Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PERAKENDECİ KURULUŞLARDA PERSONEL YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yıl 1988, Cilt 6, Sayı 1, 171 - 177, 30.06.1988

Öz

İşletme çevresindeki değişmeler ve perakendecilik içi faktörler genel olarak iş adamlarının ve özellikle perakendecilerin personel bilincinin kuvvetlenmesinesebep olmuştur.
çevresel değişmeler, yönetimde yeni beşeri ilişkiler kavramlarının gelişmesi; değişen sosyal ve politik ortam; işçi sendikalarının büyümesi; geniş kapsamlı sosyal haklar için işgören talepleri; İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki nitelikli işgören açıklan; ve devlet yasalarının gelişmesini kapsar. Temel iş yasaları «ırk, renk, din, cinsiyet, milliyet ve yaşa» dayandırılan iş ayırımını yasaklayan yasalar ile ücretler ve çalışma saatleri, sosyal güvenlik, işsizlik sigortası, emeklilik hakları, iş güvenliği ve zorunlu toplu
sözleşme ile ilgili düzenlemeleri kapsar. Bu faktörler bütün işletmeleri etkilemiştir, fakat perakendeeller aynı zamanda diğer birtakım faktörleri ve özellikle personel yönetimi üzerinde önemi artan perakendecilik ile ilgili nedenleri derece derece tanımışlardır. Bu makalede personel yönetimi üzerinde önemi artan perakendecilik içi faktörler ele alınacaktır.

Kaynakça

  • -

Yıl 1988, Cilt 6, Sayı 1, 171 - 177, 30.06.1988

Öz

Kaynakça

  • -

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Celil KOPARAL

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 1988
Başvuru Tarihi 1 Şubat 1988
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 1988, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Koparal, C. (1988). PERAKENDECİ KURULUŞLARDA PERSONEL YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 171-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49552/634698