Abant Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Dergimizin arşivi aktarım aşamasındadır.

Abant Medical Journal

ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj
Cover Image


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Dergimizin arşivi aktarım aşamasındadır.

Abant Medical Journal Last Issue
Volume 9 - Issue 1 - Apr 8, 2020
 1. The effect of anesthesia choice on survival in patients undergoing surgery for bladder cancer: a retrospective analysis
  Pages 1 - 7
  Gülseren YILMAZ
 2. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Frengi: 1916-1925 Yılları Arası Salnamelerde Bolu Sancağı Örneği
  Pages 8 - 19
  Ahmet ÖZDİNÇ
 3. Endometriyal Kanser Evrelemesinde Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yararı
  Pages 20 - 27
  Alev GÜNALDI , Onur GÜNALDI , Ahmet Tan CIMILLI
 4. Investigation of Clinical and Socio-demographic Characteristics of Suicide Cases Admitted to Emergency Department
  Pages 28 - 34
  Hüseyin ACAR , Adnan YAMANOĞLU , Kadriye ACAR , Mehmet ERDEM , Fatih Esat TOPAL
 5. Relationship Between Wilkins Echocardiographic Score and Neutrophil to Lymphocyte Ratio In Patients with Rheumatic Mitral Stenosis
  Pages 35 - 40
  Zehra ERKAL
 6. Vücut yağsız kitlesi ile astım kontrolü arasındaki ilişki
  Pages 41 - 44
  Aylin PIHTILI , Nuran GÖKBULUT , Züleyha BİNGÖL , Feyza ERKAN
 7. Ovarian Hyperstimulation Syndrome in A Spontaneous Pregnancy After Cessation of A Long-Term Combined Oral Contraceptive Use: A Case Report
  Pages 45 - 48
  Ayşe Nur AKSOY , Ebru BULUT ERDEM , Elcin TELLİ
 8. A Serious Complication of Percutaneous Treatment of Hydatid Cycts: Bile Fistula and Ischemia of Liver
  Pages 49 - 51
  Bulent SULTANOGLU , Kenan DEMİRBAKAN , Hadiye DEMİRBAKAN
 9. Uterusun Endometrioid Adenokarsinomu İle Andiferansiye Uterin Sarkomu Birlikteliği: Nadir Bir Kollizyon Tümörü
  Pages 52 - 55
  Nur TUNÇ , Çetin BORAN
 10. Complete Penoscrotal Transposition: A Case Report
  Pages 56 - 58
  Çetin İMAMOĞLU , Ahmed Adam OSMAN
 11. Sakral Kordoma
  Pages 59 - 62
  Selma ERDOĞAN DÜZCÜ , Nur TUNÇ
 12. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde İmmun Kontrol Nokta İnhibitörleri
  Pages 63 - 68
  Ümmügül ÜYETÜRK , Ayhan ÇETİNKAYA

18045