Abant Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Abant Medical Journal

ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj
Cover Image


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Volume 9 - Issue 3 - Dec 21, 2020
 1. Clinical Outcomes in Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocation by Synthetic Bonds
  Pages 69 - 75
  Mehmet AKDEMİR, Ahmet Çağdaş BİÇEN, Meric UNAL, Mustafa ÖZKAN
 2. Aşılama Programı Sonrası Hepatit A Seroprevalansı – Düzce Üniversitesi Hastanesi 3 Yıllık Sonuçlar
  Pages 76 - 80
  Önder Kİ̇Lİ̇ÇASLAN, Seda ERİŞEN KARACA, Nadide SAV, Mehmet Ali SUNGUR, Emel ÇALIŞKAN, Kenan KOCABAY
 3. Çocuklarda migren özelliklerinin obezite ile ilişkisinin araştırılması
  Pages 81 - 87
  Hande GAZETECİ TEKİN, Deniz ÖZALP KIZILAY
 4. PREEKLAMPSIYE BAĞLI PLASENTAL DEĞİŞİKLİKLERİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELENMESİ
  Pages 88 - 98
  Esra ASLAN, Güneş ÖZDOĞAN, Mahmut ONCUL, Abdullah TÜTEN, Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
 5. Pulse Oximetry Screening Results at a Tertiary Care Center in Central-Antolia, Turkey
  Pages 99 - 107
  Fatma Hilal YILMAZ, Nuriye TARAKÇI, Mehmet Burhan OFLAZ, Hüseyin ALTUNHAN
 6. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 108 - 115
  Hatice İKİIŞIK, Alpaslan ARI, Mustafa ÇAKIR, Yavuz İLERİ, Ezgi ASLAN, Burak Emre SABREDEN, Metin KARAKAYA, Sena AKBAŞ, Mehmet Furkan TUNCER, Işıl MARAL
 7. KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERVOLEMİ İLE SERUM N-TERMİNAL PRO-BEYİN NATRİÜRETİK PEPTİD (NT-PROBNP) DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİ
  Pages 116 - 124
  Özgür Akın OTO
 8. Günlük Yaşam Aktivitelerinden Korkma Anketinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirmesi ile Kültürel Adaptasyonu
  Pages 125 - 132
  Nuray ALACA
 9. ROLE OF HAEMATOLOGICAL PARAMETERS AND C-REACTIVE PROTEIN IN DISCRIMINATION OF ISCHEMIC AND HEMORRHAGIC STROKE
  Pages 133 - 138
  Musa KAYA, Cemil KAVALCI, Beliz ÖZTOK TEKTEN
 10. İnfantil Hemanjiomda Propranolol Tedavisi: Bir olgu sunumu
  Pages 139 - 141
  Hatice Tuba AKBAYRAM, Ayse ÖREN
 11. Spontaneous Pelvic Hemorrhage and Rectus Sheath Hematoma due to Anticoagulant Overdose: A Case Report
  Pages 142 - 144
  Serdar ÖZDEMİR
 12. Hormon Reseptör Pozitif, İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör2 Negatif Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Tedavi Seçenekleri
  Pages 145 - 153
  Ümmügül ÜYETÜRK

18045