BibTex RIS Kaynak Göster

Verimlilik Değişimi: Türk Devlet Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 2016, 0 - 0, 11.04.2016
https://doi.org/10.17093/aj.2016.4.1.5000164510

Öz

Bilindiği üzere üniversiteler eğitim ve öğretim hizmeti veren kamu kuruluşlarıdır. Üniversiteler ayrıca araştırma faaliyetleriyle de ilgilidirler. Bu kurumlar tarafından sağlanan hizmetler çeşitli açılardan kamuoyu ve resmi kurumları çok yakından ilgilendirmektedir.  Dolayısıyla, bu kurumların faaliyetlerine tahsis edilen kaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, bu kurumların zaman içindeki gelişimi de dikkat çekici bir konudur.  Bu bağlamda bu çalışmada, MVE  (Malmquist Verimlilik Endeksi) olarak bilinen DEA-temelli bir yaklaşım, devlet üniversitelerinin etkinliğini değerlendirmek ve varsa zaman içindeki teknolojik değişimini ve etkinlik sınırına yakınlığını ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. MVE zaman değişiminin etkisini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.  MVE belli bir zaman diliminde etkin üretim sınırındaki kaymayı hesaplamak için geliştirilmiştir. İki zaman dilimi arasındaki etkinliğin ölçümü kurumlara göreli yarışmacı konumlarını değerlendirme ve karşılaştırma fırsatı tanımaktadır. Bu çalışma, Türk devlet üniversitelerinden oluşan bir örneklem üzerinden 2000/01 ve 2009/10 akademik dönemlerindeki verimlilik değişimini incelemeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • A. García-Aracil, D. Palomares-Montero, Methodological Problems to Measure University Efficiency in Relation with its Geographic Localization
 • Bonaccorsi, A., Daraio, C., (2005) Scientometrics, Vol. 63, No. 1
 • Brennan, S., Haelermans, C., Ruggiero, J., (2014) Nonparametric estimation of education [1] productivity incorporating nondiscretionary inputs with an application to Dutch schools, 234(3),809-818
 • Casu, B., Girardone, C., Molyneux, P., (2004) Productivity Change in European banking: A comparison of parametric and non-parametric approaches, Journal of Banking & Finance, 28, 2521-2540
 • Caves, D.W., Christensen, L.R., Diwert, W.E., (1982) The economic theory of index numbers and the measurement of input, output and productivity, Econometrica, 50, 1393-414
 • Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., (1978), Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2(6), 391-465
 • Chen, Y., (2003), A non-radial Malmquist productivity index with an illustrative application to Chinese major industries, Int. J. of Production Economics, 83, 27-35
 • Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O’Donnell, C.J., Battase, G.E., (2005) An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer
 • Fare, R., Grosskopf, S., Lindgren, B., Roos, P., (1994) Productivity Developments in Swedish Hospitals: A Malmquist Output Index Approach, Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications, Springer
 • Fare, R., Grosskopf, S., Lindgren, B., Roos, P., (1992)Productivity Changes in Swedish Pharamacies 1980-1989: A Non-Parametric Malmquist Approach, The Journal of Productivity Analysis, 3, 85-101
 • Fare, R., Grosskopf, S., Lovell, C.A.K., (1985) The Measurement of Efficiency of Production, Kluwer Academic Publishers
 • Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z., (1994) Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries, The American Economic Review, 84 (1)
 • Flegg, A.T., Allen, D.O., Field, K., Thurlow, T.W., (2004) Measuring the Efficiency of British Universities: A Multi-period Data Envelopment Analysis, Education Economics, 3 (3) 231-249
 • Forsund, F.R., Edvardsen, D.F., Kittelsen, S.A.C., (2015) Productivity of tax offices in Norway, Journal of Productivity Analysis, DOI 10.1007/s11123-015-0435-1
 • Grifell-Tatje E., Lovell C.A.K., (1997) The sources of productivity change in Spanish banking, European Journal of Operations Research, 98, 364-380
 • Kao, C., Liu, S. (2014) Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis: The case of Taiwanese commercial banks, Omega 47,90-98
 • Lin,Y., Hsu, G.J.Y., Hsiao, C., (2007) Measuring efficiency of domestic banks in Taiwan: application of data envelopment analysis and Malmquist index, Applied Economic Letters, 14, 821-827
 • Malmquist,S., (1953), Index Numbers and difference surfaces, Trabajos de Estadistica 4,209-232
 • Sentürk, S.S., (2010)
 • Total Factor Productivity Growth in Turkish Manufacturing Industries: A Malmquist Productivity Index Approach, Master of Science Thesis, Stockholm
 • Taskin, F., Zaim, O., (1997) Catching-up and innovation in high- and low-income countries, Economic Letters,54,93-100
 • Thassoulis, E., (2001) Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A foundation text with integrated software, Kluwer Academic Publishers

Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 2016, 0 - 0, 11.04.2016
https://doi.org/10.17093/aj.2016.4.1.5000164510

Öz

As it is known universities are public institutions providing educational and training services. They are also engaged with research activities. The services provided by these institutions concerns very closely both the public opinion and the public officials from numerous aspects. Thus, the resources allocated to the activities of these institutions must be evaluated to what extent it is used efficiently. In addition, the development of the institutions over time is also noteworthy. In this context, a DEA-based approach known as MPI (Malmquist Productivity Index) is used to evaluate the efficiency of state universities and to reveal the technological change and “catching-up” over time if there exists. MPI is a method of measuring the influence of time shift. It is designed to calculate the efficient frontier shift in a certain period of time. The efficiency shifts between two periods of time give the institutions the opportunity to compare and evaluate their relative competitive positions. This study comprises two academic periods, namely, 2000/01 and 2009/10 in order to investigate the productivity change on a sample from the state universities of Turkey.

Kaynakça

 • A. García-Aracil, D. Palomares-Montero, Methodological Problems to Measure University Efficiency in Relation with its Geographic Localization
 • Bonaccorsi, A., Daraio, C., (2005) Scientometrics, Vol. 63, No. 1
 • Brennan, S., Haelermans, C., Ruggiero, J., (2014) Nonparametric estimation of education [1] productivity incorporating nondiscretionary inputs with an application to Dutch schools, 234(3),809-818
 • Casu, B., Girardone, C., Molyneux, P., (2004) Productivity Change in European banking: A comparison of parametric and non-parametric approaches, Journal of Banking & Finance, 28, 2521-2540
 • Caves, D.W., Christensen, L.R., Diwert, W.E., (1982) The economic theory of index numbers and the measurement of input, output and productivity, Econometrica, 50, 1393-414
 • Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., (1978), Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2(6), 391-465
 • Chen, Y., (2003), A non-radial Malmquist productivity index with an illustrative application to Chinese major industries, Int. J. of Production Economics, 83, 27-35
 • Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O’Donnell, C.J., Battase, G.E., (2005) An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer
 • Fare, R., Grosskopf, S., Lindgren, B., Roos, P., (1994) Productivity Developments in Swedish Hospitals: A Malmquist Output Index Approach, Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications, Springer
 • Fare, R., Grosskopf, S., Lindgren, B., Roos, P., (1992)Productivity Changes in Swedish Pharamacies 1980-1989: A Non-Parametric Malmquist Approach, The Journal of Productivity Analysis, 3, 85-101
 • Fare, R., Grosskopf, S., Lovell, C.A.K., (1985) The Measurement of Efficiency of Production, Kluwer Academic Publishers
 • Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z., (1994) Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries, The American Economic Review, 84 (1)
 • Flegg, A.T., Allen, D.O., Field, K., Thurlow, T.W., (2004) Measuring the Efficiency of British Universities: A Multi-period Data Envelopment Analysis, Education Economics, 3 (3) 231-249
 • Forsund, F.R., Edvardsen, D.F., Kittelsen, S.A.C., (2015) Productivity of tax offices in Norway, Journal of Productivity Analysis, DOI 10.1007/s11123-015-0435-1
 • Grifell-Tatje E., Lovell C.A.K., (1997) The sources of productivity change in Spanish banking, European Journal of Operations Research, 98, 364-380
 • Kao, C., Liu, S. (2014) Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis: The case of Taiwanese commercial banks, Omega 47,90-98
 • Lin,Y., Hsu, G.J.Y., Hsiao, C., (2007) Measuring efficiency of domestic banks in Taiwan: application of data envelopment analysis and Malmquist index, Applied Economic Letters, 14, 821-827
 • Malmquist,S., (1953), Index Numbers and difference surfaces, Trabajos de Estadistica 4,209-232
 • Sentürk, S.S., (2010)
 • Total Factor Productivity Growth in Turkish Manufacturing Industries: A Malmquist Productivity Index Approach, Master of Science Thesis, Stockholm
 • Taskin, F., Zaim, O., (1997) Catching-up and innovation in high- and low-income countries, Economic Letters,54,93-100
 • Thassoulis, E., (2001) Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A foundation text with integrated software, Kluwer Academic Publishers
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feyyaz Cengiz Dikmen

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 4 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt 4, Sayı 1, 2016

Kaynak Göster

APA Dikmen, F. C. (2016). Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities. Alphanumeric Journal, 4(1). https://doi.org/10.17093/aj.2016.4.1.5000164510

Alphanumeric Journal is hosted on DergiPark, a web based online submission and peer review system powered by TUBİTAK ULAKBIM.

Alphanumeric Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License