Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-4575 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |


-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlardan makale gönderimi, değerlendirme süreci veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi


-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlardan makale gönderimi, değerlendirme süreci veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Cilt 8 - Sayı 2 - 26 May 2020
 1. Sinterleme Yöntemiyle Apatit – Wollastonit Cam Seramik Üretimi
  Sayfalar 217 - 221
  Mine KIRKBINAR , Erhan İBRAHİMOĞLU , Fatih ÇALIŞKAN
 2. Influence of Dry-Wet Machining Conditions on Surface Roughness of 6082-T6 Aluminum Alloy in Milling Process
  Sayfalar 222 - 229
  Neslihan ÖZSOY , Murat OZSOY
 3. Tarımsal Sulamadan Dönen Suların Yeniden Kullanımı
  Sayfalar 230 - 236
  Yakup KARAASLAN
 4. Kararsız Koşullarda SMDA Motorun Dayanıklı Hız Kontrolü İçin Bulanık-Tabanlı Akıllı Denetleyici Tasarımı
  Sayfalar 237 - 248
  Murat TUNA
 5. Gerçek-Zamanlı Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Toplama Ağacı Protokolünün Yönlendirme Saldırılarına Karşı Dayanıklılığının Analizi ve Saldırı Tespit Sistemi Tasarımı
  Sayfalar 249 - 257
  Çağlar OFLAZOGLU , İpek ABASIKELEŞ TURGUT
 6. Türkiye’de Dijital Dönüşüme Başlangıç için AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Sektörel Sıralama
  Sayfalar 258 - 265
  Ayten YILMAZ YALCINER , İrem ÇAYLAK
 7. Sıvılaşma Potansiyeli Yüksek Adapazarı Zeminleri için Büyütme Faktörünün Araştırılması
  Sayfalar 266 - 273
  Mustafa ILDIR , İsa VURAL , Süheyl KILIÇ
 8. The influence of particle size on efficiency of quartz flotation
  Sayfalar 274 - 278
  Hüsnügül YILMAZ ATAY , Mustafa ÇIRAK
 9. Comparing The Effect of Under-Sampling and Over-Sampling on Traditional Machine Learning Algorithms for Epileptic Seizure Detection
  Sayfalar 279 - 285
  KEMAL AKYOL , ÜMİT ATİLA
 10. Betonarme Bir Çerçevenin Farklı Yerleşim Düzenlerine Sahip Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilmesi
  Sayfalar 286 - 294
  Emine AYDIN , Elif BORU
 11. Determination of Biogas Potential of Livestock Manure: A Case Study from Mersin Province
  Sayfalar 295 - 303
  Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY
 12. Prototyping an Industrial Robot Arm for Deburring in Machining
  Sayfalar 304 - 309
  Yusuf HAMİDA EL NASER , Gökhan ATALI , Durmuş KARAYEL , Sinan Serdar ÖZKAN
 13. Optimization of Cutting Parameters for Sustainable Machining of Titanium Ti-5553 Alloy using Genetic Algorithm
  Sayfalar 310 - 315
  Ali Osman KABİL , Yusuf KAYNAK
 14. An Investigation of the Deformation Patterns Due to the High-Speed Micro-Laser Drilling Process for Ti-6Al-4V Used in Aerospace Applications
  Sayfalar 316 - 325
  Ahu ÇELEBİ , Halil TOSUN , Ali Çağlar ÖNÇAĞ
 15. Effects of Different Row Spacings and Different Fertilization Doses on the Seed Yield and Some Agronomic Characteristics of the Tall Fescue
  Sayfalar 326 - 331
  Mustafa YILMAZ
 16. Makine Öğrenimi Yöntemleri ile Türkiye için Sera Gazı Emisyonu Tahmini
  Sayfalar 332 - 348
  Melike ŞİŞECİ ÇEŞMELİ , İhsan PENÇE
 17. Çok Katlı Betonarme Binalarda 2018 Deprem Yönetmeliği İle Tanımlanan Spektrum Eğrilerinin Etkisi
  Sayfalar 349 - 354
  Yusuf SÜMER , Mehtap HAMSİCİ
 18. 0-1 Çok Boyutlu Sırt Çantası Probleminin Feromonal Yapay Arı Koloni (fYAK) Algoritması ile Çözümü
  Sayfalar 355 - 364
  Dursun EKMEKCİ
 19. Yüzeyi ZnO Nanopartikülleri ile Kaplanmış Demir Matrisli Malzemelerin Karakterizasyonu ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 365 - 370
  Hamza ŞİMŞİR
 20. Application of Machine Learning Methods with Dimension Reduction Techniques for Fault Prediction in Molding Process
  Sayfalar 371 - 378
  Fatma DEMİRCAN KESKİN , İnanç KABASAKAL
 21. Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği
  Sayfalar 379 - 387
  Mustafa KAVRAZ , Öznur KABİL
 22. Alaşehir (Manisa) Bölgesi Traverten Atıklarının Yol Alttemel ve Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 388 - 395
  Murat SÜER , Ferit YAKAR
 23. Zeolit İkameli Geopolimer Betonlarda Kür Şartlarının Etkileri
  Sayfalar 396 - 402
  Ümit YURT , Mehmet EMİROĞLU
 24. Standart Platin Direnç Termometrelerin Suyun Üçlü Noktası Hücresinde Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Hesabı
  Sayfalar 403 - 406
  Fatma Melda PATAN ALPER
 25. Analysis of The Electrodermal Activity Signals for Different Stressors Using Empirical Mode Decomposition
  Sayfalar 407 - 414
  Ramis İLERİ , Fatma LATİFOGLU
 26. Tasarımın Uzun Boyun Seramik Femoral Baş Protezinin Yüksek Kırılma Oranına Katkısının Sonlu Elemanlar Analizi ile Araştırılması
  Sayfalar 415 - 422
  Mustafa ÜNAL
Dizinler
İntihalKontrolu

ith-logo.png

logo-dark.png

Creative Commons License