Son Kontrol Listesi

 • Editöre sunum sayfası
 • Makalenin kategorisi
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)
 • Telif hakları devri formu
 • Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda "gereç ve yöntemler" bölümünde Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygunluk, kendi kurumlarından alınan etik kurul onayının ve hastalardan "bilgilendirilmiş olur (rıza)" alındığının belirtilmesi
 • Makale içeriğinin yer aldığı dosya (Manuscript) içeresinde yazar bilgileri bulunmamalı.
 • Hayvan öğesi kullanılmış ise "gereç ve yöntemler" bölümünde "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" prensiplerine uygunluğunun belirtilmesi
 • Yazarların adı soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri, ORID ile Sorumlu Yazarın ayrıca açık yazışma adresi, iş telefonu, cep telefonu, faks numarası içeren Kapak Sayfası (Title Page) gönderilmelidir.
 • Özet (Abstract) dosyası gönderilmelidir.
  • Makalenin Türkçe başlığı (İlk harfleri büyük harflerle yazılmalıdır)
  • Makalenin İngilizce başlığı (İlk harfleri büyük harflerle yazılmalıdır)
  • Özetler (250 kelime) (Türkçe)
  • Anahtar Sözcükler: 3-5 kelime arası (Türkçe)
  • Özetler (250 kelime) (İngilizce)
  • Anahtar Sözcükler: 3-5 kelime arası (İngilizce)
 • Tablolar, Resimler, Şekiller (Ayrı dosyalar halinde mutlaka açıklamaları yazılı şekilde gönderilmedir)
 • Kaynaklar
 • Teşekkür