Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 74 - 84 2018-12-28

Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma
The Intersectionality of Age and Gender: Doing Gender and Doing Age

Deniz Pamuk [1]

73 257


 Yaş ve toplumsal cinsiyetin oluşumu sürekli olup, zaman, mekan ve en önemlisi dahil olunan kültüre göre değişiklik gösterebilmektedir. Yaş; tıpkı toplumsal cinsiyet kavramı gibi, toplum içerisinde bireylerin bir gruba dahil olup olmayacağını ve dahil olduğu grup içerisinde hem uyması gereken kuralları hem de deneyimlerini belirleyen bir unsurdur. Nasıl ki, toplumsal cinsiyet, yaşamın her aşamasında, ve her koşulda yeniden üretiliyorsa, yaş da yalnız bireyler tarafından değil, bireyin etrafını saran toplum tarafından her adımda yeniden inşa edilmektedir. Üstelik, hem toplumsal cinsiyetin hem de yaşın bu yeniden inşa süreçleri, birbirlerinden bağımsız değildir. Bireylerin deneyimleri ve fikirleri, söz konusu iki kategorinin etkileşimi neticesinde şekillenmektedir. Bu çalışmada; her iki kavramın benzerlikleri, etkileşimi ve birbirlerinin yeniden üretimindeki rollerini, yaşamın erken dönemlerinden itibaren deneyimlenen süreçler olarak incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyeti oluşturma ve yaşı oluşturma kavramlarından söz edilmiş ve ikisi arasındaki etkileşim çeşitli çalışmalarla örneklendirilmiştir.


 The gender and age formation processes are constant and may differ according to the time, the place and most importantly the culture which has been involved in. The concept of age, similar to the concept of gender, is an element which determines whether the individuals may get involved in a group of the society and also determines both the rules to obey and the experiences in the involved group. Just as gender is reconstructed in every phase of the life and in all conditions, age is also reconstructed in every phase not only by the individuals, but also by the society that surrounds the individual. Moreover, this reconstructing processes of both gender and age are not independent of each other. The experiences and thoughts of the individuals are formed as a result of interaction of two stated categories. In this paper, the similarities, interactions of both concepts and their roles on reconstruction of each other are aimed to be reviewed not only as the experiences of older adults, but also as the procedures experienced through the life course. In accordance with this purpose, the concepts of doing gender and doing age are discussed and the interactions between them were exemplified with various studies in the field. 

 • Altun, H. O. (2009). Hakaret Anlamı Olmayan Kelimelerin Hakaret Amaçlı Kullanımı. Acta Turcica, 1(2/1), s. 1-15.
 • Arun, Ö. (2015a). Eşitsizliklerin kavşağında:çağdaş Türkiye'de yaşlılık ve sağlık. D. Alptekin (Dü.) içinde, Hasta Toplum (s. 125-144). Ankara: Nobel.
 • Arun, Ö., & Elmas, Ç. (2016). Yaşlılıkta ayrım: çağdaş Türkiye'de yerel yönetimleri bekleyen zorluklar. Sosyoloji Dergisi, 36(2), s. 351-372.
 • Beauvoir, S. d. (2014). Moskova'da Yanlış Anlama. (A. Bora, Çev.) İstanbul: YKY.
 • Cahill, S. E. (1986a). Childhood Socialization as Recruitment Process: Some Lessons from the Study of Gender Development. P. Adler, & P. Adler (Dü) içinde, Pp. 163-86 in Sociological Studies of Child Development (s. 163-186). Greenwich, CT.
 • Calasanti, T. (2005). Ageism, gravity and gender: Experiences of aging bodies. Generations, 29(3), s. 8-12.
 • Calasanti, T., Slevin, K. F., & King, N. (2006). Ageism and feminism: from "Et Cetera" to center. NWSA Journal, 18(1), s. 13-30.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2017). Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne Projesi: Yedek Listeye İlişkin Uygulama Rehberi. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
 • Demez, G. (2012). Gençlik İdeali: Anti-aging uygulamaları ve değişen yaşlılık algılarının medyada temsili. Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 5(1), s. 94-120.
 • Karaboğa, F. (2008). Evlenme Geleneğinin Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Krekula, C. (2007). The Intersection of Age and Gender:Reworking Gender Theory and Social Gerontology. Current Sociology, 55(2), s. 155–171.
 • Krekula, C. (2009). Age coding- on age-based practices of distinction. International Journal of Ageing and Later Life, 4(2), s. 7-31.
 • Moore, V. A. (Gender and Society). "Doing" racialized and gendered age to organize peer relations: observing kids in summer camp. 2001, 15(6), s. 835-853.
 • Silver, C. B. (2003). Gendered identities in old age: Toward (de)gendering? Journal of Aging Studies, 17(2003), s. 379–397.
 • Türk Dil Kurumu. (tarih yok). Türk Dil Kurumu. 01 12, 2018 tarihinde tdk.gov.tr adresinden alındı
 • Twigg, J. (2004). The body, gender and age: Feminist insights in social gerontology. Journal of Aging Study, 18(1), s. 59-73.
 • Utrata, J. (2011). Youth Privilege: Doing age and gender in Russia's single-mother families. Gender and Society,, 25(1), s. 616-641.
 • West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender & Society, 1(2), s. 125-151.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Interventions
Authors

Author: Deniz Pamuk
Institution: Akdeniz Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet ABD, Antalya,
Country: Turkey


Bibtex @review { senex419385, journal = {Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4268}, address = {Özgür ARUN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {74 - 84}, doi = {}, title = {Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma}, key = {cite}, author = {Pamuk, Deniz} }
APA Pamuk, D . (2018). Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 2 (2), 74-84. Retrieved from http://dergipark.org.tr/senex/issue/37439/419385
MLA Pamuk, D . "Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma". Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi 2 (2018): 74-84 <http://dergipark.org.tr/senex/issue/37439/419385>
Chicago Pamuk, D . "Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma". Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi 2 (2018): 74-84
RIS TY - JOUR T1 - Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma AU - Deniz Pamuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 84 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4268 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Senex: Journal of Aging Studies Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma %A Deniz Pamuk %T Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma %D 2018 %J Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi %P -2602-4268 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Pamuk, Deniz . "Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma". Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 74-84.