Year 2017, Volume 13, Issue 3, Pages 193 - 199 2017-12-26

Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği

Faruk DURMAZ [1] , Ramazan Cengiz AKDENİZ [2] , Fırat KÖMEKÇİ [3]

141 0

Bu çalışmada, Manisa ili Turgutlu ilçesinin güneş enerjisi potansiyeli göz önünde bulundurularak, halihazırda kurulmuş olan bir fotovoltaik sistemin (FV) elektrik enerjisi üretimi, içsel tarımsal mekanizasyonda kullanılabilirliliği yönüyle incelenmiştir. Fotovoltaik Güneş Sistemi (FVGS) ile 22 aylık dönemde 76757 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretim değeri aylara göre farklılık göstermekle birlikte, hem 2016 ve hem de 2017 yıllarında Nisan ayı elektrik üretimi hem yıl içinde en yüksek değerde olan hem de gerçekleşen elektrik üretiminin tahminlenen elektrik üretimine oranının en yüksek olduğu aydır. FVGS kurulumunun doğru yapılması ve içsel tarımsal mekanizasyonda kullanılan enerji tüketimlerinin bilinerek hareket edilmesi durumunda FVGS’lerin tarımsal işletmelerde kullanılabilecek önemli bir enerji kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, gerçekleşen elektrik üretimi ve tahminlenen elektrik üretimi arasındaki fark değerleri ile kurulum açısı ve en uygun açı arasındaki fark değerlerinin tahminleme katsayısı %47,1’dir. 

FVGS
 • Anonymous (2017a). Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) Erişim Tarihi: Kasım 2016.
 • Anonymous (2017b). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 2016 yılı Tarımsal Destekler,
 • http://www.tarim.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/tar%C4%B1msal%20destekler%202016.pdf Erişim Tarihi: Şubat 2017.
 • Anonymous (2017c), Fotovoltaik Coğrafi Bilgi Sistemi (EU JRC PVGIS)
 • http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# Erişim Tarihi: Ağustos 2017
 • Anonymous (2017d). Hayvancılık İşletmelerinde Kullandığımız Elektrik Enerjisi ve Tarifelerdeki Farklılıklar, http://www.bahcesel.net/forumsel/temel-tarimsal-bilgiler/26003-hayvancilik-isletmelerinde-kullandigimiz-elektrik-enerjisi-ve-tarifelerdeki-farkliliklar.html Erişim Tarihi: Kasım 2016.
 • Duman, A., (2014). Süt Sağım Mekanizasyonunda Enerji Maliyetlerinin ve Enerji Verimliliğini Etkileyen Unsurların Saptanması Üzerine Bir Araştırma, T.C. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi.
 • Elibüyük, U.,Üçgül, İ., Acar, M., (2017). Güneş enerjisinin Çevreye Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 7. Güneş Enerjisi Sistemleri ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s. 56-58, Eylül 2017, Mersin.
 • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), (2013). Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Resmi Gazete, Sayı 28809, 2 Kasım 2013, Ankara.
 • Güler, S., (2014). Orta Ölçekli Hayvancılık İşletmelerinde Yenilenebilir Enerji Kullanım Olanakları ve Örnek Bir Uygulama, T.C. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi.
 • Koç, E., Şenel, M. C., (2013). Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu - Genel Değerlendirme, Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 639, s. 32-44.
 • Köroğlu, T., Teke A., Bayındır, K.Ç., Tümay, M., (2010) Güneş Paneli Sistemlerinin Tasarımı, Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği, 439. sayı, Temmuz 2010
 • Murgia L., Caria M., Pazzona A., (2008). Energy use and management in dairy farms, “Innovation Technology to Empower Safety, Health and Welfare in Agriculture and Agro-food Systems”, International Conference: September 15-17, 2008 Ragusa – Italy.
 • Oktik, Ş., (2017). Esnek Enerji Pazarında Yeni Oyuncu Fotovoltaik Güç ve Gelecek Beklentileri, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 7. Güneş Enerjisi Sistemleri ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s. 1-2, Eylül 2017, Mersin.
 • Sezal, L., (2017). Türkiye’deki Güneş Enerjisi Yatırımlarının Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 17, s. 117-1125, Ağustos 2017.
 • Türkyılmaz, O., (2015). Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında, Ocak 2015 İtibariyle Türkiye'nin Enerji Görünümü Raporu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bülteni Eki, Şubat 2015, sayı 200, Ankara.
 • Yılmaz, A., (2012). Türkiye’de Sektörel Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Alternatif Enerji Politikaları, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
 • Zeren, Y., (2017). Fosil Yakıtlardan Yenilenebilir enerjiye Dönüşüm Süreci, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 7. Güneş Enerjisi Sistemleri ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s. 52-55, Eylül 2017, Mersin.
Journal Section Articles
Authors

Author: Faruk DURMAZ
Country: Turkey


Author: Ramazan Cengiz AKDENİZ
Country: Turkey


Author: Fırat KÖMEKÇİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { tarmak377445, journal = {Tarım Makinaları Bilimi Dergisi}, issn = {1306-0007}, eissn = {2651-4230}, address = {Tarım Makinaları Derneği}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {193 - 199}, doi = {}, title = {Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği}, key = {cite}, author = {DURMAZ, Faruk and AKDENİZ, Ramazan Cengiz and KÖMEKÇİ, Fırat} }
APA DURMAZ, F , AKDENİZ, R , KÖMEKÇİ, F . (2017). Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 13 (3), 193-199. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarmak/issue/34052/377445
MLA DURMAZ, F , AKDENİZ, R , KÖMEKÇİ, F . "Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 (2017): 193-199 <http://dergipark.org.tr/tarmak/issue/34052/377445>
Chicago DURMAZ, F , AKDENİZ, R , KÖMEKÇİ, F . "Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 (2017): 193-199
RIS TY - JOUR T1 - Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği AU - Faruk DURMAZ , Ramazan Cengiz AKDENİZ , Fırat KÖMEKÇİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarım Makinaları Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 199 VL - 13 IS - 3 SN - 1306-0007-2651-4230 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarım Makinaları Bilimi Dergisi Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği %A Faruk DURMAZ , Ramazan Cengiz AKDENİZ , Fırat KÖMEKÇİ %T Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği %D 2017 %J Tarım Makinaları Bilimi Dergisi %P 1306-0007-2651-4230 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD DURMAZ, Faruk , AKDENİZ, Ramazan Cengiz , KÖMEKÇİ, Fırat . "Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 / 3 (December 2017): 193-199.
AMA DURMAZ F , AKDENİZ R , KÖMEKÇİ F . Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği. TMBD. 2017; 13(3): 193-199.
Vancouver DURMAZ F , AKDENİZ R , KÖMEKÇİ F . Fotovoltaik Enerji ile Tarımsal İşletmelerin Enerji Gereksiniminin Karşılanabilirliği: Manisa - Turgutlu Örneği. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 2017; 13(3): 199-193.