Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 93 - 99 2019-03-27

Düzenli Egzersizle Birlikte Kullanılan L-Carnıtıne’nin Genç Obez Ratların Kilo Vermelerine Etkisi

İbrahim Kubilay TÜRKAY [1] , Emrah ATAY [2]

33 75

Bu çalışmanın amacı 12 hafta boyunca düzenli yüzme egzersizi ile birlikte L-Carnitine kullanan genç obez ratların kiloları üzerine egzersiz ile birlikte kullanılan L-Carnitine’nin etkisini incelemektir. Bu çalışma deney hayvanları üzerinde, laboratuar ortamında, belirlenmiş şartlar altında ve uygulama yöntemine göre yapıldığı için deneysel araştırma modeline uygun şekilde yapılmıştır. Çalışmada toplam 6 aylık 7 obez genç rat kullanılmıştır. Yaklaşık olarak insan ömrünün 21,6 yaşına eş değerdir. Yapılan çalışmada deney grubunu oluşturan egzersiz+karnitin grubuna haftada 3 kez egzersize başlamadan hemen öncesinde dilaltından sıvı şekilde insanlara uygulanan günlük miktarın ratlara uygun belirlenmiş dozda (1 gr./kg) L-Carnitine verilmiştir. Ratlara egzersiz+ L-Carnitine uygulaması öncesi çalışmanın hemen başında, egzersizin ortasında  (45. gün) ve son olarak da egzersizin bitişinden hemen sonra (90. gün) kilo ölçümleri kayıt edilmiştir. Çalışmanın istatiksel analizlerini değerlendirmek için “IBM SPSS Statistics 22” paket programı kullanılmıştır. Normal dağılım varsayımları Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile değerlendirilmiştir. İki testin çeliştiği nadir durumlarda küçük veri setlerinde daha çok tercih edilen Kolmogorov-Smirnov test sonucu kullanılmıştır. Normallik testleri için 1. tip hata payı 0,05 olarak alınmıştır. Çalışma sonucunda 12 hafta boyunca düzenli egzersiz ile birlikte L-Carnitine kullanan genç obez ratların kilolarında hem 45.günde hem de 90.günde düşme olduğu tespit edilmiştir.

Düzenli egzersiz, Obez, Rat, L-Carnitine
 • Adams, S. H., Hoppel, C. L., Lok, K. H., Zhao, L., Wong, S. W., et al. (2009). Plasma acylcarnitine profiles suggest incomplete long‐chain fatty acid beta‐oxidation and altered tricarboxylic acid cycle activity in type 2 diabetic African‐American women. J. Nutr. 139, 1073–1081.
 • Artış, A.S. (2009). Akut Yoğun Egzersizde Proinflamatuar Sitokinler Ve Beyin Natriüretik Peptid (Bnp) Seviyesi İlişkisi, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri– 102; 3, 5, 16, 17, 60.
 • Brownell, KD., Wadden, TA. (1992). Etiology and treatment of obesity: Towards understanding a serious, prevalent and refractory disorder. J Consult Clin Psychol, 60: 505-17.
 • Halliwell, B. (2001). Free radicals and other reactive species in disease. In: Encyclopedia of life sciences. Ed: J. Wiley & Sons; London: Nature Publishing Group; 1-7.
 • Hoppel, C. L., and Genuth, S. M. (1980) Carnitine metabolism in normal‐weight and obese human subjects during fasting. Am. J. Physiol. 238, E409–E415.
 • Hoppel, C. L., and Genuth, S. M. (1982). Urinary excretion of acetylcarnitine during human diabetic and fasting ketosis. Am. J. Physiol. 243, E168–E172.
 • Lee, B. J., Lin, J. S., Lin, Y. C. & Lin, P. T. (2016). Effects of l‐carnitine supplementation on lipid profiles in patients with coronary artery disease. Lipids Health Dis. 15, 107.
 • Lindeboom, L., Nabuurs, C. I., Hoeks, J., Brouwers, B., Phielix, E. & al. (2014). Long‐echo time MR spectroscopy for skeletal muscle acetylcarnitine detection. J. Clin. Invest. 124, 4915–4925.
 • Odland, L. M., Heigenhauser, G. J., Wong, D., Hollidge‐Horvat, M. G. & Spriet, L. L. (1998). Effects of increased fat availability on fat‐carbohydrate interaction during prolonged exercise in men. Am. J. Physiol. 274, R894–R902.
 • Odland, L. M., Howlett, R. A., Heigenhauser, G. J., Hultman, E. & Spriet, L. L. (1998). Skeletal muscle malonyl‐CoA content at the onset of exercise at varying power outputs in humans. Am. J. Physiol. 274, E1080–E1085.
 • Roepstorff, C., Halberg, N., Hillig, T., Saha, A. K., Ruderman, N. B. & al. (2005). Malonyl‐CoA and carnitine in regulation of fat oxidation in human skeletal muscle during exercise. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 288, E133–E142.
 • Saygın, Ö. (2003). 10–12 Yaş Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi. Sıpirdusa: Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Stone, M.H. (1994). Eating Disorders. Essentials of Strength Training and Contitioning. (Ed. Baechle TR). Canada: Human Kinetics. 238–239.Yaprak, Y. (2004). Obez Bayanlarda Aerobik ve Kuvvet Çalışmasının Oksijen Kullanımına ve Kalp Debisine Etkileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. II (2): 73-80.
 • Zhao, G., Zhou, S., Davie, A. & Su, Q. (2012). Effects of moderate and high intensity exercise on T1/T2 balance. Exerc. Immunol. Rev. 18, 98–114.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Article
Authors

Author: İbrahim Kubilay TÜRKAY (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emrah ATAY
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA TÜRKAY, İ , ATAY, E . (2019). Düzenli Egzersizle Birlikte Kullanılan L-Carnıtıne’nin Genç Obez Ratların Kilo Vermelerine Etkisi. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 93-99. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/540140