Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 1 - 10 2019-12-31

Railway vs Highway Transportation and Economic Growth: The Case of Turkey
Demir Yoluna Karşılık Kara Yolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Mehmet ADAK [1]


Influences of Railway and Highway transportations on economic growth is analyzed in this paper. The analysis aims to find out the effects of transportation investment on per capita growth. OLS (Ordinary Least square), Engel-Granger Co-integration and Error Correction methods were employed in the analysis. A positive relation was found between annually constructed transportation means (railway and highway) and economic growth in the short-run analysis. Likewise, a positive relation was found in the long-run analysis.
Bu makalede demir yolu ve kara yolu taşımacılığının ekonomik büyümeye olan etkileri incelenmiştir. Analiz ulaştırma yatırımlarının kişi başına gelir büyümesine olan etkisini bulmayı amaçlamaktadır. Analizde EKK ( En Küçük Kareler), Engel-Granger Eş Bütünleşme ve Hata Düzeltme yöntemleri kullanılmıştır. Kısa dönem analizinde yıllık inşa edilen kara yolu ve demir yolu uzunlukları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde, uzun dönemli analizde de pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
 • Atack, J., Bateman, F., Haines, M., & Margo, R. A. (2010). Did Railroads Induce or Follow Economic Growth ? Urbanization and Population Growth in the American Midwest , 1850-1860. Social Science History, 34(2), 171–197.
 • Banerjee, A. V., Duflo, E., & Qian, N. (n.d.). On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China (No. 17897). NBER WORKING PAPER SERIES.
 • Banister, D., & Berechman, Y. (2001). Transport investment and the promotion of economic growth. Journal of Transport Geography, 9, 209–218.
 • Dikmen, N. (2018). Ekonometriye Giriş (4th ed.). Ankara: Seçkin.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251.
 • Esfahani, H. S., & Ramirez, M. T. (2003). Institutions , infrastructure , and economic growth. Journal of Development Economics, 70, 443–477.
 • Herranz-Lonca, A. (2007). Infrastructure investment and Spanish economic growth , 1850 – 1935. Explorations in Economic History, 44, 452–468.
 • Hong, J., Chu, Z., & Wang, Q. (2011). Transport infrastructure and regional economic growth: Evidence from China. Transportation, 38, 738–752.
 • Mahady, F. X., & Lahr, M. L. (2008). Endogenous Regional Economic Growth through Transportation Investment. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 110–119.
 • National Economic Council. (2014). An Economic Analysis of Transportation Infrastructure Investment. White House Report.
 • Phang, S. (2003). Strategic development of airport and rail infrastructure : the case of Singapore. Transportation Policy, 10, 27–33.
 • Pradhan, R. P., & Bagchi, T. P. (2013). Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach. Research in Transportation Economics, 38(1), 139–148.
 • Ramanathan, R., & Parikh, J. K. (1999). Transport sector in India : an analysis in the context of sustainable development. Transport Policy, 6, 35–45.
 • Sevüktekin, M. (2013). Ekonometriye Giriş. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Sevüktekin, M., & Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi (4. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Short, J., & Kopp, A. (2005). Transport infrastructure: Investment and planning. Policy and research aspects. Transport Policy, 12(4), 360–367.
 • Tarı, R. (2011). Ekonometri (7. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Birincil Dil en
Konular Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7788-1227
Yazar: Mehmet ADAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Adak, M . (2019). Railway vs Highway Transportation and Economic Growth: The Case of Turkey . Alphanumeric Journal , 7 () , 1-10 . DOI: 10.17093/alphanumeric.505636