Cilt: 7 - Sayı: 1

Yıl: 2018

Research Article

1. Poliansature Fosfotidilkolinin PFK Stres Ülser Gelişimini Engellemedeki Etkinlik Mekanizmaları

2. Yoğun Bakım Hastalarında Kolistin Nefrotoksisitesinin Değerlendirilmesi

Olgu Sunumu