Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-4575 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform | https://dergipark.org.tr/en/pub/apjes


Notice to Authors

The editorial board of APJES decided to focus the scope of the journal to the topics related to smart systems and artificial intelligence. The manuscripts from all engineering and science disciplines which contain artificial intelligent techniques or smart system approach could be submitted to be evaluated for possible publication in APJES.

However, the papers under evaluation by blind peer reviewers will continue to proceed evaluation process. On the other hand, the papers submitted but not taken into the evaluation process yet, will be asked to be withdrawn by the corresponding author or the editor will do that instead.

Academic Platform Journal of Engineering and Science – APJES - issued by Academic Platform is an international peer-reviewed on-line open access journal published in English. The journal, published 3 times per year (January-May-September), aims at sharing technological innovations and new information among the academicians. In this context; those engaged in scientific work and supporting scientific studies, contributing to the education of scientists, conducting studies to solve the academic problems, will be provided with an environment to contact each other directly.

Publication Fees: No fee required (no article submission charges or processing charges).

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform | https://dergipark.org.tr/en/pub/apjes
Kapak Resmi


Notice to Authors

The editorial board of APJES decided to focus the scope of the journal to the topics related to smart systems and artificial intelligence. The manuscripts from all engineering and science disciplines which contain artificial intelligent techniques or smart system approach could be submitted to be evaluated for possible publication in APJES.

However, the papers under evaluation by blind peer reviewers will continue to proceed evaluation process. On the other hand, the papers submitted but not taken into the evaluation process yet, will be asked to be withdrawn by the corresponding author or the editor will do that instead.

Academic Platform Journal of Engineering and Science – APJES - issued by Academic Platform is an international peer-reviewed on-line open access journal published in English. The journal, published 3 times per year (January-May-September), aims at sharing technological innovations and new information among the academicians. In this context; those engaged in scientific work and supporting scientific studies, contributing to the education of scientists, conducting studies to solve the academic problems, will be provided with an environment to contact each other directly.

Publication Fees: No fee required (no article submission charges or processing charges).

Cilt 9 - Sayı 1 - 29 Oca 2021
 1. Fitalimid işlevsel gruplar taşıyan yeni bir simetrik benzimidazol tuzunun sentezi, yapısal ve spektroskopik özelliklerinin araştırılması
  Sayfalar 1 - 9
  Ahmet KUNDURACIOĞLU
 2. Çoklu Vericili Görünür Işık Haberleşmesinde Kanal
  Sayfalar 10 - 18
  Merve KİMYACI, Selva Muratoğlu ÇÜRÜK
 3. Çelik Kolon Taban Levhalarının Mekanik Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 19 - 27
  Şahin SÖZEN, Mustafa ATILGAN
 4. EPS İle İkame Edilmiş Uçucu Küllü Geopolimer Hafif Harcın Fiziksel, Mekanik ve Isıl Geçirimlilik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 28 - 38
  Serhan İLKENTAPAR, Halil EREN
 5. Extending Wireless Sensor Networks’ Lifetimes Using Deep Reinforcement Learning in a Software-Defined Network Architecture
  Sayfalar 39 - 46
  Zainab ABBOOD, Mahmoud SHUKER, Çağatay AYDIN, Doğu Çağdaş ATİLLA
 6. An Expert System to Predict Eye Disorder Using Deep Convolutional Neural Network
  Sayfalar 47 - 52
  Moahmmed Rashid AHMED, Saadaldeen Rashid AHMED, Adil Deniz DURU, Osman Nuri UÇAN, Oğuz BAYAT
 7. Fluidized Electrooxidation Process Using Three-Dimensional Electrode for Decolorization of Reactive Blue 221
  Sayfalar 53 - 58
  Kubra ULUCAN-ALTUNTAS
 8. İstanbul Boğazı’nda Transit Geçiş Yapan Gemilerin Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi
  Sayfalar 59 - 66
  Aydın TOKUŞLU, Selmin BURAK
 9. Supplier Selection for a Business Operating on a Just-in-Time Production System Using an Integrated DEMATEL and MULTIMOORA Approach
  Sayfalar 67 - 78
  Alparslan Serhat DEMİR, Mine Büşra GELEN, Şeyma ACIR
 10. Elektrik Akım Destekli Sinterleme ile Üretilen Ötektik Yapılı NiAl-34Cr ve NiAl-28Cr-6Mo Alaşımlarının Yüksek Sıcaklık Korozyon Davranışı
  Sayfalar 79 - 85
  Cihan ÇEPER, Nuri ERGİN, Özkan ÖZDEMİR
 11. Hybrid Evolutionary Strategy and Simulated Annealing Algorithms for Integrated Process Planning, Scheduling and Due-Date Assignment Problem
  Sayfalar 86 - 91
  Halil İbrahim DEMİR, Rakesh PHANDEN, Abdullah KÖKÇAM, Burak ERKAYMAN, Caner ERDEN
 12. Arayüzey Polimerizasyonu Metodu ile İnce Boşluklu Nanofiltrasyon (NF) Membran Üretimi ve Performans Değerlendirmesi
  Sayfalar 92 - 102
  Esra GENCELİ, Gülsüm ÜRPER, Reyhan ŞENGÜR, Türker TÜRKEN, İsmail KOYUNCU
 13. Kentiçi Yol Kademelenmesinin Afet Durumunda Toplanma Alanlarının Erişilebilirliğine Etkisi Açısından İrdelenmesi
  Sayfalar 103 - 111
  Hilmi Evren ERDİN, M. Burcu SILAYDIN AYDIN, Nur Sinem PARTİGÖÇ, Hayat ZENGİN ÇELİK, Arzu PALAZCA, Çiğdem HOROZ
 14. Tongue-Operated Biosignal over EEG and Processing with Decision Tree and kNN
  Sayfalar 112 - 125
  Kutlucan GÖRÜR, Mehmet Recep BOZKURT, Muhammed Serdar BASCIL, Feyzullah TEMURTAS
 15. Design of an Android Wear Smartwatch Application as a Wearable Interface to the Diabetes Diary Application
  Sayfalar 126 - 133
  Ömer PEKTAŞ, Murat KÖSEOĞLU, Miroslav MUZNY, Gunnar HARTVİGSEN, Eirik ÅRSAND
 16. Döküm Sanayinde Süreç Tabanlı Temel Gösterimleri İle İstatistiksel Süreç Kontrolü
  Sayfalar 134 - 158
  Kenan ORÇANLI
 17. Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılmasında Farklı Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 159 - 165
  Mehmet Zahid YILDIRIM, Caner ÖZCAN, Okan ERSOY
 18. Türkiye’de İş Kazaları ve Makroekonomik Faktörlerin İlişkisi: Zaman Serisi Analizi
  Sayfalar 165 - 173
  Tufan OZTURK, Özge EREN, Hasan Volkan ORAL
 19. Şev Stabilitesi Probleminin Geri Analizle Çözümü: Örnek Bir Vaka
  Sayfalar 174 - 181
  Buse ÜN, Abdulazim YILDIZ
 20. Kapalı Ortamlarda Gerçek Zamanlı Kişi Tespitinde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırmalı Başarım Analizi
  Sayfalar 182 - 193
  Pelin YILDIRIM TAŞER, Vahid AKRAM
 21. İvmeölçer ve Nesnelerin İnterneti Tabanlı Gerçek Zamanlı İnsan Aktivite Tespiti
  Sayfalar 194 - 198
  Kenan ERİN, Cüneyt BAYILMIŞ, Barış BORU
 22. Çarpık Dağılımlar için Çarpıklık Düzeltmesi Yöntemine Dayalı X ve R Kontrol Grafikleri
  Sayfalar 199 - 213
  Sevgi YURT ÖNCEL, Handan ÖZARSLAN
 23. A Decision-Making Approach with Q-Rung Orthopair Fuzzy Sets: Orthopair Fuzzy TOPSIS Method
  Sayfalar 214 - 222
  Elif DOĞU
 24. Fotometrik Flicker Olayının İnsana Etkileri ve Bunların Tıbbi Olmayan Tespit Yöntemleri
  Sayfalar 223 - 228
  Cenk YAVUZ, Ceyda AKSOY TIRMIKÇI
Dizinler
Abstracting and Indexing

ic-logo-biale-tlo.png

scilitLogo_black.png

logo.png

İntihalKontrolu

ith-logo.png

logo-dark.png

Creative Commons License