Year 2018, Volume 2018, Issue 2, Pages 94 - 101 2018-10-26

Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet

Mehmet Güven Avcı [1]

70 167

Sosyoloji yeni bir bilim dalı olarak büyük toplumsal dönüşümlerin yaşandığı on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmış ve toplumsal değişimi açıklamak, yaşanan toplumsal sorunların kaynağını tespit etmek ve çözmek iddiasında olmuştur. Bu noktada toplumsal bir sorun haline gelen bireysel eylemler doğuşundan itibaren sosyolojinin ilgi alanında olmuş ve bu bireysel eylemler toplumsal bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. Suç ve suç içerisinde şiddet bu açıklama biçiminin ortaya konulmasında en önemli örneklerdir. Klasik dönem sosyologlar bireysel bir eylem olarak şiddeti toplumsal bir çerçevede incelemiş ve açıklamışlardır. 

Sosyoloji, Şiddet
  • Arendt, H. (2006). Şiddet Üzerine. (B. Peker, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Arond, R. (1989). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri. (K. Alemdar, Çev.) İstanbul: Bilgi Yayınları.
  • Durkheim, E. (1985). Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları. (C. Akal, Çev.) İstanbul: Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları.
  • Durkheim, E. (1997). İntihar. (Ö. Oankaya, Çev.) Ankara: İmge Yayınları.
  • Durkheim, E. (2006). Sosyoloji Dersleri. (A. Berktay, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Engels, F. (1977). Anti-Duhring. (K. Somer, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.
  • Engels, F. (1997). İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu. (Y. Fincancıoğlu, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.
  • Kıran, E. (2016). Hidden Gender Stereotypes İn TV Commercials. Sosyal Bilimler Metinleri(2), 123-137.
  • Marx, K. (1976). Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. (S. Belli, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.
  • Weber, M. (1993). Sosyoloji Yazıları. (T. Parla, Çev.) İstanbul: Hürriyet Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler/2018/2
Authors

Orcid: 0000-0003-4519-215X
Author: Mehmet Güven Avcı (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { sbm471143, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {94 - 101}, doi = {}, title = {Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet}, key = {cite}, author = {Avcı, Mehmet Güven} }
APA Avcı, M . (2018). Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet. Sosyal Bilimler Metinleri, 2018 (2), 94-101. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbm/issue/39965/471143
MLA Avcı, M . "Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018): 94-101 <http://dergipark.org.tr/sbm/issue/39965/471143>
Chicago Avcı, M . "Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018): 94-101
RIS TY - JOUR T1 - Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet AU - Mehmet Güven Avcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 101 VL - 2018 IS - 2 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet %A Mehmet Güven Avcı %T Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 2 %R %U
ISNAD Avcı, Mehmet Güven . "Klasik Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 2 (October 2018): 94-101.