İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr. Beykan Çizel
beykan@akdeniz.edu.tr
+ 90 242 310 20 20

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Akın Aksu
aaksu@akdeniz.edu.tr
+ 90 242 310 66 53

Editör Yardımcısı

Okutman Edina Ajanovic
edinaajanovic@akdeniz.edu.tr
+ 90 242 310 20 36

Teknik İletişim

Arş. Gör. Zeynep Karsavuran
zkarsavuran@akdeniz.edu.tr
+ 90 242 310 66 51


Follow us on our journal's social media account

 social-network-fb-logo-facebook-icon.png