Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-4575 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |


-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlardan makale gönderimi, değerlendirme süreci veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi


-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlardan makale gönderimi, değerlendirme süreci veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Cilt 8 - Sayı 1 - 28 Oca 2020
 1. Performance Analysis of Machine Learning and Bioinformatics Applications on High Performance Computing Systems
  Sayfalar 1 - 14
  Zafer AYDIN
 2. Kitosan-Vermikülit Kompoziti Kullanılarak Sulu Çözeltiden Etkin Kurşun Giderimi: Denge, Kinetik ve Termodinamik Çalışmalar
  Sayfalar 15 - 21
  Zeynep Mine ŞENOL
 3. Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi
  Sayfalar 22 - 35
  Sena AZDEMİR , Mucahit Fatih BALLI , Muhammet ERİKLİ , Çağrı SEL
 4. Investigation of Structural and Morphological Properties of ZnO Nanoflowers on Biocompatible Polymeric Substrate
  Sayfalar 36 - 40
  Sinan TEMEL , Fatma Özge GÖKMEN , Elif YAMAN
 5. Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi
  Sayfalar 41 - 48
  Tuğba TUNACAN , Tuğba NİZAM , Burcu TEZCAN
 6. Etnobotanik Amaçlı Kullanılan Origanum acutidens Bitkisinin Toplam Fenolik-Flovonoid İçeriği, Fenolik Bileşikleri ve Element Analizi
  Sayfalar 49 - 55
  Mehmet FİDAN , İbrahim TEĞİN , Mehmet Emre EREZ , Süleyman Mesut PINAR , Hüseyin EROĞLU
 7. Uçucu Kül Ve Mermer Tozu Katkılarının Zeminin Stabilizasyonuna ve Donma-Çözülmesine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 56 - 61
  Fatih YILMAZ
 8. Tokat Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi ve Yenilebilir Bitkilerin Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 62 - 69
  Sibel ULCAY , Gülcan ŞENEL
 9. Kırmızı Çamurdan Değerli Elementlerin Geri Kazanımına Yönelik Yapılan Araştırmaların Derlenmesi
  Sayfalar 70 - 78
  Said ERAY
 10. Compact Single-Band Monopole Antenna With C-Shaped And S-Shaped Meander Strips For 4.5G Applications
  Sayfalar 79 - 83
  Cihat ŞEKER , Muhammet Tahir GUNESER
 11. Structural and Optical Properties of Sb Doped CuO Films
  Sayfalar 84 - 90
  Şilan BATURAY
 12. Bira Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon ile Arıtımı ve Hibrit Elektrot Bağlantısının Etkisi
  Sayfalar 91 - 101
  Murat EYVAZ
 13. Numerical Investigation for Moment-Curvature Relationship of CFRP Jacketed RC Columns
  Sayfalar 102 - 111
  M. Nadir Olabi , Naci ÇAĞLAR , Nurdan G. KOROGLU
 14. Toz Metalurjisi Yöntemiyle Mg-Sn Alaşımı Üretimi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 112 - 119
  Azim GÖKÇE
 15. Yol Gözlemleyicisi Kullanarak Parametrik Belirsizlik İçeren MR Damperli Süspansiyon Sisteminin Yarı Aktif Doğrusal Olmayan Uyarlamalı Kontrolü
  Sayfalar 120 - 127
  Mahmut PAKSOY , Gökhan KARARSIZ , Muzaffer METİN
 16. Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli
  Sayfalar 128 - 138
  Merve CENGİZ TOKLU , İrem BOZKURT , Burcu SEKMEN
 17. Atıksu Arıtma Tesislerinden Elde Edilen Hidroelektrik Üretiminin Türkiye Mesken Elektrik Talebini Karşılama Oranı
  Sayfalar 139 - 145
  Burhan BARAN
 18. Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Uzun Dönemli Stajyerlerin Firma Yerlerinin Belirlenmesi: Uygulamalı Eğitim Modelinde Uygulanması
  Sayfalar 146 - 154
  Hanife PALABIYIK , İbrahim ÇİL , Merve CENGİZ TOKLU
 19. Bitkilerde Tuz Toleransının Fizyolojik ve Biyokimyasal Bileşenleri
  Sayfalar 155 - 174
  Ali DOĞRU , Serkan CANAVAR
 20. Importance of Attribute Selection for Parkinson Disease
  Sayfalar 175 - 180
  Kemal AKYOL , Şafak BAYIR , Baha ŞEN
 21. The Effect of the Change of Impeller Speed on the Droplet Size Distribution of Pickering Emulsions in a Baffled Stirred Tank
  Sayfalar 181 - 192
  Usman Kayode ABDULRASAQ , İnci AYRANCİ
 22. Determination of Ceramic Cutting Tool Performance on Machining of Steel (PMD23) Produced by Powder
  Sayfalar 193 - 198
  Aslan ÇOBAN
 23. Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi
  Sayfalar 199 - 207
  Feyza GÜRBÜZ
 24. Döner (Spin) Kaplama ile İki Boyutlu Polimerik Nanokompozitlerin Geniş Alanlı Üretimleri
  Sayfalar 208 - 216
  Numan GÖZÜBENLİ
Dizinler
Creative Commons License