Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Cost Analysis of Deep Anemia Cases Admitted to the Emergency Department

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 24 - 30, 31.08.2020
https://doi.org/10.47493/abantmedj.2020.3

Öz

INTRODUCTION: In this study we aimed to make cost analysis of patient who admitted to emergency department with deep anemia and determine relationship with cost of this treatment and treatments in emergency department and demographics. METHODS: Patients with hemoglobin values less than 7 gr / dL admitted to our emergency department between 01.08.2018 and 01.08.2019 were reviewed retrospectively from hospital computer-based data system. Age, gender, complaints on application, vital parameters at the time of application, etiology of anemia, termination of emergency department, blood transfusion in the emergency department or clinics, laboratory parameters, emergency service and total costs were recorded. RESULTS: Five hundred and fifty-three patients were included in the study. the median emergency service cost of the patients was 799,64 ₺ (IQR: 353,79-1115,7); the median of the total cost was 955,57 ₺ (IQR: 585,53-2234,34). Emergency service cost and total cost were found to be significantly higher in male gender then female. The total cost was lower in the transfusion group of the emergency department than transfusion group of the clinics. DISCUSSION and CONCLUSION: Performing the necessary etiological studies and evaluating replacement therapies without decreasing the hemoglobin values of the patients will decrease the emergency and total hospital costs in cases of deep anemia.

Kaynakça

 • İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı. ‘Her Branşta İlk 100 Hastane’ 2017 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Poliklinik, Yatış, Yoğun Bakım ve Acil Servis İstatistikleri. Ankara 2017.
 • Williams RM. The Costs of Visits to Emergency Departments. N Engl J Med. 1996;334(10):5.
 • Algın A, Tayfur İ, Afacan MA, Çolak Ş, Sarıaydın M, Fındıklı HA, H Aydın. Life-threatening Anemia Diagnosis Due to Myoma Uteri in the Emergency Department: A Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports 10 (1), 24-25.
 • Quintana-Díaz M, Muñoz-Romo R, Gómez-Ramírez S, Pavía J, Borobia AM, García-Erce JA, vd. A fast-track anaemia clinic in the Emergency Department: cost-analysis of intravenous iron administration for treating iron-deficiency anaemia. Blood Transfus. 2017;15(5):438-46.
 • Kılıçlı E. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi erişkin acil servisine 2011- 2014 yıllarında zehirlenme ile başvuran hastaların özellikleri ve maliyet analizi. http://acikerisim.baskent.edu.tr/handle/11727/2411 (Ocak 2020 tarihinde erişilmiştir.).,
 • Zengin S, Guzel R, Al B, Kartal S, Sarcan E, Yildirim C. Cost Analysis of a University Hospital’s Adult Emergency Service. 2013;12(2):71-5.
 • Kalkınma Bakanlığı. Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara 2014.
 • McWilliams A, Tapp H, Barker J, Dulin M. Cost Analysis of the Use of Emergency Departments for Primary Care Services in Charlotte, North Carolina. 72(4):7.
 • Elite Athletes. Bruinvels G, Burden R, Brown N, Richards T, Pedlar C. The Prevalence and Impact of Heavy Menstrual Bleeding (Menorrhagia) in Elite and Non- Elite Athletes. PLoS One. 2016; 11(2): e0149881.
 • Mishra V, Verneker R, Gandhi K, Choudhary S, Lamba S. Iron deficiency anemia with menorrhagia: ferric carboxymaltose a safer alternative to blood transfusion. J Midlife Health. 2018; 9(2): 92-96.
 • Tanimura M, Dohi K, Fujimoto N, Moriwaki K, Omori T, Sato Y, et al. Effect of Anemia on Cardiovascular Hemodynamics, Therapeutic Strategy and Clinical Outcomes in Patients With Heart Failure and Hemodynamic Congestion. Circ J. 2017;81(11):1670-7.

Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 24 - 30, 31.08.2020
https://doi.org/10.47493/abantmedj.2020.3

Öz

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda acil servise derin anemi ile başvuran olguların acil servis maliyetlerini değerlendirmek, bu maliyetin acil servis tedavisi ve demografik veriler ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 01.08.2018 ve 01.08.2019 tarihleri arasında kliniğimize başvuran hemoglobin değeri 7 gr/ dL altında olan hastalar hastane bilgisayar tabanlı veri sisteminden retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, başvuru sırasındaki vital parametreleri, anemi etiyolojisi, acil servis sonlanımı, acil serviste veya kliniklerde kan transfüzyon yapılma durumu ve miktarı, laboratuvar parametreleri, acil servis ve hastane toplam maliyetleri kaydedildi. BULGULAR: Çalışmaya 553 hasta dahil edildi. Hastaların ortanca acil servis maliyeti 799,64 ₺ (IQR: 353,79-1115,7) iken; toplam maliyetin ortancası 955,57 ₺ (IQR: 585,53-2234,34) idi. Acil servis maliyeti ve toplam maliyet erkek cinsiyette anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Acil serviste transfüzyon grupta toplam maliyet, serviste transfüzyon yapılan gruptan düşük bulunmuştur. TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların hemoglobin değerlerin düşmeden hastalara gerekli etiyolojik araştırmaların yapılması ve replasman tedavilerinin değerlendirilmesinin derin anemi olgularında acil servis ve toplam hastane maliyetlerini azaltacaktır.

Kaynakça

 • İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı. ‘Her Branşta İlk 100 Hastane’ 2017 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Poliklinik, Yatış, Yoğun Bakım ve Acil Servis İstatistikleri. Ankara 2017.
 • Williams RM. The Costs of Visits to Emergency Departments. N Engl J Med. 1996;334(10):5.
 • Algın A, Tayfur İ, Afacan MA, Çolak Ş, Sarıaydın M, Fındıklı HA, H Aydın. Life-threatening Anemia Diagnosis Due to Myoma Uteri in the Emergency Department: A Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports 10 (1), 24-25.
 • Quintana-Díaz M, Muñoz-Romo R, Gómez-Ramírez S, Pavía J, Borobia AM, García-Erce JA, vd. A fast-track anaemia clinic in the Emergency Department: cost-analysis of intravenous iron administration for treating iron-deficiency anaemia. Blood Transfus. 2017;15(5):438-46.
 • Kılıçlı E. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi erişkin acil servisine 2011- 2014 yıllarında zehirlenme ile başvuran hastaların özellikleri ve maliyet analizi. http://acikerisim.baskent.edu.tr/handle/11727/2411 (Ocak 2020 tarihinde erişilmiştir.).,
 • Zengin S, Guzel R, Al B, Kartal S, Sarcan E, Yildirim C. Cost Analysis of a University Hospital’s Adult Emergency Service. 2013;12(2):71-5.
 • Kalkınma Bakanlığı. Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara 2014.
 • McWilliams A, Tapp H, Barker J, Dulin M. Cost Analysis of the Use of Emergency Departments for Primary Care Services in Charlotte, North Carolina. 72(4):7.
 • Elite Athletes. Bruinvels G, Burden R, Brown N, Richards T, Pedlar C. The Prevalence and Impact of Heavy Menstrual Bleeding (Menorrhagia) in Elite and Non- Elite Athletes. PLoS One. 2016; 11(2): e0149881.
 • Mishra V, Verneker R, Gandhi K, Choudhary S, Lamba S. Iron deficiency anemia with menorrhagia: ferric carboxymaltose a safer alternative to blood transfusion. J Midlife Health. 2018; 9(2): 92-96.
 • Tanimura M, Dohi K, Fujimoto N, Moriwaki K, Omori T, Sato Y, et al. Effect of Anemia on Cardiovascular Hemodynamics, Therapeutic Strategy and Clinical Outcomes in Patients With Heart Failure and Hemodynamic Congestion. Circ J. 2017;81(11):1670-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Research Article
Yazarlar

Serdar ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Türkiye


İbrahim ALTUNOK
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-9312-1025
Türkiye


Abdullah ALGIN
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-9016-9701
Türkiye


Hatice Şeyma AKÇA
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Türkiye


Serkan Emre EROĞLU
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-3183-3713
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 20 Ocak 2020
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { abantmedj753085, journal = {Abant Tıp Dergisi}, issn = {1305-4392}, eissn = {2147-1800}, address = {Abant Tıp Dergisi Editörlüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14280 / BOLU}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {24 - 30}, doi = {10.47493/abantmedj.2020.3}, title = {Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Serdar and Altunok, İbrahim and Algın, Abdullah and Akça, Hatice Şeyma and Eroğlu, Serkan Emre} }
APA Özdemir, S. , Altunok, İ. , Algın, A. , Akça, H. Ş. & Eroğlu, S. E. (2020). Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi . Abant Tıp Dergisi , 9 (2) , 24-30 . DOI: 10.47493/abantmedj.2020.3
MLA Özdemir, S. , Altunok, İ. , Algın, A. , Akça, H. Ş. , Eroğlu, S. E. "Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi" . Abant Tıp Dergisi 9 (2020 ): 24-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj/issue/56635/753085>
Chicago Özdemir, S. , Altunok, İ. , Algın, A. , Akça, H. Ş. , Eroğlu, S. E. "Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi". Abant Tıp Dergisi 9 (2020 ): 24-30
RIS TY - JOUR T1 - Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi AU - Serdar Özdemir , İbrahim Altunok , Abdullah Algın , Hatice Şeyma Akça , Serkan Emre Eroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47493/abantmedj.2020.3 DO - 10.47493/abantmedj.2020.3 T2 - Abant Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 30 VL - 9 IS - 2 SN - 1305-4392-2147-1800 M3 - doi: 10.47493/abantmedj.2020.3 UR - https://doi.org/10.47493/abantmedj.2020.3 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Abant Tıp Dergisi Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi %A Serdar Özdemir , İbrahim Altunok , Abdullah Algın , Hatice Şeyma Akça , Serkan Emre Eroğlu %T Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi %D 2020 %J Abant Tıp Dergisi %P 1305-4392-2147-1800 %V 9 %N 2 %R doi: 10.47493/abantmedj.2020.3 %U 10.47493/abantmedj.2020.3
ISNAD Özdemir, Serdar , Altunok, İbrahim , Algın, Abdullah , Akça, Hatice Şeyma , Eroğlu, Serkan Emre . "Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi". Abant Tıp Dergisi 9 / 2 (Ağustos 2020): 24-30 . https://doi.org/10.47493/abantmedj.2020.3
AMA Özdemir S. , Altunok İ. , Algın A. , Akça H. Ş. , Eroğlu S. E. Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi. Abant Tıp Derg. 2020; 9(2): 24-30.
Vancouver Özdemir S. , Altunok İ. , Algın A. , Akça H. Ş. , Eroğlu S. E. Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi. Abant Tıp Dergisi. 2020; 9(2): 24-30.
IEEE S. Özdemir , İ. Altunok , A. Algın , H. Ş. Akça ve S. E. Eroğlu , "Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi", Abant Tıp Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 24-30, Ağu. 2020, doi:10.47493/abantmedj.2020.3