Yıl 2014, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 42 2014-09-09

Non-routine Works Occur from Aviation Man-hour Estimation: Real-time Applications in Job Cards
Havacılıkta Üreyen Rutin Olmayan (Non-Routine) İşlerin Adam X Saat Tahmini: Gerçek Zamanlı Bakım Kartlarında Uygulama

Halim KAZAN [1] , Arzu TAVSAMAZ [2]


The measurement of non-routine operations, as well as routine works, are important in aircraft maintenance operations. Therefore the total workload which made routinely has became with packages in aircraft maintenance. However, non-routine works have realized by using forecasting. In this study, non-routine works which may occur in the next period, was tried to forecast utilizing the data used in past practices on man-hour basis. The main purpose of the study,how much man-hour would require for non-routine works was figured out. As well as solving the problems which might encounter in the future periods by business, the man-hour units and cost accounts of business got easy by using these calculations.
Uçak bakım işlemlerinde rutin işlerin yanı sıra rutin olmayan (non-routine) işlemlerin ölçümü önemlidir. Bu sebeple uçak bakımında toplam iş yükünün rutin olarak yapılması belli anlaşma paketleri ile gerçekleşmektedir. Ancak rutin olmayan işler bir tahmin dahilinde yapılmaktadır. Bu çalışmada geçmiş uygulamalarda kullanılan verilerden yararlanılarak bir sonraki dönemde oluşabilecek rutin olmayan işler adam-saat bazında tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, rutin olmayan (non-routine olarak) işler için ne kadar adam-saat gerekeceğinin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalar ile işletmenin gelecek dönemlerde karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerinin yanı sıra, işletmenin adam-saat çalışma birimleri ve maliyetlerini hesaplaması kolaylaşabilecektir.
  • Armutlulu, İ. H., (2000), İşletmelerde Uygulamalı İstatistik, Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul.
  • Chen, R. J. C., Bloomfield P., Joshua F. S., (2003), “An Evaluation of Alternative Forecasting Methods to Recreation Visitation”, Journal of Leisure Research, 35(4), 441.
  • Fretchling, D. C., (1996), Practical Tourism Forecasting, Oxford: Butterworth-Heinemann.
  • Hanke, J. E., Reitsch A. G., (1992), “Business Forecasting, Fourth Edition, Allyn and Bacon, Boston.
  • Herbig, P., Milewicz J., Golden J. E., (1993), “Forecasting: Who, What, When and How”, The Journal of Business Forecasting Methods & Systems, 12(2), 16.
  • Orhunbilge, N., (1999), Zaman Serileri Analizi Tahmin ve Fiyat Endeksleri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, No: 277, İstanbul.
  • Makridakis, S., Wheelwright, S. C., (1989), Forecasting Methods for Management, Fifth Edition, John Wiley & Sons Inc. New York.
  • Mclaughlin, R. L., (1983), “Forecasting Models: Sophisticated or Naive?”, Journal of Forecasting, 2(3), 274.
  • THY Teknik, Bakım Kartlarının Hazırlanması, <http://www.thyteknik.com/hizmetler/bakim yonetimi hizmetleri.html>, Erişim: 08.01.2014
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halim KAZAN

Yazar: Arzu TAVSAMAZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 3 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 9 Eylül 2014

APA Kazan, H , Tavsamaz, A . (2014). Havacılıkta Üreyen Rutin Olmayan (Non-Routine) İşlerin Adam X Saat Tahmini: Gerçek Zamanlı Bakım Kartlarında Uygulama . Alphanumeric Journal , 2 (1) , 23-42 . DOI: 10.17093/aj.17639