Year 2016, Volume , Issue 37, Pages 111 - 133 2016-04-20

“Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı
The Construction of Social: from “Habitus” to “Habitualization”

İbrahim YÜCEDAĞ [1]

439 2977

Kartezyenci düalite anlayışına karşı gelişen toplumsal inşa kuramı, toplumsal alanın öznel ve nesnel olarak tanımlanan katı sınırlamalarla anlaşılamayacağını vurgular. Toplumsal inşa kuramı, toplumsal olana ilişkin bilginin tüm toplumsal aktör ve yapıların katılımıyla inşa edildiğini ve yapı ve aktörün ilişkisellik içerisinde olduğunu savunur. Sosyal gerçekliğin nasıl inşa edildiğinin anlaşılmasının amaçlandığı bu çalışmada, inşa kuramında önemli isimler olan Pierre Bourdieu ve Peter L Berger-Thomas Luckmann’ın inşa kuramları ele alınmıştır. Bourdieu’nün alan, habitus ve çıkar gibi değişkenler üzerinden anlamaya çalıştığı toplumsalı Berger ve Luckmann dışsallaştırma, içselleştirme, nesnelleşme ve mutatlaştırma süreçleri üzerinden tartıştığı görülür. Bu bağlamda çalışmamızda Bourdieu ve Berger ve Luckman’ın kuramlarında toplumsal alanın nasıl inşa edildiği ele alınmış, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

The social construction theory developed against Cartesian duality emphasizes that social spheres can not be understood with strict limitations defined as objective and subjective ways. This theory argues that the social knowledge is constructed with the participation of all social actors and structures, and these actors and structures are relational. This study aims to understand how the social reality is constructed by discussing Pierre Bourdieu and Peter L. Berger’s & Thomas Luckmann’s theory of social construction. While Bourdieu tries to figure out the social over habitus, field-camp, and illusio, Berger and Luckmann debate the social over objectification, internalization, externalization and habitualization. In this context, how Bourdieu and Berger’s & Luckmann’s theories construct the social sphere are discussed and the similarities and differences in their theories have been assessed.

  • BENTON, Ted-CRAIB, Ian, Sosyal Bilim Felsefesi: Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri, (çev. Ümit Tatlıcan-Berivan Binay), Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2008.
  • BERGER, Peter L.-BERGER, Brigitte-KELLNER, Hansfried, Modernleşme ve Bilinç, (çev. Cevdet Cerit), Pınar Yayıncılık, İstanbul, 2000.
  • BERGER, Peter L.-LUCKMANN, Thomas, Gerçekliğin Sosyal İnşâsı: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, (çev. Vefa Saygın Öğütle), Paradigma Yayınları, İstanbul 2008.
  • BERGER, Peter L.-LUCKMANN, Thomas, Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi: Modern İnsanın Yönelimi, (çev. Mustafa Derviş Dereli), Heretik Yayınları, Ankara, 2015.
  • BOURDIEU, Pierre- WACQUANT, Loic, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, (çev. Nazlı Ökten), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.
  • BOURDIEU, Pierre, Devlet Üzerine: Collége de France Dersleri (1989-1992), (çev. Aslı Sümer),
Subjects Social
Published Date Nisan 2016
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim YÜCEDAĞ

Dates

Publication Date: April 20, 2016

Bibtex @research article { sufesosbil179759, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {111 - 133}, doi = {}, title = {“Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı}, key = {cite}, author = {YÜCEDAĞ, İbrahim} }
APA YÜCEDAĞ, İ . (2016). “Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (37), 111-133. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/17215/179759
MLA YÜCEDAĞ, İ . "“Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 111-133 <http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/17215/179759>
Chicago YÜCEDAĞ, İ . "“Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 111-133
RIS TY - JOUR T1 - “Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı AU - İbrahim YÜCEDAĞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 133 VL - IS - 37 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi “Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı %A İbrahim YÜCEDAĞ %T “Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 37 %R %U
ISNAD YÜCEDAĞ, İbrahim . "“Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 37 (April 2016): 111-133.
AMA YÜCEDAĞ İ . “Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (37): 111-133.
Vancouver YÜCEDAĞ İ . “Habitus”tan “Mutatlaştırma”ya Toplumsalın İnşâsı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (37): 133-111.