Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2018

Research Article

Olgu Sunumu

3. Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu

4. Rektum Kanserine Eşlik Eden “Castleman Hastalığı”: Olgu Sunumu