Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 80 - 102 2018-12-17

Risk Analysis of a Fuel Station and Evaluation in terms of Occupational Safety
Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

ONUR ESER KÖK [1] , Yasin Erdoğan [2] , Serkan Babaoğlu [3]

87 270

Fuel stations are businesses that are places where refueling is done such as petrol, diesel. These establishments

consist of the place where the building and the refueling where the market is usually located by means of pumps. Also,

fuel tanks are located in underground. Since fuel filling is carried out continuously, the risk increases depending on the

frequency. In addition, if the number of facilities is considered, the risk is growing as cumulative. The fuel station may be

very dangerous if the fuel in the station catch fire or detonated.

Officers, repairers and other employees in fuel stations should be protected from the damage of fuel oil, lubricants and

equipment used in this sector, such as gasoline and diesel. But another issue that makes the fuel stations important for

occupational safety is that these hazards can also affect the consumers and customers who visit the station.

In this study, risk analysis of a fuel station belonging to Mersin province was performed. As a result of the observations

and controls, the possible risks and effects were determined. In the risk analysis, 90 hazards were observed and the risk

levels were determined by determining their probabilities and severity. 34 low-grade risk were identified according to the

risk levels. 47 datas in the mid-grade risk group and 9 datas in the high-grade risk group were determined.

Akaryakıt servis istasyonları, motorlu kara taşıtlarına mazot, benzin gibi yakıt ikmalinin yapıldığı, satıldığı işletmelerdir. Söz konusu işletmeler yer üstünde genelde marketin bulunduğu bina ve yakıt ikmalinin pompalar vasıtası ile yapıldığı yerden oluşmaktadır. Yer altında ise akaryakıt tankları bulunmaktadır. Akaryakıt dolum işlemi sürekli yapıldığından, risk frekansa bağlı olarak artmaktadır. Ayrıca tesis sayısının fazlalığı da düşünülecek olursa kümülatif anlamda risk büyümektedir. İstasyonda bulunan akaryakıtın alev alması ve infilak etmesi durumunda, akaryakıt servis istasyonu çok tehlikeli olabilecektir.

 

Akaryakıt istasyonlarındaki görevliler, tamirciler ve diğer çalışanlar, bu sektörde kullanılan benzin ve motorin gibi akaryakıt türlerinin, yağlama maddelerinin ve kullanılan ekipmanın zararlarından korunmalıdır. Fakat akaryakıt istasyonlarını iş güvenliği açısından önemli hale getiren bir diğer konu tüm bu tehlikelerin aynı şekilde tüketiciyi ve istasyonu ziyaret eden müşterileri de etkileyebilecek olmasıdır.

 

Bu çalışmada Mersin iline ait bir akaryakıt istasyonunun risk analizi yapılmıştır. Yapılan gözlem ve denetimler sonucunda olası riskler ve etkileri belirlenmiştir. Yapılan risk analizinde 90 adet tehlike gözlemlenmiş ve olasılıkları ile şiddetleri belirlenerek risk derecesi elde edilmiştir. Risk dereceleri değerlendirildiğinde Düşük Dereceli 34 adet risk belirlenmiştir. Orta Dereceli risk grubunda 47, Yüksek Dereceli risk grubunda ise 9 veri saptanmıştır. Risk değerlendirilmesi sonrası gerekli önlemler alınarak risk skorlarının aşağı çekilmesi sağlanmıştır.

 • Becklake, M. R. (1988). Chronic Air Flow Limitation: its Relationship to Work in Dusty Occupations. Chest Journal, (4), 608 – 617.
 • Conant, J. & Fadem, P., (2011). Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi. Petrol, Hastalık ve İnsan Hakları (N. Zengin, Çev.). Eylül 2011. Konya.
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. (2013). T.C. Resmi Gazete.
 • Ekinci, Y., Kök, O. E., Erdoğan, Y. (2018). Bir Sondaj Sahasının Personel Anketi ile Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Enerji ve Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 883-892, Gaziantep.
 • Erdoğan, Y. (2011). Engineering properties of Turkish travertines. Scientific Reserach and Essays, Vol: 6, No:21, pp: 4551–4566.
 • Erdoğan, Y., Kök, O. E., Tanrıverdi, İ. (2017). Bir Jeotermal Sondaj Sahasında İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Risk Analizi. Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 262-280, Adana.
 • ILO (International Labour Office) (1998). Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Geneva: International Labour Office.
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. (2013). T.C. Resmi Gazete.
 • Kraus, R. S., (2011). Motor Vehicle Fueling and Servicing Operations. Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Geneva.
 • Kuzli, N., Kaiser, R. & Medina, S. (2000). Public Health Impact of Outdoor and Traffic Related Air Pollution: a European Assessment. The Lancet, (356), 795-801.
 • Tolgay, A., Yaşar, E., Erdoğan, Y., (2004). ‘‘Nevşehir Pomzasınm Agrega Olarak Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması’’, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir.
 • TS 12820 Akaryakıt İstasyonlarında Emniyet Kuralları Standardı. (2003). Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mecburi Standard Tebliği, Ankara.
 • Yaşar, E. ve Erdoğan, Y. (2001). Toprakkale Bazaltının Doğal Taş Endüstrisinde Kullanımı. 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 18-19 Ekim 2001, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7061-2921
Author: ONUR ESER KÖK (Primary Author)
Institution: İskenderun Teknik Üniversitei, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2314-5216
Author: Yasin Erdoğan
Institution: İskenderun Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Author: Serkan Babaoğlu
Institution: İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 17, 2018

Bibtex @research article { smutgd487386, journal = {Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi}, issn = {2651-3544}, address = {Hakan ÇAĞLAR}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {80 - 102}, doi = {}, title = {Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KÖK, ONUR ESER and Erdoğan, Yasin and Babaoğlu, Serkan} }
APA KÖK, O , Erdoğan, Y , Babaoğlu, S . (2018). Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1 (2), 80-102. Retrieved from http://dergipark.org.tr/smutgd/issue/41240/487386
MLA KÖK, O , Erdoğan, Y , Babaoğlu, S . "Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi". Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi 1 (2018): 80-102 <http://dergipark.org.tr/smutgd/issue/41240/487386>
Chicago KÖK, O , Erdoğan, Y , Babaoğlu, S . "Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi". Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi 1 (2018): 80-102
RIS TY - JOUR T1 - Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi AU - ONUR ESER KÖK , Yasin Erdoğan , Serkan Babaoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 102 VL - 1 IS - 2 SN - 2651-3544- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Sustainable Engineering Applications and Technological Developments Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi %A ONUR ESER KÖK , Yasin Erdoğan , Serkan Babaoğlu %T Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi %P 2651-3544- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD KÖK, ONUR ESER , Erdoğan, Yasin , Babaoğlu, Serkan . "Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi". Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi 1 / 2 (December 2018): 80-102.
AMA KÖK O , Erdoğan Y , Babaoğlu S . Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. SMUTGD. 2018; 1(2): 80-102.
Vancouver KÖK O , Erdoğan Y , Babaoğlu S . Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizinin Yapılması ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi. 2018; 1(2): 102-80.