Cilt: 5 - Sayı: 2

Yıl: 2016

Research Article

1. Metabolik sendrom ile panik bozukluk arasındaki ilişki

4. 200 hastada renal transplantasyon anestezisi deneyimlerimiz: Bir retrospektif çalışma

Olgu Sunumu

5. Yaşlı hastada eş zamanlı kist hidatik ile hepatoselüler kanser: Vaka Sunumu

Editöre Mektup

7. Intestinal Obstruction Caused By Phytobezoar

Collection