Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ADALYA ETİK YAYIN POLİTİKASI


1) Kişisel Verilerin Korunması: Adalya’da değerlendirilen çalışmalarda gerçek kişilere ait kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altındadır. Yazara ait hiç bir bilgi üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmaz.
2) Adalya Açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime ücretsiz sunmaktadır. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim Politikası (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation) ile desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar, AKMED’den izin almaksızın Adalya’nın makalelerini tam metin olarak okuyabilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.
3) Ücretlendirme: ADALYA dergisi makale gönderimi, değerlendirilmesi, yayınlanması ve benzeri süreçlerde hiç bir ücret talep etmemektedir. Dergi ayrıca, sponsorluk ve reklam teliflerini de kabul etmemektedir.
4) Değerlendirme: Dergi editörleri son makale kabul tarihinden önce sunulan her makaleyi Adalya Submission Guidelines’da belirtilen hususlara uygun olup olmadığını kontrol ederek editoryal incelemeden geçirirler. Adalya, bilim dünyasına özgün çalışmalar sunmayı amaçlamaktadır. Dergiye çalışmalarını gönderen yazar/lar söz konusu yazının daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka yere gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Dergi ilkelerine uymayan makaleler dergiye kabul edilmezler. Ön değerlendirme ve intihal denetimini başarıyla geçen makaleler hakem değerlendirme süreci için en az iki hakeme gönderilir.
5) İntihal Denetimi: Adalya’ya kabul edilen tüm çalışmalar yardımcı programlar (iThenticate) aracılığıyla intihal denetiminden geçirilmektedir. İntihal denetimi sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler incelenir ve bir intihal raporu oluşturulur. Benzerlik oranı %20'dir ve bu oranın altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenirler. Hakemlerden bu konuda bir değerlendirme yapmaları talep edilebilir. Düzenlenen rapor doğrultusunda çalışma ya yayın sürecinden çıkartılır ya da yazarlardan çalışmalarındaki ilgili bölümlere ilişkin düzeltme yapmaları istenebilir. Dergi yönetimi bu konuda yaptırım kararı alma ve gerektiğinde derginin tarandığı dizin ve ilgi kurumlara durumu bildirme yetkisine sahiptir.
6) Kör Hakemlik Süreci: Makalelerin değerlendirilmesinde kör hakemlik süreci işletilmektedir. Makaleler, bağımsız ve kurum dışı (external/independent) en az iki konu hakemi tarafından değerlendirir. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki olumlu hakem görüşü gereklidir. Hakemler değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldururlar. Hakemler değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtirler. Önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri dergi yönetimi tarafından talep edilir. Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
7) Geri Çekme Politikası: Bünyesinde özgün makalelere yer veren Adalya dergisinin yayın yönetimi, yayın politikası gereği henüz değerlendirme aşamasında veya dergide yayımlanmış bir makaleye dair etik olmayan bir durum şüphesinin oluşması veya telif hakkı ihlali halinde, söz konusu çalışma hakkında incelemelerde bulunabilir. Yapılan incelemeler sonucunda bu amaçla değerlendirilen yazıda telif hakları ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit edildiği takdirde ilgili çalışma yayın sürecinden geri çekilerek çalışmasının yazarına/yazarlarına bilgilendirme yapılır.

Bu durumu tespit edilen yayınlanmış çalışmayla ilgili olarak Adalya Yayın Yönetimi’nin yapması gereken işlemler mevcuttur. Bu bağlamda dijital ortamdaki çalışmanın ilk sayfasına "Geri Çekildi" ibaresi konulur. Bilim dünyasını bilgilendirmek amacıyla çalışma ile ilgili olarak geri çekilme nedenleri sebepleri, Adalya Yayın Yönetimi’nin uygun görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanır. Adalya’nın dizinlendiği kurum ve kuruluşlara bu geri çekme bildiriminin iletilmesi yine dergi yönetiminin kararına bağlıdır.

Eğer dergi editörleriyle iletişime geçen çalışma sahibinin kendisinden henüz yayımlanmış, hakem sürecinden geçerek kabul edilmiş, ya da değerlendirme aşamasındaki çalışmalarıyla ilgili bir geri çekme talebi gelir ise Adalya Yayın Yönetim bunu ivedilikle işleme alacaktır. Bu işlemin yapılabilmesi için yazar/yazarların geri çekme isteklerini kaleme aldıkları bir belge hazırlayıp her bir yazarın ıslak imzasıyla imzalayarak Adalya dergisi e-postasına (adalya@ku.edu.tr) iletmesi gereklidir. Adalya Yayın Yönetim başvuruyu inceleyip karar vermeden önce yazarların çalışmalarını başka bir dergiye yayınlanması için göndermeleri kesinlikle etik bir davranış değildir.
7) Yayın Etiği: ADALYA yürütülen tüm süreçlerde ve Yazar, Hakem, Editör, Yayıncı ve Okuyucu sorumlulukları bağlamında yayın etiğine ilişkin uluslararası bir standart olarak kabul gören Committee on Publication Ethics’in (COPE) politikalarını benimsemekte ve yönergelerini takip etmektedir.
8) Erken Görünüm: Dergiye gönderildikten sonra değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar, dergi yönetimi tarafından karar verilmesi durumunda bilimsel bilginin güncel bir şekilde yayılması amacıyla elektronik ortamda DOI numaralarıyla ve erken görünümde kullanıcı erişimine sunulabilirler. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar editör kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanabilir ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak son versiyonlarında küçük düzeltmeler yapılabilir.
9) Arşiv: Adalya’ya ait tüm sayılar Koç Üniversitesi AKMED dijital arşivlerinde saklanmaktadır.
10) DOI Numarası, Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların, tanımlanmasına, resmi ve özgün kopyasına erişilmesine olanak sağlayan bir erişim adresidir. Adalya yayın süreçlerinin ardından kabul alan çalışmalara DOI numarası atayacak ve çalışmanın elektronik ortamdaki resmi bilgilerini güvence altına alınacaktır.
11) Telif Hakkı ve İzinler: Adalya telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar/lar bu konuda sorumluluğu kabul etmiş olurlar ve kullandıkları kaynak ve materyallerin telif hakkı ve kullanım izinlerini önceden sağlamakla ve kontrol etmekle sorumludurlar. Dergi açık kaynak erişim politikasını benimsemektedir. Bu nedenle dergideki tüm makalelerin içeriği erişime açıktır.

Dergide yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) lisansına tabidir. Bu lisans ile taraflar, Adalya dergisinde yayımlanan tüm makaleleri ve görselleri; atıfta bulunarak dağıtabilir, kopyalayabilir, üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar yapabilirler. Lisans hakkında daha fazla bilgi almak için bk.: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr. Adalya, yayımlanan içeriklerin telif hakkına sahiptir. Bu hakkı, yazarlardan çalışmalarına ilişkin imzalı olarak alınan Telif Hakkı Devir formu ile edinmektedir. Yazarlar, Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalanarak editörlere iletmek zorundadırlar. Bu formu imzalayarak göndermeyen yazarların makaleleri yayımlanmayacaktır. Bütün yazarlar, makaleleri editör ve hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, telif hakkının Adalya dergisine ait olduğunu, açık kaynak erişimini ve CC BY-NC-SA 4.0’ın koşullarını kabul etmiş olurlar.
12) Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
13) Adalya dergisi hiç bir çıkar gözetmez.


Submition Date for ADALYA

The submission of the articles is between 1 September and 30 November.

Please submit your articles to the mail address adalya@ku.edu.tr in this date range; post or cargo will not be accepted. Submissions shoul be made before November 30.