Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 41 - 48 2020-01-28

Statistcal Evaluation of Solid Waste Management from Reverse Logistic Perspective: the Iron and Steel Sector in Karabuk Province
Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi

Tuğba TUNACAN [1] , Tuğba NİZAM [2] , Burcu TEZCAN [3]


The reverse logistic is a process of recycling, in which input is often environmentally harmful waste or recycled product, semi-finished and raw material. The scope of reverse logistic is an important research area both in terms of environmental aspect and business area in terms of reverse logistics area although it is thought that only certain attributes of used products are refunctioned by being renewed in production process. Also, it is known that Worldwide legal regulations and supports of reverse logistic applications are increased because of energy production and recycling of waste. The iron and steel sector is a recycling area for both waste production and use of scrap (metal waste). In our study, we aimed to assess how much of the iron and steel industry is aware of the waste products that have become the focus of the reverse logistics concept. 22 iron and steel factories operating in Karabük province were selected as the pilot region. Data was collected by using a survey consisting of 27 questions. The aim of our study was evaluated by frequency and one sample t-test analysis. 

Tersine lojistik, girdisi çoğunlukla çevre yönünden zararlı atıklar veya yeniden değerlendirilebilecek ıskartaya ayrılmış ürün, yarımamül ve hammadde olan bir yeniden dönüşüm sürecini içeren faaliyetler bütünüdür. Genellikle sadece kullanılmış ürünlerin belli bazı özelliklerinin süreçte yenilenerek yeniden kazandırılması şeklinde düşünülmesine rağmen tersine lojistik faaliyet alanı bakımından hem çevresel yönü açısından hem de işletme alanı tarafından önemli bir araştırma alanıdır. Tersine lojistik uygulamalarına dünya çapında yapılan yasal düzenlemeler ve destekler arttırıldığı bilinmektedir. Bunun en büyük nedeni bu uygulamalar ile enerji üretimi ile atıkların yeniden dönüşümü olduğu söylenebilir. Demir çelik sektörü de hem atık üretimi hem de katı atıkların kullanımında başta gelen sektörlerden biri olduğu için tersine lojistik için uygun bir çalışma alanıdır.  Biz de çalışmamızda tersine lojistik kavramının odak noktası haline gelen atık ürünlerin değerlendirilmesi konusunda demir-çelik sektörünün ne kadarının bilinçli olduğunu araştırmayı amaçladık. Pilot bölge olarak Karabük ili çevresinde faaliyet gösteren 22 demir-çelik fabrikası seçilmiş olup 27 sorudan oluşan anket ile frekans analizi ve tek örneklem t-testi ile bu amacımız değerlendirilmeye çalışılmıştır.

 • [1] H. Pourmohammadi, M. Rahimi, M. Dessouky, “Sustainable reverse logistics for distribution of industrial waste/byproducts: A joint optimization of operation and environmental costs” Supply Chain Forum: An International Journal, Vol: 9, No:1, 2-17, 2008
 • [2] S. Dowlatshahi, “Developing a theory of reverse logistics” Interfaces, Vol: 30, No:3, 143-155, 2000
 • [3] J. R. Stock, “Reverse Logistics in The Supply Chain” Global Purchasing & Supply Chain Strategies, 44-48, 2001
 • [4] M. P. De Brito, and R. Dekker, “A framework for reverse logistics.-“ In: Dekker, R., Inderfurth, K., van Wassenhove, L., and Fleischmann, M. ed. Reverse Logistics. Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains 2002, Springer-Verlag, Berlin, Germany.
 • [5] H. R., Lourenço and P. Soto, “Reverse logistics models and applications: A recoverable production planning model” Document de Treball, Working paper #3, Grup de Recerca en Logistica Empresarial, 2002
 • [6] S. Kumar, S., V. Putnam, “Cradle to cradle: Reverse logistics strategies and opportunities across three industry sectors” Int. J. Production Economics, 115, 305– 315, 2008
 • [7] http://celik.org.tr/bilecik-demir-celik-a-s/, Erişim tarihi: 01.12.2016 (son erişim tarihi 03.05.2019 olarak bildirilmiştir.)
 • [8] B. F. Giannetti, S. H. Bonilla, , C. Almeida, “An emergy-based evaluation of a reverse logistics network for steel recycling” Journal of Cleaner Production, 46, 48-5, 2013
 • [9] T. Spengler, H. Puchert, T. Penkuhn, O. Rentz, “Environmental integrated production and recycling management” European Journal of Operational Research, 2, 308-326, 1997
 • [10] S. Asar, “Tersine Lojistik Faaliyetleri: Erzincan Ve Erzurum İllerinde Bir Uygulama” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017
 • [11] N. Bayram, “Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi” Bursa: Ezgi Kitapevi, S: 194, 2012
 • [12] A. H. İslamoğlu, Ü. Alnıaçık, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” İstanbul: Beta Yayıncılık, S: 278, 2013
 • [13] Karabük İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu, 2016, (http://docplayer.biz.tr/5958892-T-c-karabuk-valiligi-il-cevre-ve-orman-mudurlugu-karabuk-il-cevre-durum-raporu.html, (Kayıt Erişim Tarihi: Mayıs, 3, 2018)
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3207-8932
Yazar: Tuğba TUNACAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9271-8073
Yazar: Tuğba NİZAM
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0997-7761
Yazar: Burcu TEZCAN
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { apjes522552, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Akademik Platform}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {41 - 48}, doi = {10.21541/apjes.522552}, title = {Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi}, key = {cite}, author = {TUNACAN, Tuğba and NİZAM, Tuğba and TEZCAN, Burcu} }
APA TUNACAN, T , NİZAM, T , TEZCAN, B . (2020). Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 41-48 . DOI: 10.21541/apjes.522552
MLA TUNACAN, T , NİZAM, T , TEZCAN, B . "Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 41-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/50706/522552>
Chicago TUNACAN, T , NİZAM, T , TEZCAN, B . "Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 41-48
RIS TY - JOUR T1 - Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi AU - Tuğba TUNACAN , Tuğba NİZAM , Burcu TEZCAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21541/apjes.522552 DO - 10.21541/apjes.522552 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 48 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.522552 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.522552 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi %A Tuğba TUNACAN , Tuğba NİZAM , Burcu TEZCAN %T Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi %D 2020 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21541/apjes.522552 %U 10.21541/apjes.522552
ISNAD TUNACAN, Tuğba , NİZAM, Tuğba , TEZCAN, Burcu . "Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 41-48 . https://doi.org/10.21541/apjes.522552
AMA TUNACAN T , NİZAM T , TEZCAN B . Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi. APJES. 2020; 8(1): 41-48.
Vancouver TUNACAN T , NİZAM T , TEZCAN B . Tersine Lojistik Bakış Açısı ile Katı Atık Yönetiminin İstatistiksel Değerlendirmesi: Karabük Bölgesi Demir Çelik Sektör Analizi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 8(1): 48-41.