Amaç ve Kapsam

Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) ile temel mühendislik kavramı altında birçok bilimsel çalışmanın hedeflerine ulaştırılması amaçlanmıştır. Temel mühendislik alanlarında deneysel veya kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır. Disiplinlerarası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı, mühendislik bilimlerindeki en güncel gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ücretsiz bir şekilde ulaştırmayı hedefler. Mühendislik alanında yapılmış her bir özgün bilimsel çalışma dergimizde değerlendirilmektedir.

Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) Türkçe veya İngilizce dillerinde Araştırma Makalesi, Tarama Makalesi ve Teknik Not türlerinden Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği alanlarında yayınları kabul etmekte ve bu alanlardaki özellikle disiplinler arası bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktadır.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık