PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Suç Davranışına Etki Eden Psikopatolojik Süreçler

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 8, 01.12.2017

Öz

Suç, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze dek sürekli var olan bir sorun olup, sosyal bir varlık olan insanın, üstesinden gelmek için farklı yollar aradığı problemlerden biridir. Bireyin, içinde yaşadığı toplum tarafından onaylanmayan ve aynı zamanda bir çözüm biçimine bağlanması gereken sosyal problem olarak da görülmektedir. Suçun tasvirini yapan değişik bilim dalları ise suç eylemini, ortak paydada toplum normlarından sapan bir davranış olarak tanımlamaktadır. Özellikle şiddet davranışlarına bakılacak olursa, bir kimsenin gösterdiği şiddet davranışı kendini koruma saikiyle gerçekleşmiyorsa, daha önce psikiyatrik bir tanı almamış dahi olsa “patolojik” olarak değerlendirmeye alınabilmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan suç davranışı ise psikopatoloji düzlemi içerisinde ele alınabilir. Psikiyatri hastalarının büyük çoğunluğu ile suç davranışı arasında bir ilişki saptanmazken belli başlı bozukluklar ile suç davranışı arasında daha belirgin bir ilişki görülebilmektedir

Kaynakça

 • [1] Ayna, Y.E. (2005). Suç İşlemiş Çocuklarda Aile Değerlendirme ve Psikopatolojik Bulgular, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • [2] Bartol,C.R.,Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology, Research and Application, California: SAGE Publications, pp.258-259
 • [3] Burkay, S. (2008) Suç Teorileri ve Suç Olgusu: Antalya Örneği, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • [4] Coid, J., Yang, M., Roberts, A., Ullrich, S., Moran, P., Bebbington, P., Brugha, T., Jenkins, R., Farell, M., Lewis, G., Singleton, N. (2006). “Violence and Psychiatric Morbidity in a National Household Population- a report from British Household Survey”, American Journal of Epidemiology, 164(1):1199-1208
 • [5] Deniz, D.(2015) Suça Karışan Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları ve Dissosiyatif Yaşantıların Sıklığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.
 • [6] Dolu, O.,Sözer, M.A., Başıbüyük, O., Karakuş, Ö.,Geleri, A., Uludağ, Ş. (2012). Kriminoloji, Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını No:2736, s.3
 • [7] Esbec,E., Echeburura, E. (2010). “Violence and Personality Disorders, Clinical and Forensic Implications”, Actas Esp Psiquiatr, 38(5):249-261
 • [8] Faulk, M.(1994). Basic Forensic Psychiatry, Cambridge:Blackwell Scientific Publications, p.83-92.
 • [9] Garno J.L., Gunawardane, N., Goldberg J.F.(2008). “Predictors of Trait Aggression in Bipolar Disorder”, Bipolar Disorder, 10:285-292.
 • [10] Gelder,M., Gath,D., Richard,M. (1994). Cencise Oxford Textbook of Psychiatry, London:Oxford University Press, p.78-79.
 • [11] Grant, B.F., Stinson, F.S., Hasin, D.S., Dawson, D.A., Chou, S.P., Ruan, W.J., Huang, B. (2005). “Prevalence, Correlates, and Comorbidity of Bipolar I Disorder and Axis I and II Disorders: Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions”, Journal of Clinical Psychiatry, 66(10):1205-1215.
 • [12] Köksal, F., Eliş, Y.Y. (2011). Hukuk Sisteminde Suç ve Unsurları, Ankara: Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • [13] Kızmaz, Zahir (2002). “Ekonomik Yapı ve Suç: Bazı Araştırma Bulguları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2):279-304.
 • [14] Malmquist, C.P. (1995). “Depression and Homicidal Violence”, International Journal of Law and Psychiatry,18(2):145-162.
 • [15] Marshall, W.L.(2007). “Diagnostic Issues, Multiple Paraphilias and Comorbid Disorders in Sexual Offenders: Their Incidence and Treatment”, Aggression and Violent Behavior, 12:16-35.
 • [16] Nazlıdır, Merve (2010). Kasten Adam Öldürme ve Teşebbüs Suçlularında Psikososyal Özelliklerin İncelenmesi: Suç Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • [17] Nestor,P. (2002). “Mental Disorders and Violence”, American Journal of Psychiatry, 159:1973-1978
 • [18] Oral, T., Ç. (2010). İki Uçlu Duygulanım Bozukluklarında Şiddet Davranışı ve Cezai Sorumluluk, İstanbul:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi.
 • [19] Rigonatti, S.P., Serafim, A.P., Caires, M.A., Guerra, A.H., Arboleda, F.J. (2006). “Personality Disorders in Rapists and Murderers From a Maximum Security Prison in Brazil”, International Journal of Law and Psychiatry, 29:361-369.
 • [20] Rosenbaum, M. (1990). “The Role of Depression in Couples Involved in Murder- Suicide and Homicide”, American Journal of Psychiatry, 147:1036-1039.
 • [21] Stone, M.H.(2007). “Violent Crimes and Their Relationship to Personality Disorders”, Personality and Mental Health, 1:138-153 .
 • [22] Volavka, J. (2013). “Violence in Schizoprenia and Bipolar Disorder”, Psychiatria Danubina, 25(1):24-33.
 • [23] Van Dorn, R., Volavka, J., Johnson, N.(2012). “Mental Disorder and Violence: Is There a Relationship Beyond Substance Use?” Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 47:487-503.

Psychopathological Processes Affecting Crime Behavior

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 8, 01.12.2017

Öz

Crime, is a problem that exists daily from the beginning of human history. People are looking for different ways to overcome this problem.Crime is also a form of behavior that is not endorsed by society at the same time. The delivery of a solution is the expected social problem. The different branches of science that portray crime describe criminal activity as a devaition from norms of society. If a violent behavior is carried out to protect itself, it is considered “pathological” in the psychiatric direction. The criminal behavior that emerges in this direction may handled within the plane of psychopathology. While there is no relationship between the great majority of psychiatric patients and criminal behavior, more specific relationship can be seen between some of disorders and criminal behavior

Kaynakça

 • [1] Ayna, Y.E. (2005). Suç İşlemiş Çocuklarda Aile Değerlendirme ve Psikopatolojik Bulgular, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • [2] Bartol,C.R.,Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology, Research and Application, California: SAGE Publications, pp.258-259
 • [3] Burkay, S. (2008) Suç Teorileri ve Suç Olgusu: Antalya Örneği, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • [4] Coid, J., Yang, M., Roberts, A., Ullrich, S., Moran, P., Bebbington, P., Brugha, T., Jenkins, R., Farell, M., Lewis, G., Singleton, N. (2006). “Violence and Psychiatric Morbidity in a National Household Population- a report from British Household Survey”, American Journal of Epidemiology, 164(1):1199-1208
 • [5] Deniz, D.(2015) Suça Karışan Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları ve Dissosiyatif Yaşantıların Sıklığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.
 • [6] Dolu, O.,Sözer, M.A., Başıbüyük, O., Karakuş, Ö.,Geleri, A., Uludağ, Ş. (2012). Kriminoloji, Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını No:2736, s.3
 • [7] Esbec,E., Echeburura, E. (2010). “Violence and Personality Disorders, Clinical and Forensic Implications”, Actas Esp Psiquiatr, 38(5):249-261
 • [8] Faulk, M.(1994). Basic Forensic Psychiatry, Cambridge:Blackwell Scientific Publications, p.83-92.
 • [9] Garno J.L., Gunawardane, N., Goldberg J.F.(2008). “Predictors of Trait Aggression in Bipolar Disorder”, Bipolar Disorder, 10:285-292.
 • [10] Gelder,M., Gath,D., Richard,M. (1994). Cencise Oxford Textbook of Psychiatry, London:Oxford University Press, p.78-79.
 • [11] Grant, B.F., Stinson, F.S., Hasin, D.S., Dawson, D.A., Chou, S.P., Ruan, W.J., Huang, B. (2005). “Prevalence, Correlates, and Comorbidity of Bipolar I Disorder and Axis I and II Disorders: Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions”, Journal of Clinical Psychiatry, 66(10):1205-1215.
 • [12] Köksal, F., Eliş, Y.Y. (2011). Hukuk Sisteminde Suç ve Unsurları, Ankara: Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • [13] Kızmaz, Zahir (2002). “Ekonomik Yapı ve Suç: Bazı Araştırma Bulguları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2):279-304.
 • [14] Malmquist, C.P. (1995). “Depression and Homicidal Violence”, International Journal of Law and Psychiatry,18(2):145-162.
 • [15] Marshall, W.L.(2007). “Diagnostic Issues, Multiple Paraphilias and Comorbid Disorders in Sexual Offenders: Their Incidence and Treatment”, Aggression and Violent Behavior, 12:16-35.
 • [16] Nazlıdır, Merve (2010). Kasten Adam Öldürme ve Teşebbüs Suçlularında Psikososyal Özelliklerin İncelenmesi: Suç Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • [17] Nestor,P. (2002). “Mental Disorders and Violence”, American Journal of Psychiatry, 159:1973-1978
 • [18] Oral, T., Ç. (2010). İki Uçlu Duygulanım Bozukluklarında Şiddet Davranışı ve Cezai Sorumluluk, İstanbul:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi.
 • [19] Rigonatti, S.P., Serafim, A.P., Caires, M.A., Guerra, A.H., Arboleda, F.J. (2006). “Personality Disorders in Rapists and Murderers From a Maximum Security Prison in Brazil”, International Journal of Law and Psychiatry, 29:361-369.
 • [20] Rosenbaum, M. (1990). “The Role of Depression in Couples Involved in Murder- Suicide and Homicide”, American Journal of Psychiatry, 147:1036-1039.
 • [21] Stone, M.H.(2007). “Violent Crimes and Their Relationship to Personality Disorders”, Personality and Mental Health, 1:138-153 .
 • [22] Volavka, J. (2013). “Violence in Schizoprenia and Bipolar Disorder”, Psychiatria Danubina, 25(1):24-33.
 • [23] Van Dorn, R., Volavka, J., Johnson, N.(2012). “Mental Disorder and Violence: Is There a Relationship Beyond Substance Use?” Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 47:487-503.

Ayrıntılar

Diğer ID JA59KY72ZK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Derya DENİZ Bu kişi benim
Derya Deniz, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
DENİZ, D. (2017). Suç Davranışına Etki Eden Psikopatolojik Süreçler. Aydın İnsan Ve Toplum Dergisi, 3(2), 1-8.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png