Year 2014, Volume 5, Issue 3, Pages 35 - 43 2014-09-01

A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT

Burak Gürer [1] , Kadir Tiryaki [2] , Pınar Güzel [3]

168 403

This research has been made for the students studying at the different culture profiled universities to determine the anxiety level and to investigate according to some variables. The research group consists of 164 students who have been engaged studying in Celal Bayar University and Batman University and practicing regular exercises. In the research, Spielberger Trait-State Anxiety Inventory were used as data collection tools.. Translation in to Turkish language, reliability and validity studies was done by Öner and Le Compte in 1983. Independent Samples t-test was used for the comparison of the independent tests for the evaluation of the collected data. Results were investigated on the basis of p <0,05 significance level. As a result of our research, no significant difference was found between universities and anxiety levels according to the gender (p> 0,05).  As a result, doing regular exercise has a positive effect on anxiety and no affect of anxiety level by the universities or gender.
Sport, Anxiety, Undergraduate
 • Aktürk, E., Bayrak, M., Sarı, A., Daştan, H., Yılmaz, Ö., Özer, H. (2011), Batman İli Sosyo- Ekonomik Profili 2011, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Kaya Grafik, s 121.
 • Aras, D., (2010), Kaya Tırmanıcılarında Düşme Kaygısının Tırmanış Sırasında Görülen Bazı Fizyolojik Değerlere Etkisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s.22.
 • Aydemir Ö., Köroğlu E., Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler, Hekimler Yayın Birliği, Medicographics Ajans ve Matbaacılık, Ankara, 2000, s. 153-155.
 • Başaran, M.H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A., Taşkın, A.K., (2009), Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:21, s. 533-542.
 • Berkem, M., (2001), Dalış Sporu Eğitim Süreci İçindeki Öğrencilerle Eğitmenlerin Ruhsal Farklılıkları, Klinik Psikiyatri, No: 4:38-41.
 • Civan, A., Arı, R., Görücü A., Özdemir, M., (2010), Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, s. 193-206.
 • Engür, M. (2002). Elit Sporcularda Başarı Motivasyonun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Erkan N., (1998), Yaşam Boyu Spor, Bağırgan Yayınevi, Ankara, s.32-33.
 • Freixanet M.G., (1991), Personality Profile Of Subjects Engaged In High Physical Risk Sports, Journal of Sport Psychology, No:10, s. 1087-1093.
 • Gould, D., (1986), Applied Sport Psycology, Mayfield Publishing Company, California, p. 86-87.
 • Gülşen, D. (2008). Farklı lig düzeyinde oynayan futbolcuların oynadıkları mevkilere, öğrenim durumu ve spor yaşlarına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Gümüş, M. (2002). Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gürer, B., Savaş, H. A., Gergerlioğlu, H.S., Hazar, Ç.K., Uzun, M., Savaş, E., (2007), Süphan Dağı Tırmanışında İrtifanın Kaygı Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Genel Tıp Dergisi, No: 17(3), s.161-166.
 • Karabulut, E.O, Atasoy, M., Kaya, K., Karabulut, A., (2013). 13-15 Yaş Arası Erkek Futbolcuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 14(1), s.243-253.
 • Karakaya, I., Coşkun, A., Ağaoğlu, B.,(2006), Yüzücülerin Depresyon, Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Anatolian Journal of Psychiatry, 7:162-166.
 • May, R., (1977), Meaning of Anxiety, National Press, NewYork, p. 205.
 • Öner N., (1977). Durumluluk, Sürekli Kaygı Envanterinin Türk Toplumunda Geçerliliği, Doç. Tezi, Ankara.
 • Öner, N. ve Le Comte, A. (1983), Süreksiz Durumluk /Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s.1-3: İstanbul.
 • Özbekçi, F. (1989), Farklı Spor Dallarında Yaşanan Müsabaka Stres Düzeylerinin Araştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Pijpers J.R., Oudejans R.D., Holsheımer F., Bakker F.C., (2003), Anxiety–Performance Relationships In Climbing: A Process-Oriented Approach, Institute For Fundamental And Clinical Human Movement Sciences, Psychology of Sport and Exercise 4, (4): p.283–304.
 • Türkmen, M., Kul, M., Bozkuş, T., (2013),Takım Sporlarıyla Uğraşan Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete Ve Spor Deneyimine Göre İncelenmesi,Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı: 07 Cilt: 3, s.106-112.
 • Ragling J.S., Morgan W.P., (1987), Infulance Of Exercise An Quest Rest On State Anxiety On Blood Pressure, Medicine And Science In Sport and Exercise, 19(5): 453-463.
 • Roberts G.M., (1986), Sporda Kaygı, Learning Experiences in Sport Psyhology, U.K, s. 24-28.
 • Yılmaz V., Kağan S., Koruç Z ., Çağlar E., Kocaekşi S. (2002). Yeni Tırmanışçıların Tırmanış Sırasındaki Kalp Atım Hızları, Subjektif Zorluk Derecesi Puanları ve Farklı Kaygıları Arasındaki İlişki. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Poster Sunum. s. 723-731.
 • Yılmaz V., Koruç. Z., (2004). Yarışma Performansından Önce ve Sonra Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki, 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Poster Sunumlar, Antalya. 410-42.
 • Yücel, E.O. (2003). Tekvandocuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Müsabakalardaki Başarılarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language en
Subjects
Journal Section SPORT PSYCHOLOGY
Authors

Author: Burak Gürer

Author: Kadir Tiryaki

Author: Pınar Güzel

Bibtex @ { psbd219354, journal = {Pamukkale Journal of Sport Sciences}, issn = {}, eissn = {1309-0356}, address = {Pamukkale University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {35 - 43}, doi = {}, title = {A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT}, key = {cite}, author = {Gürer, Burak and Tiryaki, Kadir and Güzel, Pınar} }
APA Gürer, B , Tiryaki, K , Güzel, P . (2014). A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5 (3), 35-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/psbd/issue/20585/219354
MLA Gürer, B , Tiryaki, K , Güzel, P . "A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT". Pamukkale Journal of Sport Sciences 5 (2014): 35-43 <http://dergipark.org.tr/psbd/issue/20585/219354>
Chicago Gürer, B , Tiryaki, K , Güzel, P . "A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT". Pamukkale Journal of Sport Sciences 5 (2014): 35-43
RIS TY - JOUR T1 - A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT AU - Burak Gürer , Kadir Tiryaki , Pınar Güzel Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Sport Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 43 VL - 5 IS - 3 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Sport Sciences A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT %A Burak Gürer , Kadir Tiryaki , Pınar Güzel %T A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT %D 2014 %J Pamukkale Journal of Sport Sciences %P -1309-0356 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Gürer, Burak , Tiryaki, Kadir , Güzel, Pınar . "A RESEARCH ON ANXIETY STATES OF STUDENTS FROM DIFFERENT UNIVERSITIES WHO REGULARLY DO SPORT". Pamukkale Journal of Sport Sciences 5 / 3 (September 2014): 35-43.