Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 22 - 35 2020-01-28

Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi
Torpedo Transportation System Simulation in Iron and Steel Industry

Sena AZDEMİR [1] , Mucahit Fatih BALLI [2] , Muhammet ERİKLİ [3] , Çağrı SEL [4]


Demir-Çelik endüstrisinde sürekli üretim söz konusudur. Ham demir cevherini katı çelik formuna getiren birçok firma tam gün aralıksız çalışmaktadır. Bu tür firmaların üretim süreçleri oldukça maliyetli ve zahmetlidir. Sıvı ham demirin sürekli olarak döküm operasyonları arasında taşınması gerekmektedir. Taşımalarda yaşanan aksaklıklar üretici firmanın büyük mali kayıplar yaşamasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada; bir demir-çelik firmasında üretilen sıvı ham demirin proses içerisinde taşınması için kullanılan torpidoların verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır. Üretim sisteminin olay artırımlı benzetimi yapılmıştır. Üretimde darboğaz yaratan torpidoların kullanılmaması önerilmiştir. Üretime yönlendirilecek torpidolara, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Topsis metodu ile karar verilmiştir. Mevcut sistem ile önerilen yöntem benzetim ortamında kıyaslandığında zaman kaybı %66,35 oranında azalırken üretim miktarında %9,06 (ayda ortalama 13.215,33 ton sıvı ham demire karşılık gelen) bir artış sağlanmıştır.

The Iron and Steel Industry is a process industry and subject to continuous production. In the iron and steel sector, many companies producing solid steel form using raw iron ore work for full-day shifts. Production process is costly and laborious. Liquid iron ore must be continuously transported between the casting operations. Transportation problems cause high financial losses. In this study, we aim to increase the efficiency of torpedoes transferring the liquid steel between the casting operations in an iron and steel company. We introduce an event-based simulation model and propose not using the torpedo causing bottleneck in production. The torpedo used in the production is decided by Topsis method which is a multi-criteria decision-making approach. Comparing to existing system and the proposed approach using the simulation model, it has been observed that production quantity increases by %9,06 (13.215.33 tons of liquid iron on average per month) while the waste of time decreases by %66,35.

 • [1] M. Küçükönder, M. Uçar, “Üretim Etkinliğinde Simülasyon”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss. 117-126, 2015.
 • [2] E.C. Sabır, E. Batuk, “Modeling Of Textile Dyeing-Finishing Mill Production Cost And Time Under Variable Demand Conditions With Simulation”, Tekstil Ve Konfeksiyon, Cilt 24, Sayı 4, ss. 371-379, 2014.
 • [3] H.İ. Koruca, “Simülasyon Destekli Vardiya Planlama Modülü Geliştirilmesi”. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 25, No 3, ss. 469-482, 2010.
 • [4] M. Gül, E. Çelik, A.F. Güneri A.F, A.T. Gümüş, “Simülasyon ile bütünleşik çok kriterli karar verme: Bir hastane acil departmanı için senaryo seçimi uygulaması”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, ss. 1-18, 2012.
 • [5] M. Akad, E. Gedizlioğlu “Toplu Taşıma Türü Seçiminde Simülasyon Destekli Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı”. İTÜ Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss. 88-98, 2007.
 • [6] T. Boyraz “Döküm depodan tugaya akaryakıt dağıtım sisteminin simülasyonu ve analizi”. AKÜ, İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, ss. 105-117, 2014.
 • [7] S. Kurşun Bahadır, “Tekstil endüstrisinde benzetim tekniği ile üretim hattı modellemesi ve uygun iş akış stratejisinin belirlenmesi”. İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • [8] M. Bağ, E. Aslan, “Bir Tekstil Fabrikasında Simülasyon Uygulaması”. Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi Cilt 4, Sayı 1, ss. 38-54, 2016.
 • [9] Ö. Uner, C. Özkale, Z. Aladağ, B.Y. Yazgan, “Üretim Sistemi Tasarımında Konveyörlü Taşıma Alternatiflerinin Simülasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 4, Sayı 8, ss. 49-73, 2005.
 • [10] Y. Kuvvetli, R. Erol, “Ağaç Ürünleri Üreten Bir İşletmede Malzeme Taşıma Sisteminin Simülasyon Yaklaşımıyla İyileştirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, ss. 215-222, 2017.
 • [11] C. Çörekçi, ”Atölye Tipi Üretimde Simülasyon Teknikleri İle Dinamik Çizelgeleme Ve Atölye Simülasyonu.” Yüksek Lisans Tezi Kırıkkale Üniversitesi, 2014.
 • [12] Dursun Begüm, ”Topsıs Ve Electre Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi: Kozmetik Sektöründe Bir Uygulama” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2018.
 • [13]T. Genç, M. Masca. “Topsis ve Promethee Yöntemleri ile Elde Edilen Üstünlük Sıralamalarının Bir Uygulama Üzerinden Karşılaştırılması”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, ss. 539-567, 2013.
 • [14] İ. Ertuğrul, A. Özçil, “Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi” Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ss. 267- 282, 2014.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7999-3356
Yazar: Sena AZDEMİR
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6860-5127
Yazar: Mucahit Fatih BALLI
Kurum: Karabük Demir Çelik (KARDEMİR) A.Ş.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1447-3645
Yazar: Muhammet ERİKLİ
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8657-2303
Yazar: Çağrı SEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { apjes529025, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Akademik Platform}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {22 - 35}, doi = {10.21541/apjes.529025}, title = {Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi}, key = {cite}, author = {AZDEMİR, Sena and BALLI, Mucahit Fatih and ERİKLİ, Muhammet and SEL, Çağrı} }
APA AZDEMİR, S , BALLI, M , ERİKLİ, M , SEL, Ç . (2020). Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 22-35 . DOI: 10.21541/apjes.529025
MLA AZDEMİR, S , BALLI, M , ERİKLİ, M , SEL, Ç . "Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 22-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/50706/529025>
Chicago AZDEMİR, S , BALLI, M , ERİKLİ, M , SEL, Ç . "Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 22-35
RIS TY - JOUR T1 - Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi AU - Sena AZDEMİR , Mucahit Fatih BALLI , Muhammet ERİKLİ , Çağrı SEL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21541/apjes.529025 DO - 10.21541/apjes.529025 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 35 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.529025 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.529025 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi %A Sena AZDEMİR , Mucahit Fatih BALLI , Muhammet ERİKLİ , Çağrı SEL %T Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi %D 2020 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21541/apjes.529025 %U 10.21541/apjes.529025
ISNAD AZDEMİR, Sena , BALLI, Mucahit Fatih , ERİKLİ, Muhammet , SEL, Çağrı . "Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 22-35 . https://doi.org/10.21541/apjes.529025
AMA AZDEMİR S , BALLI M , ERİKLİ M , SEL Ç . Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi. APJES. 2020; 8(1): 22-35.
Vancouver AZDEMİR S , BALLI M , ERİKLİ M , SEL Ç . Demir Çelik Endüstrisinde Torpido Taşıma Sistemi Benzetimi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 8(1): 35-22.