Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 87 - 98 2019-12-31

Bir Lojistik Firmasında 6 Sigma Yöntemi Uygulaması
6 Sigma Method Implementation In A Logistics Company

Kübra YAZICI [1] , Semra BORAN [2] , Seda Hatice GÖKLER [3]


İade süreci hemen hemen her sektörden firmanın karşılaştığı, çözüm yolları aradığı karmaşık ve maliyetli bir süreçtir. Hem müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak hem de işlem sürelerini ve maliyetleri kontrol altına almak için iade ürünler ele alınması gereken bir problemdir. Bu çalışmada bir lojistik firmasına müşterilerden gelen iade ürünlerin azaltılması amacıyla altı sigma yöntemi uygulanmıştır. Uygulamada, yöntemin tanımla, ölç, analiz et, iyileştir ve kontrol et (TÖAİK) adımları izlenmiştir. Bu adımlarda Pareto analizi, neden sonuç diyagramı ile hata türü ve etkileri analizi (HTEA) yöntemi gibi kalite araç ve yöntemlerinden yararlanılmıştır. Başlangıçta 0.0007 iade oranının hedeflenen 0.0002 değerine azaltılması için düzeltici faaliyet önerilerinde bulunulmuştur.
The return process is a complex and costly process where the firm in almost every sector is looking for solutions. Returned products are a problem must be handled in order to both customer satisfaction ensure and process times and process costs get under control. In this study, six sigma method was applied to the logistic company in order to reduce the returned products coming from the customers. In practice define, measure, analyze, improve and control (DMAIC) steps were followed. In these steps, quality tools and methods such as Pareto analysis, cause result diagram and failure mode and effects analysis (FMEA) method were utilized. Corrective action offers were made to reduce the returned product rate, 0.0007 to the targeted rate 0.0002.
 • Referans 1Abreu, P., Sousa, S., Lopes, I. (2012). Using Six Sigma to Improve Complaints Handling. Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol III WCE 2012, July 4 - 6, 2012, London, U.K.
 • Referans 2Bayramoğlu, K. (2013). “Türkiye Ekonomisinin Öncü Sektörü Lojistik”, Ekovitrin, Kasım 59-72.
 • Referans 3Erbiyik H., Saru M.,(2015) Six Sigma Implementations in Supply Chain: An Application for an Automotive Subsidiary Industry in Bursa in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195 , 2556 – 2565.
 • Referans 4Gulc, A.,(2017) , Models and Methods of Measuring the Quality of Logistic Service, Procedia Engineering ,182, 255 – 264.
 • Referans 5Gutierrez-Gutierrez, L., De Leeuw, S., & Dubbers, R. (2016): "Logistics services and Lean Six Sigma implementation: a case study", International Journal of Lean Six Sigma,7(3), 324 - 342.
 • Referans 6Kamar, M.S.A., (2014).Six-Sigma Application in the Hotel Industry: Is It Effective for Performance Improvement. Research Journal of Management Sciences, 3(12), 1-14, December 2014.
 • Referans 7Khoury S., Jenab K., Staub S., Mode M., (2013), Logistics managers’ views of Six Sigma integration within logistics operations, International Journal of Applied Decision Sciences, 6(1), 35-49.
 • Referans 8Kumar, M., Antony, J., Antony, F. and Madu, C. (2007), “Winning customer loyalty in an automotive company through Six Sigma: a case study”, Quality and Reliability Engineering International, 23(7), 849-66.
 • Referans 9Matthew, J.L. (2013) "Six Sigma in healthcare delivery", International Journal of Health Care Quality Assurance, 26(7), 601-626.
 • Referans 10Meidutė-Kavaliauskienė, I., Aranskis, A., & Litvinenko, M. (2014). Consumer Satisfaction with the Quality of Logistics Services. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 330–340.
 • Referans 11Mijajlevski A.,(2013),The Six Sigma DMAIC Methodology in Logistics , 1st Logistics International Conference Belgrade, Serbia 28 - 30 November.
 • Referans 12Mishra P., Sharma R.K., (2014),"A hybrid framework based on SIPOC and Six Sigma DMAIC for improving process dimensions in supply chain network", International Journal of Quality & Reliability Management, 31(5). 522 – 546.
 • Referans 13Mitchell E.M., Kovach J.V.,(2016), “Improving supply chain information sharing using Design for Six Sigma”, European Research on Management and Business Economics, 22(3), 147–154.
 • Referans 14Parashkevova, L. (2007). Logıstıcs Outsourcing – A Means Of Assuring The Competitive Advantage For An Organization, Vadyba / Management,15 (2): 29-38.
 • Referans 15Rohini, R., Mallikarjun, J.,(2011), “Six Sigma: Improving the Quality of Operation Theatre”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25, 273 – 280.
 • Referans 16Roslan, N. A. A., Wahab, E., & Abdullah, N. H. (2015). Service Quality: A Case Study of Logistics Sector in Iskandar Malaysia Using SERVQUAL Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 457–462.
 • Referans 17Senger, Ö., Cengiz, Ö. (2018). Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği. Alphanumeric Journal, 6(1), 151-176.
 • Referans 18Tunç S., Kutlu B., Zincidi A., Atmaca E.,(2008), Depo Sisteminde Sipariş Toplama Sürecinin İyileştirilmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 23(2), 357-364.
Birincil Dil tr
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4187-3871
Yazar: Kübra YAZICI (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0532-937X
Yazar: Semra BORAN
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8786-1193
Yazar: Seda Hatice GÖKLER
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 28 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Yazıcı, K , Boran, S , Gökler, S . (2019). Bir Lojistik Firmasında 6 Sigma Yöntemi Uygulaması . Alphanumeric Journal , 7 () , 87-98 . DOI: 10.17093/alphanumeric.505021