSLAN [1] , HALUK MERGEN [2] , BERNA ERDOĞMUŞ MERGEN [3] , EBRU ARSLAN [4] , ÜMİT AYYILDIZ [5]

529 2057

Bu çalışmanın amacı, üniversiteye yeni başlayan (1. Sınıf) ve mezun durumunda olan (4. Sınıf) eğitim fakültesi öğrencilerinin benlik saygısı, depresyon ve anksiyete puanlarını tespit etmek ve bu puanları farklı bağımsız değişkenlerle ilişkileri açısından ortaya koymaktır. Araştırmada kullanılan üç temel kavram benlik saygısı, depresyon ve anksiyetedir. Benlik, bireyin kim olduğuna ilişkin algısını ifade ederken benlik saygısı da en genel şekliyle kişinin kendi fiziksel ve zihinsel özelliklerine değer atfetmesi olarak tanımlanmaktadır. Anksiyete her insan tarafından zaman zaman yaşanan korkuya benzer bir duygudur ve gerçekçi, nevrotik ve vicdani olarak adlandırılan türlere sahiptir. Belirtileri açısından çoğu zaman anksiyeteye benzeyen bir başka duygu-durum bozukluğu da depresyondur. Araştırmada öğrencilerin benlik saygısını (özsaygı) ölçmek üzere “Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri”, depresyon puanlarını belirlemek üzere “Beck Depresyon Envanteri II”, anksiyete düzeylerini belirlemek için ise “Beck Anksiyete Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklere uygulanan Cronbach alfa güvenilirlik analizi sonuçları Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri için 0,745; Beck Depresyon Ölçeği için 0,854 ve Beck Anksiyete Ölçeği için 0,901 bulunmuştur.   

benlik saygısı, depresyon, anksiyete
 • • Avşar, F., (2007). Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Beck Depresyon Envanteri Üzerine Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • • Can, A., (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • • Coopersmith, S., (1967). The Antecedent of Self Esteem. San Francisco: W.H. Freeman&Co.
 • • Crosnoe, R. and Needham, B., (2004). Holism, contextual variability, and the study of friendships in adolescent development. Child Development 75, 264–279.
 • • Çankaya, B., (2007). Lise I. Ve II. Sınıf Öğrencilerinin Algılanan Benlik Saygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Çuhadaroğlu, F., (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986.
 • • Erikson, E., (1959). Identity and The Life Cycle. New York: International Universities Press.
 • • Fertman, C.I. ve Chubb, N.H., (1992). The effects of a psychoeducational program on adolescents? Activity involvement, selfesteem and locus of control. Adolescence; 27:517–526.
 • • Fidaner, H. ve Alkın, T., (2001). Mikst Anksiyete Depresyon ve Eştanılı Durumlar. Duygudurum Dizisi, 4, 169-176.
 • • Geçtan, E., (1995). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • • Geçtan, E., (1997). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • • Hisli, N., (1988). Beck Depresyon Envanterinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Psikoloji Dergisi. Cilt: 22, 118-126.
 • • Güçray, S., (2001). Ergenlerde Karar Verme Davranışlarının Öz-Saygı ve Problem Çözme Becerileri ile İlişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, Cilt: 8, Sayı: 8, 106-121.
 • • Karadağlı, A., (1992). Öğrenci Hemşirelerin Benlik-Saygısı Düzeyleri İle Algıladıkları Okul Yaşantıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1992 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri Kongre Kitabı İçinde, İzmir: 1992. Saray Tıp Kitabevleri.
 • • Kozacıoğlu, G., (1982). Çocukların Anksiyete Düzeyleri ve Annelerinin Tutumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • • Kılınç, S. ve Torun, F., (2011). Türkiye’de Klinikte Kullanılan Depresyon Değerlendirme Ölçekleri. Dirim Tıp Gazetesi, Yıl: 86, Sayı: 1, 39-47.
 • • Leary, M.R., (1996). Self-presentation, impression, management and interpersonal behavior. New York: Harper Collins Publishers.
 • • Onur, E.P., (1981). Self-Esteem in Children and It’s Antecedents. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, istanbul.
 • • Özbay, Y., (2006). Kişisel Rehberlik. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Ed. G. Can). 113-142. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • • Pişkin, M., (1996). Self-Esteem and Locus of Control of Secondary School Children Both of England and Turkey. Doctorate Thesis, Faculty of Education& Continuing Studies University of Leicester, England.
 • • Rogers, R.C., (1961).On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Co.
 • • Rosenberg, M., (1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • • Ulusoy, M., Şahin, N., and Erkmen, H., (1998). Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 12, 163-172.
 • • Yavuzer, H., (1999). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • • Yörükoğlu, A., (1988). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı Eğitimi ve Ruhsal Sorunları (5. Basım). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi.
Primary Language tr
Journal Section Internal Medical Sciences
Authors

Author: HAKAN ARSLAN

Author: HALUK MERGEN

Author: BERNA ERDOĞMUŞ MERGEN

Author: EBRU ARSLAN

Author: ÜMİT AYYILDIZ

Bibtex @ { nwsamed213491, journal = {Medical Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7312}, address = {NWSA}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ARSLAN, HAKAN and MERGEN, HALUK and ERDOĞMUŞ MERGEN, BERNA and ARSLAN, EBRU and AYYILDIZ, ÜMİT} }
APA ARSLAN, H , MERGEN, H , ERDOĞMUŞ MERGEN, B , ARSLAN, E , AYYILDIZ, Ü . (2016). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Medical Sciences, 11 (1), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nwsamed/issue/20015/213491
MLA ARSLAN, H , MERGEN, H , ERDOĞMUŞ MERGEN, B , ARSLAN, E , AYYILDIZ, Ü . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Medical Sciences 11 (2016): 1-13 <http://dergipark.org.tr/nwsamed/issue/20015/213491>
Chicago ARSLAN, H , MERGEN, H , ERDOĞMUŞ MERGEN, B , ARSLAN, E , AYYILDIZ, Ü . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Medical Sciences 11 (2016): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - HAKAN ARSLAN , HALUK MERGEN , BERNA ERDOĞMUŞ MERGEN , EBRU ARSLAN , ÜMİT AYYILDIZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 11 IS - 1 SN - -1308-7312 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Medical Sciences EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A HAKAN ARSLAN , HALUK MERGEN , BERNA ERDOĞMUŞ MERGEN , EBRU ARSLAN , ÜMİT AYYILDIZ %T EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Medical Sciences %P -1308-7312 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD ARSLAN, HAKAN , MERGEN, HALUK , ERDOĞMUŞ MERGEN, BERNA , ARSLAN, EBRU , AYYILDIZ, ÜMİT . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGISI PUANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Medical Sciences 11 / 1 (January 2016): 1-13.