Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 414 - 423 2019-09-28

Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı
UML-Based Data Model Design in a Real Estate Appraisal System Approach for Turkey

Nuri ERDEM [1]


Türkiye taşınmaz değerleme sisteminin yeniden yapılandırılması aşamasında öncelikle doğru, kaliteli ve güncel verilerin kullanıldığı bir veritabanı oluşturulmalıdır. Ancak, bu verilerin gerekli istatistiksel analiz ve modelleme çalışmalarında kullanılabilecek formatta olması gerekir. Bu çalışmada, taşınmaz değerleme faaliyetlerinde kullanılması gereken veriler ve temel özellikleri belirlenmiş ve taşınmaz karakteristikleri veritabanlarının oluşturulması ile ilgili örnek bir UML tabanlı veri modeli tasarımı sunulmuştur. Model tasarımında Enterprise Architect programı ile oluşturulan UML sınıf diyagramları kullanılmıştır. Model ile temsil edilemeyecek durumdaki karmaşık ilişki ve kurallar için ayrıca açıklamalar yapılmıştır.  Böylece geliştirilen modelin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Çalışma kapsamında; arsa, arazi, bina, konut ve işyeri olarak beş ana gruba ayrılan taşınmaz türleriyle ilgili değerleme aşamasında kullanılması gereken verilerin önem derecesi, mevcudiyeti, kaynağı, doğruluğu ve güncelliği gibi özellikleri kullanılarak UML tabanlı bir veri modeli tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu tasarımın temel bileşenlerini; tapu ve kadastro bilgileri, sahadan alınan veriler, imar bilgileri, taşınmaz türü detay bilgileri, çevre ve konum özellikleri, emsal satışlar, bina ve konut özellikleri, ekonomik ve demografik özellikler gibi taşınmaz ve çevresine ait bilgi paketleri oluşturmaktadır. Bu bilgi paketleri içerisindeki sayısal olmayan verilerin standardizasyonu sağlanmalı ve model bir veri-ihtiyaç analizi yapılıyor şeklinde yorumlanmalıdır. Oluşturulan modelin sorunsuz işleyebilmesi için öncelikle taşınmaz değerleme alanındaki mevzuat altyapısı ve kurumsal yapılanmanın da ülkemize uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.   

In the stage of restructuring of Turkish real estate valuation system, firstly, a database should be created using correct, high quality and up-to-date data. However, these data should be in a format that can be used in the necessary statistical analysis and modeling studies. In this study, data and basic characteristics that should be used in real estate valuation activities have been determined and it has been presented a sample UML-based data model design for the creation of real estate characteristics databases. UML class diagrams created with Enterprise Architect program are used in model design. The complex relations and rules that cannot be represented by the model are also explained. Thus, a better understanding of the developed model has been achieved. Scope of work; a UML-based data model was designed by using the features such as importance, presence, source, accuracy and timeliness of the data that should be used in the appraisal stage related to the real estate types divided into five main groups as land, land, building, residence and workplace. The main components of this design are; information on land and cadastre, data received from the site, development information, real estate type details, environment and location characteristics, precedent sales, building and residential properties, economic and demographic characteristics and information packages. The standardization of non-numeric data in these information packages should be ensured and interpreted as a model data-needs analysis. In order to ensure the smooth functioning of the model, the legislative infrastructure and institutional structuring in the field of real estate appraisal should be established in accordance with our country.

 • [1]. HKMO, 2012. Sempozyum Bildiriler Kitabı, Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, HKMO&TKGM, 22-23 Mayıs, Ankara, 240 s.
 • [2]. Çete, M., 2008. Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 243 s.
 • [3]. Köktürk, E., Köktürk, E., 2015. Taşınmaz Değerlemesi, Taşınmaz Hukuku – İmar Hukuku – Değerleme Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, ISBN 978-975-02-312, 1304 s.
 • [4]. ÇŞB, 2012. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi: TUCBS, BI Bina Veri Teması Uygulama Şeması, ÇŞB, CBSGM.
 • [5]. Yomralıoğlu, T., 1993. A Nominal Asset Value-Based Approach for Land Readjustment and Its implementation Using Geographical Information Systems, Doktora Tezi, Newcastle Üniversitesi, UK.
 • [6]. Nişancı, R., 2005. CBS ile Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 230 s.
 • [7]. Ertaş, M., 2014. Kırsal Alanlarda Taşınmaz Değerlemesi, Ders Notları, Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Konya.
 • [8]. Düzgün, H. Ş., 2010. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, Ünite 2–Veri Girişi, http://www.acikders.org.tr, (E.T.: Kasım 2015).
 • [9]. Aliefendioğlu, Y., 2011. Türkiye’de Koruma Alanlarındaki Taşınmazların Kullanımı ve Koruma Statülerinin Taşınmaz Piyasaları ve Değerlerine Etkileri: Muğla İli Örneği, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 774 s.
 • [10]. Page-Jones M., 2002. Fundamentals of Object-Oriented Design in UML, Addison-Wesley, Dorset House Publishing, New York, ISBN: 020169946X.
 • [11]. İnan, H., 2010. Arazi İdare Sisteminin Tarım Bileşeni Olarak Konumsal Veri Modeli Geliştirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 199 s.
 • [12]. Çağdaş, V., 2007. Türkiye İçin Bir Emlak Vergi Sistemi Tasarım Modeli Önerisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 226 s.
 • [13]. Bostancı, B., İnan, H. İ., Çete, M., Geymen, A., Erdem N., 2012. UML tabanlı taşınmaz değerleme modeli tasarımı: konut değerleme örneği, II. Arazi Yönetimi Çalıştayı, 21-22 Mayıs, İTÜ, İstanbul.
 • [14]. TKGM, 2014. TKMP-Gayrimenkul Değerleme Bileşeni Pilot Uygulama Taslak Tamamlanma Raporu, TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı, 182 sayfa, Ankara.
 • [15]. http://www.aartibirgd.com/tarim.html, (E.T.: Kasım 2015).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1850-4616
Yazar: Nuri ERDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 15 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { apjes426080, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Akademik Platform}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {414 - 423}, doi = {10.21541/apjes.426080}, title = {Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı}, key = {cite}, author = {Erdem, Nuri} }
APA Erdem, N . (2019). Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 414-423 . DOI: 10.21541/apjes.426080
MLA Erdem, N . "Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı" . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 414-423 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/44190/426080>
Chicago Erdem, N . "Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 414-423
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı AU - Nuri Erdem Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21541/apjes.426080 DO - 10.21541/apjes.426080 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 414 EP - 423 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.426080 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.426080 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı %A Nuri Erdem %T Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı %D 2019 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 7 %N 3 %R doi: 10.21541/apjes.426080 %U 10.21541/apjes.426080
ISNAD Erdem, Nuri . "Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 / 3 (Eylül 2019): 414-423 . https://doi.org/10.21541/apjes.426080
AMA Erdem N . Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı. APJES. 2019; 7(3): 414-423.
Vancouver Erdem N . Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında UML Tabanlı Değerleme Modeli Tasarımı. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 7(3): 414-423.