Year 2008, Volume 2008, Issue 17, Pages 11 - 32 2008-02-01

The Social and Economic System Established By Hitites in Anatolia
Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem

Fatma SEVİNÇ [1]

248 6543

Hitit kralları ekonomik ve sosyal bir sistem yaratırken bütün düzenlemeleri merkezi bir devletin gereklerini yerine getirecek şekilde yapmışlardır. Tanrılara çok büyük önem atfedilmiş, yerel tanrıların kültleri koruma altına alınmış ve bazı tapınak şehirlerine özel ayrıcalıklar tanınmıştır. Askeri ya da bürokratik bütün idare merkezleri doğrudan Hitit başkenti Hattuša’ya bağlı idarecilerin kontrolüne verilmiş ve her zaman merkez tarafından denetlenmiştir. Toprağa bağlı Hitit ekonomisinde, işletmeden elde edilen kârlar Hitit krallarının askeri politikalarına kaynak oluşturacak şekilde organize edilmiştir. Toprağı işletme hakkı verilen şahıslar, elde ettikleri kârla atlı arabaların masraflarını karşılamakta, asker beslemekte ve toprağa bağlı halk, kamu işlerinde çalışarak devletin dayattığı angarya yükümlülüklerini yerine getirmekteydi. Hitit toplumunda sosyal sınıflar da ekonomik sistemin bir yansıması olarak çıkar karşımıza. Sosyal sistemi temelde hürler ve köleler olmak üzere iki tabaka halinde düşünmek mümkündür. Kral ve ailesinin içinde yer aldığı asillerin dışında hür halkın neredeyse tamamını toprağa bağlı köylüler oluşturuyordu. Köle sınıfı için yapılabilecek en doğru tanımlama ise alınıp satılabilir insanlar olduklarıdır. Hitit toplumunda ailenin görünümü, yasalardan anlaşıldığı üzere tam anlamıyla ataerkil bir yapıdaydı. Babanın kendi ailesi üzerinde sınırsız yetkisi vardı. Bununla birlikte kadınların hakları da tamamen yok sayılmamıştır
Hititler, Anadolu, Tımar Arazisi, Angarya, Asiller, Hürler, Köleler
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma SEVİNÇ

Bibtex @ { sufesosbil136439, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2008}, volume = {2008}, pages = {11 - 32}, doi = {}, title = {Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem}, key = {cite}, author = {SEVİNÇ, Fatma} }
APA SEVİNÇ, F . (2008). Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (17), 11-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/11421/136439
MLA SEVİNÇ, F . "Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008 (2008): 11-32 <http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/11421/136439>
Chicago SEVİNÇ, F . "Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008 (2008): 11-32
RIS TY - JOUR T1 - Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem AU - Fatma SEVİNÇ Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 32 VL - 2008 IS - 17 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem %A Fatma SEVİNÇ %T Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem %D 2008 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V 2008 %N 17 %R %U
ISNAD SEVİNÇ, Fatma . "Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik ve Sosyal Sistem". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008 / 17 (February 2008): 11-32.